• тел: (057) 731-33-65
  • м. Харків, пров. Плетнівський, 5

КНТЕУ

Харківський інститут фінансів

Київського національного торговельно-економічного університету

Харківський інститут фінансів


Історична довідка

Навчальний заклад було створено як Харківський фінансовий технікум у відповідно до Постанови РНК УРСР за №263 від 01.09.1943 року.

Згідно з розпорядженням Ради Міністрів СРСР від 17 серпня 1954 року технікум було реорганізовано у Харківський навчально–консультативний пункт Одеського фінансового технікуму.

На базі Харківського навчально–консультативного пункту Одеського фінансового технікуму було створено Харківський фінансовий технікум згідно з наказом Міністерства фінансів УРСР за №91 від 25.05.1972р.

Відповідно до рішення міжгалузевої акредитаційної комісії від 21 жовтня 1993р. (протокол №7), колегії Міністерства освіти України від 27 жовтня 1993р. (протокол №17/1), наказу Міністерства фінансів України за №114 від 24.12.1993р. технікуму було надано статус коледжу.

Рішенням Державної акредитаційної комісії від 9 грудня 1997р. (протокол №11) Харківський фінансово–економічний коледж визнано акредитованим за ІІ (другим) рівнем. У червні 2002 року коледж удруге підтвердив вищезазначений рівень акредитації (рішення ДАК від 04.06.2002р., протокол №39).

Згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України за №471–р від 13 липня 2004р., наказу Міністерства фінансів України за №487 від 28.07.2004р. Харківський фінансово–економічний коледж реформовано в Харківську філію Українського державного університету економіки і фінансів, який є правонаступником коледжу.
Рішенням Державної акредитаційної комісії від 21.06.2005 р. (протокол №56), наказом МОН України від 30.06.2005 р. №1858-Л Харківській філії УДУЕФ надано ліцензію № 175649 від 07.09.2005 р. на підготовку спеціалістів з фінансів.

Відповідно до рішення державної акредитаційної комісії від 22.06.2006 р. (протокол № 61), наказу МОН України від 29.06.2006 р. №2043-Л напрям 0501 «Економіка і підприємництво» Харківська філія УДУЕФ визнано акредитованим за ІІ – ІІІ (другим – третім) рівнем акредитації.

Згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України за № 98-р від 14 березня 2007р., наказу Міністерства фінансів України за №487 від 28.07.2004р. на базі Харківської філії Українського державного університету економіки і фінансів створено Харківську філію Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі.

Відповідно до розпорядження КМУ від 11 липня 2007 року № 513-р «Про внесення змін до розпорядження КМУ від 14 березня 2007 року № 98» навчальний заклад реорганізовано та створено Харківський інститут фінансів Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі.

Відповідно до розпорядження КМУ від 25 листопада 2015 р. №1223-р «Про реорганізацію Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі», наказу Міністерства освіти і науки України від 17 грудня 2015 р. №1309 «Про реорганізацію Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі» та відповідно до наказу Київського національного торговельно-економічного університету від 4 квітня 2016 р. №1007 «Про створення відокремленого структурного підрозділу Харківського інституту фінансів КНТЕУ»навчальний заклад реорганізовано та створено Харківський інститут фінансів Київського національного торговельно-економічного університету.

Отримай
Новини