• тел: (057) 731-33-65
  • м. Харків, пров. Плетнівський, 5

КНТЕУ

Харківський інститут фінансів

Київського національного торговельно-економічного університету

Харківський інститут фінансів


Установчі документи

• Ліцензія

• Положення про Харківський інститут фінансів Київського національного торговельно-економічного університету.

• Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Акт узгодження переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за ступенями бакалавра, магістра, освітньо-кваліфікаційними рівнями молодшого спеціаліста, спеціаліста та ліцензованого обсягу КНТЕУ

 Сертифікат про акредитацію з галузі знань (спеціальності) 07 Управління та адміністрування
071 Облік і оподаткування за другим магістерським рівнем

• Сертифікат про акредитацію з галузі знань (спеціальності) 07 Управління та адміністрування
072 Фінанси, банківська справа та страхування за другим магістерським рівнем

Сертифікат про акредитацію 8.03050801 Фінанси і кредит (за спеціалізованими програмами)

• Сертифікат про акредитацію 056 Міжнародні економічні відносини за першим бакалаврським рівнем

Сертифікат про акредитацію 292 Міжнародні економічні відносини за першим бакалаврським рівнем

Сертифікат про акредитацію з напряму (спеціальності) 0305 Економіка та підприємництво
6.030503 Міжнародна економіка

Сертифікат про акредитацію з напряму (спеціальності) 0305 Економіка та підприємництво
6.030505 Управління персоналом та економіка праці

Сертифікат про акредитацію з напряму (спеціальності) 0305 Економіка та підприємництво
6.030508 Фінанси і кредит

Сертифікат про акредитацію 6.030509 Облік і аудит

• Сертифікат про акредитацію з галузі знань (спеціальності) 07 Управління та адміністрування
071 Облік і оподаткування за першим бакалаврським рівнем

• Сертифікат про акредитацію з галузі знань (спеціальності) 07 Управління та адміністрування
072 Фінанси, банківська справа та страхування за першим бакалаврським рівнем

• Сертифікат про акредитацію 07 Управління та адміністрування
073 Менеджмент за першим бакалаврським рівнем

Отримай
Новини