• тел: (057) 731-33-65
  • м. Харків, пров. Плетнівський, 5

КНТЕУ

Харківський інститут фінансів

Київського національного торговельно-економічного університету

Харківський інститут фінансів


Установчі документи

• Ліцензія

• Положення про Харківський інститут фінансів Київського національного торговельно-економічного університету.

• Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Акт узгодження переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за ступенями бакалавра, магістра, освітньо-кваліфікаційними рівнями молодшого спеціаліста, спеціаліста та ліцензованого обсягу КНТЕУ

 Сертифікат про акредитацію освітньо-професійної програми “Облік і оподаткування” за спеціальністю 
071 Облік і оподаткування за другим магістерським рівнем

• Сертифікат про акредитацію з галузі знань (спеціальності) 07 Управління та адміністрування
072 Фінанси, банківська справа та страхування за другим магістерським рівнем

Сертифікат про акредитацію 8.03050801 Фінанси і кредит (за спеціалізованими програмами)

• Сертифікат про акредитацію 056 Міжнародні економічні відносини за першим бакалаврським рівнем

Сертифікат про акредитацію 292 Міжнародні економічні відносини за першим бакалаврським рівнем

Сертифікат про акредитацію з напряму (спеціальності) 0305 Економіка та підприємництво
6.030503 Міжнародна економіка

Сертифікат про акредитацію з напряму (спеціальності) 0305 Економіка та підприємництво
6.030505 Управління персоналом та економіка праці

Сертифікат про акредитацію з напряму (спеціальності) 0305 Економіка та підприємництво
6.030508 Фінанси і кредит

Сертифікат про акредитацію 6.030509 Облік і аудит

• Сертифікат про акредитацію з галузі знань (спеціальності) 07 Управління та адміністрування
071 Облік і оподаткування за першим бакалаврським рівнем

• Сертифікат про акредитацію з галузі знань (спеціальності) 07 Управління та адміністрування
072 Фінанси, банківська справа та страхування за першим бакалаврським рівнем

• Сертифікат про акредитацію 07 Управління та адміністрування
073 Менеджмент за першим бакалаврським рівнем

Перелік освітніх програм ХІФ КНТЕУ СВО “бакалавр” і “магістр”

ОПП Облік і оподаткування (магістр)

ОПП Облік і оподаткування (бакалавр)

ОПП Менеджмент туристичного бізнесу (бакалавр)

ОПП Фінанси, банківська справа та страхування (бакалавр)

ОПП Фінанси, банківська справа та страхування (магістр)

ОПП Менеджмент організацій (магістр)

ОПП Міжнародні економічні відносини (бакалавр)

ОПП Менеджмент організацій (бакалавр)

Отримай
Новини