• тел: (057) 731-33-65
  • м. Харків, пров. Плетнівський, 5

КНТЕУ

Харківський інститут фінансів

Київського національного торговельно-економічного університету

Харківський інститут фінансів


Склад Вченої ради

• Сердюков Костянтин Георгійович – голова Вченої ради, директор інституту, кандидат економічних наук, доцент;

• Семенець Аліна Олександрівна – заступник директора з науково-педагогічної роботи роботи, кандидат економічних наук, доцент;

Піддубна Лідія Валеріївна – заступник директора, к.філос.н., доцент;

Тюріна Діна Миколаївна – декан факультету обліку, менеджменту та міжнародної економіки, к.пед.н., доцент.

Чемчикаленко Руслан Анатолійович – декан факультету фінансів, к.е.н., доцент;

• Богоявленський Олег Володимирович – зав. кафедри менеджменту, к.е.н., доцент;

• Глотов Євген Олександрович – зав. кафедри економіко-математичних методів та інформаційних технологій, кандидат фізико-математичних наук, доцент;

• Гриценко Лариса Василівна – головний бухгалтер інституту;

• Городецька Тетяна Едуардівна – зав. кафедри державних фінансів, к.е.н., доцент;

• Косарєва Ірина Павлівна –  завідувач кафедрою фінансів і кредиту, к.е.н., доцент;

• Мухіна Ірина Геннадіївна – секретар Вченої ради, к. істор.н.; доцент;

• Панфілов Олександр Юрійович – зав. кафедри соціально-гуманітарних дисциплін, д.філос.н., , професор;

• Ярмак Ольга Віталіївна – зав. кафедри економічної теорії та міжнародної економіки; к.е.н., доцент;

Шум Михайло Анатолійович – зав. кафедри обліку, аудиту та економічного аналізу, к.е.н., доцент;

Пильнєв Владислав Генадійович  – голова Студентської ради;

 Сендецький Олександр Сергійович – голова Студентського наукового товариства;

Куделко Вікторія Едуардівна – к.н. з фізичного виховання і спорту, помічник директора з міжнародних зв’язків та роботі з іноземними студентами.

Лапшин Володимир Ілліч – професор кафедри економіко-математичних методів та інформаційних технологій, д. фіз.-мат. н., професор;

Писін Віталій Миколайович – к.е.н., проф. кафедри економічної теорії та міжнародної економіки

Сухомлінова Анастасія Сергіївна –  член Студентської ради інституту

Отримай
Новини