• тел: (057) 731-33-65
 • м. Харків, пров. Плетнівський, 5

КНТЕУ

Харківський інститут фінансів

Київського національного торговельно-економічного університету

Харківський інститут фінансів


Засідання секції «Математичні та інформаційні технології в економіці»

23 листопада кафедрою економіко-математичних методів та інформаційних технологій в рамках X Симпозіуму «Проблеми забезпечення макроекономічної рівноваги в сучасних умовах економіки» було проведено засідання секції «Математичні та інформаційні технології в економіці».

Тематика секції «Проблеми забезпечення макроекономічної рівноваги в сучасних умовах розвитку економіки» є досить актуальною, тому що вона дозволяє вирішити проблеми забезпечення макроекономічної рівноваги в сучасних умовах розвитку економіки. Це пов’язано з тим, що на сучасному етапі розвитку української економіки та вітчизняного підприємництва європейський вектор є одним із пріоритетних. Після підписання угоди про асоціацію з Європейським союзом для вітчизняних підприємств стали більш доступними європейські ринки збуту, які потребують інноваційних видів продукції. Все це потребує математичного обґрунтування та забезпечення міжнародним стандартам всіх напрямів економіки за допомогою інформаційних технологій.

На секції виступили з доповідями:

 • Лапшин В. І., д.ф.-м.н., професор
 • Глотов Є.О., к.т.н., доцент
 • Кузніченко В. М. , к.ф.-м.н., доцент
 • Шульга Н.В., к.пед.н., доцент
 • Попова О.М., ст. викладач
 • Анцибор М.C., студентка
 • Кузнєцова П.А., студентка
 • Кутько М.Є., студент
 • Літюк Д. С., студентка
 • Чуприна С.М., студентка
 • Шатов В. С., студент

Отримай
Новини