• тел: (057) 731-33-65
  • м. Харків, пров. Плетнівський, 5

КНТЕУ

Харківський інститут фінансів

Київського національного торговельно-економічного університету

Харківський інститут фінансів


Відділ технічних засобів навчання

Ємельянов Вадим Леонідович

Начальник відділу

Відділ обслуговування технічних засобів навчання  є окремим адміністративно-управлінським підрозділом Інституту, що здійснює матеріально-технічне, програмне та інформаційне забезпечення організації освітнього процесу підготовки фахівців (бакалаврів, магістрів) відповідно до Державних стандартів вищої освіти, сприяє впровадженню в освітній процес новітніх технологій та інноваційних засобів навчання, надає консультативно-технічну допомогу структурним підрозділам Інституту та науково-педагогічним працівникам в освоєнні засобів комп’ютерної техніки та сучасних інформаційних систем і технологій, елементів дистанційного навчання.

Контактна інформація:

телефон: (057)731-55-46;

внутрішній телефон: 44.

Мартиненко Григорій Леонідович

Провідний інженер-програміст

Слободчук Антон Юрійович

Інженер-електронщік

Юровський Андрій Юрійович

Провідний інженер-системний адміністратор

Діяльність відділу спрямована на

1. Організаційне забезпечення та технічна підтримка освітнього процесу в Інституті, у тому числі за дистанційною формою навчання.

2. Забезпечення ефективного використання інформаційних ресурсів, систем, технологій.

3. Обслуговування локальної інформаційно-комунікаційної мережі із доступом до мережі Інтернет.

4. Обслуговування, ремонт та модернізація обчислювальної техніки та апаратних засобів корпоративної мережі, комунікаційного обладнання та периферійної техніки.

5. Проведення профілактичних робіт з підтримки робочого стану обладнання.

6. Підготовка комп’ютерних аудиторій з доступом до мережі Інтернет для роботи користувачів у мережі Інтернет; робота з провайдерами Інтернет, постачальниками техніки, комплектуючих виробів та програмних продуктів тощо.

7. Координація та контроль роботи кафедр з впровадження новітніх форм навчання та використання інформаційних технологій в освітньому процесі.

8. Консультування науково-педагогічних працівників та обслуговуючого персоналу Інституту з питань застосування мультимедійного обладнання та комп’ютерної техніки.

Отримай
Новини