• тел: (057) 731-33-65
  • м. Харків, пров. Плетнівський, 5

КНТЕУ

Харківський інститут фінансів

Київського національного торговельно-економічного університету

Харківський інститут фінансів


Відділ сприяння працевлаштуванню

Хохлова Яна Вікторівна

В.о. начальника відділу

Відділ сприяння працевлаштуванню та наукової роботи студентів є функціональним підрозділом інституту, діяльність якого спрямована на:

• структурна та управлінська оптимізація та активізація науково-дослідної діяльності в інституті;

• науково-організаційне забезпечення підвищення рівня та збільшення обсягів фундаментальних, прикладних досліджень та розробок вчених Інституту;

• організація та проведення заходів організаційного і наукового характеру, спрямованих на вдосконалення підготовки фахівців, підготовки науково-педагогічних кадрів та підвищення рівня педагогічної майстерності професорсько-викладацького складу Інституту;

• одержання і використання наукових знань з метою створення суспільно корисних наукових результатів, забезпечення якісної підготовки фахівців для відповідних галузей економіки;

• організаційно-дорадча робота щодо виконання кафедрами за державними замовленнями та госпрозрахунковими договорами з підприємствами, установами, організаціями, органами державного управління та місцевого самоврядування наукових досліджень;

• здійснення перспективного та поточного планування наукових досліджень творчих колективів Інституту та контрольне супроводження виконання планів;

• створення сприятливих умов для результативної науково-дослідної діяльності науково-педагогічних працівників та обдарованої студентської молоді Інституту;

• організація, координація та проведення на базі Інституту наукових семінарів, конференцій, симпозіумів, а також організація участі в науково-комунікативних заходах на регіональному, всеукраїнському та міжнародному рівнях;

• запровадження системи зворотного зв’язку інституту з підприємствами, установами та організаціями-роботодавцями;

• організація роз’яснювальної роботи серед студентів та випускників щодо законодавчих та нормативних актів з питань державного регулювання зайнятості та трудових відносин;

• організація зустрічей роботодавців зі студентами з питань можливості їх подальшого працевлаштування (дні кар’єри, семінари-практикуми, ярмарки вакансій тощо);

• моніторинг працевлаштування випускників та відстеження їх кар’єрного зростання;

• забезпечення організації проведення усіх видів практики студентів у відповідності до вимог державних стандартів освіти;

• організація пошуку баз для проведення усіх видів практики

• студентів у відповідності до фаху;

• координація діяльності деканатів, відповідних кафедр щодо організації ефективного проходження усіх видів практики. Здійснення моніторингу програмно-методичного забезпечення проведення практики;

• організація, планування та виконання заходів по здобуттю студентами практичних та теоретичних знань за напрямками освітньої діяльності Інституту в бізнес – освіті;

• розвиток наукової творчості студентів;

• пошук та підтримка зв’язків з представниками різних сфер бізнесу, для отримання студентами практичних та теоретичних знань у бізнес-освіті;
організація грантової діяльності інституту;

• кооперація й укладання договорів про наукове співробітництво з провідними навчальними, науково-дослідними установами, науково-виробничими об’єднаннями й іншими установами та підприємствами України і зарубіжжя;

• підготовка звітності про наукову і науково-технічну діяльність, науково-дослідні роботи Інституту.

Контактна інформація:

телефон: (057) 731-26-87
електронна адреса: science_dep@ukr.net
кабінет 206, 2 поверх.

Родак Ольга Федорівна

завідувач практики

Степаненко О.Б.

провідний спеціаліст

Німкович Андрій Ігорович

провідний спеціаліст

Стрижко К.В.

провідний спеціаліст

Гарантії працевлаштування

Для успішного працевлаштування випускників за фахом у Харківському інституті фінансів реалізують заходи, спрямовані на підвищення конкурентоспроможності фахівців на ринку праці та участь роботодавців у навчальному процесі, а саме:

• проведено моніторинг працевлаштування випускників;

• були укладені договори з базами практик та проведена робота з їх оновлення;

• постійно оновлюваеться інформація в опції «Біржа праці» на сайті інституту та викладаеться інформація щодо питань працевлаштування у розділі «Анонси»;

• 16 лютого 2016 р. відбувся День кар’єри на базі Харківського інституту фінансі. Основною метою заходу було забезпечення можливості прямих контактів роботодавців зі студентами, створити умови для ефективного працевлаштування й розвитку професіональної кар’єри молодих спеціалістів. У заході взяли участь представники різних сфер майбутнього працевлаштування, а саме: Грінченко Галина Володимирівна – начальник управління державної казначейської служби України у Червонозаводському районі м. Харкова; Дмитрієнко Лариса Миколаївна – заступник начальника управління комунікацій Головного управління державної фіскальної служби у Харківської області; Крімерман Лада Олександрівна –директор «Фінекс-аудит»; Ломако Борис Олександрович – керівник відділу розвитку торгової марки “Конфектум” «ПКГ «Лісова казка»; Гончар Оксана Валентинівна – менеджер по роботі з персоналу УкрСибБанк; Банделет Тетяна Володимирівна – керівник відділення «Акцент банка». Роботодавці ознайомили студентів з наявними вакансіями та провели співбесіду для бажаючих студентів;

• 23 лютого 2016 р. на базі Харківського інституту фінансів було проведено профорієнтаційний захід для студентів 5-го курсу за сприянням Харківського міського центру зайнятості “Молодь на ринку праці. Особливості зайнятості молоді”. З метою реалізації державної молодіжної політики у сфері зайнятості, спрямованої на виконання Державної цільової соціальної програми «Молодь України» на 2016-2020 роки;

• 24 березня 2016 р. в Харківському інституті фінансів за підтримки Департамента науки і освіти ХОДА, Міжнародним жіночим правозахисним центром “Ла Страда” та проектом “OPEN” відбулась презентація проекта “OPEN”. Головні спеціалісти відділу вищої освіти і науки Департаменту науки і освіти проконсультували студентів щодо супровід молодих людей під час пошуку нових можливостей навчання та працевлаштування за кордоном та проблему торгівлі людьми та шляхи її уникнення;

• 20 вересня 2016 р. студенти 5 курсу зустрілись з спеціалістом працевлаштування Укрсиббанка;

• 12 жовтня 2016 р. студенти групи 31 ме були запрошені на інформаційну зустріч з працівниками Харківського обласного центру зайнятості з питань працевлаштування студентської молоді у вільний від навчання час та після закінчення навчання. Було проведення тестування студентів за допомогою спеціальних програм;

• 25 жовтня 2016 р. студенти 4-5 курсу зустрілись з працівниками Харківської обласним центром зайнятості з питань працевлаштування щодо:

1. підготовки професійного резюме за допомогою програми «Конструктор резюме»;
2. складання відеорезюме або відеовізитки для роботодавців;
3.  спілкування з роботодавцем з використанням сучасних програмних продуктів, зокрема Skype, щодо проходження стажування, виробничої практики та працевлаштування.

Оскільки на реалізацію положень Закону України «Про вищу освіту» було прийнято постанову Кабінету Міністрів України № 216 від 15 квітня 2015 р. «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 22 серпня 1996 р. № 992», якою відміняється норма щодо обов’язковості відпрацювання та відшкодування, прийняття зазначеної постанови забезпечує конституційне право випускників на вільний вибір місця подальшої роботи.

За результатами проведеного моніторингу щодо працевлаштування випускників 2015/2016 навчального року Харківського інституту фінансів КНТЕУ виявлено, що випускники працевлаштовані у компаніях та банках і їхні посадові обов’язки безпосередньо пов’язані з економічною, фінансовою, зовнішньоекономічною діяльністю.

Отримай
Новини