• тел: (057) 731-33-65
  • м. Харків, пров. Плетнівський, 5

КНТЕУ

Харківський інститут фінансів

Київського національного торговельно-економічного університету

Харківський інститут фінансів


Відділ навчально-методичної роботи

Навчально-методичний відділ Харківського інституту фінансів Київського національного торговельно-економічного університету є адміністративно-управлінським підрозділом інституту, що здійснює навчально-методичний супровід процесу підготовки фахівців (бакалаврів, магістрів) відповідно до Державних стандартів освіти, координує навчально-методичну роботу кафедр, сприяє впровадженню в освітній процес новітніх технологій та інноваційних методів навчання, здійснює облік та аналіз стану навчально-методичної роботи інституту, надає методичну допомогу науково-педагогічним працівникам в освоєнні та розробці інноваційних програм і технологій.

Діяльність навчально-методичного відділу спрямована на:

• організаційне забезпечення перспективного та поточного планування навчально-методичної роботи інституту;

• координацію та контроль роботи кафедр з розробки навчально-методичної та планово-звітної документації відповідно до вимог МОН України та системи управління якістю Київського національного торговельно-економічного університету;

• сприяння впровадженню в освітній процес кафедрами інституту сучасних методів організації навчального процесу та освітніх технологій, в першу чергу, інформаційно-комунікаційних, ІТ-технологій тощо;

• організацію діяльності випускових кафедр інституту щодо розробки та оновлення інформаційних пакетів ліцензованих спеціальностей, освітньо-професійний програм;

• контроль змісту, якості та термінів підготовки навчально-методичних комплексів дисциплін (НМКД) та своєчасності забезпечення ними бібліотеки інституту, а також можливості доступу до них через локальну мережу інституту;

• залучення науково-педагогічного персоналу інституту до участі в навчально-методичних заходах (семінарах, вебінарах, конференціях, тренінгах) з питань навчально-методичної роботи, впровадження в навчальний процес інституту сучасних технологій організації освітнього процесу, дистанційного навчання тощо.

• організаційне забезпечення діяльності методичної ради інституту.

Контактна інфомація:

телефон: (057) 731-32-62
внутрішній телефон – 52
електронна адреса: nmv.khif@gmail.com

Отримай
Новини