• тел: (057) 731-33-65
  • м. Харків, пров. Плетнівський, 5

КНТЕУ

Харківський інститут фінансів

Київського національного торговельно-економічного університету

Харківський інститут фінансів


Відділ навчальної роботи

Топоркова Інна Володимирівна

Начальник відділу

Навчальний відділ є структурним навчальним підрозділом Харківського інституту фінансів Київського національного торговельно-економічного університету, діяльність якого спрямована на:

• планування, організація, координація і контроль навчальної роботи кафедр Інституту із забезпечення освітнього процесу в Інституті;

• розрахунок, облік, розподіл і контроль виконання навчального навантаження професорсько-викладацького складу кафедр;

• упорядкування нормативів з розрахунку, обліку і аналізу навчально-методичної, організаційної та виховної роботи науково-педагогічних працівників;

• контроль якості складання та ведення планово-звітної документації з навчальної роботи;

• складання розкладів навчальних занять і екзаменів у визначені терміни, графіків проведення консультацій, доведення їх до відома викладачів і здобувачів вищої освіти через деканати, кафедри;

• контроль за своєчасною підготовкою і станом виконання обліково-звітної документації з навчальних питань, виконання розкладів занять та розкладів атестації і заліково-екзаменаційних сесій;

• опрацювання і підготовка різних інструктивних матеріалів, положень, пропозицій на підставі законодавчих та нормативних актів України з питань вищої освіти, спрямованих на удосконалення системи освітнього процесу в Інституті;

• контроль за виконанням наказів, розпоряджень ректора Київського національного торговельно-економічного університету, директора Інституту та рішень Вченої ради і методичної ради Інституту щодо організації навчальної роботи.

Контактна інформація:

телефон: (057) 731-55-84
внутрішній телефон: 45

Ткаченко Оксана Іванівна

Методист вищої категорії

Кльокта Ганна Анатоліївна

Методист першої категорії

Борисенко Юлія Павлівна

диспетчер

Отримай
Новини