• тел: (057) 731-33-65
  • м. Харків, пров. Плетнівський, 5

КНТЕУ

Харківський інститут фінансів

Київського національного торговельно-економічного університету

Харківський інститут фінансів


Відділ кадрів

Товстокорий Євген Володимирович

начальник відділу

Відділ кадрів (назва відділу змінювалася – відділ по роботі з персоналом, відділ кадрової та правової роботи) був створений у період реорганізації Харківської філії Українського державного університету економіки і фінансів у Харківський інститут фінансів Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі згідно з розпорядженнями Кабінету Міністрів України від 14.03.2007 року № 98-р та від 11.07.2007 року № 513-р.
В інституті сформовано висококваліфікований кадровий потенціал, здатний якісно і успішно здійснювати підготовку спеціалістів відповідного профілю.

Відділ кадрів ХІФ КНТЕУ є самостійним структурним підрозділом інституту.

Основні напрями діяльності відділу:

• заходи щодо добору та розстановки персоналу, вивчення відповідності їхніх ділових і моральних якостей роботи за професією, посадою;

• створення резерву для висування на науково-педагогічні та керівні посади;

• організацію роботи по проведенню атестації керівного складу та спеціалістів інституту, впровадження сучасних форм роботи з персоналом;

• забезпечення прав, пільг і соціальних гарантій працівників інституту;

• питання прийому, переведення та звільнення працівників, надання їм відпусток відповідно до чинного законодавства.

Русальов Юрій Олександрович

провідний юрисконсульт

Темненко Віра Іванівна

провідний інспектор з кадрової роботи

Бачманюк Надія Олександрівна

провідний інспектор з кадрової роботи

Отримай
Новини