• тел: (057) 731-33-65
  • м. Харків, пров. Плетнівський, 5

КНТЕУ

Харківський інститут фінансів

Київського національного торговельно-економічного університету

Харківський інститут фінансів


Відділ кадрів

Товстокорий Євген Володимирович

начальник відділу

Відділ кадрів (назва відділу змінювалася – відділ по роботі з персоналом, відділ кадрової та правової роботи) був створений у період реорганізації Харківської філії Українського державного університету економіки і фінансів у Харківський інститут фінансів Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі згідно з розпорядженнями Кабінету Міністрів України від 14.03.2007 року № 98-р та від 11.07.2007 року № 513-р.
В інституті сформовано висококваліфікований кадровий потенціал, здатний якісно і успішно здійснювати підготовку спеціалістів відповідного профілю.

Відділ кадрів ХІФ КНТЕУ є самостійним структурним підрозділом інституту.

Русальов Юрій Олександрович

провідний юрисконсульт

Темненко Віра Іванівна

провідний інспектор з кадрової роботи

Бачманюк Надія Олександрівна

провідний інспектор з кадрової роботи

Старченко Ірина Василівна

провідний інженер з охорони праці і техніки безпеки

Володін Олег Володимирович

провідний спеціаліст

Сабура Маргарита Валеріївна

провідний спеціаліст

Основні напрями діяльності відділу:

1. Щодо роботи з персоналом:
1.1. Здійснення заходів щодо добору та розстановки персоналу, вивчення відповідності їх ділових і моральних якостей роботі за професією, посадою.
1.2. Організація роботи з підготовки та проведення атестації педагогічних працівників, впровадження сучасних форм роботи з персоналом.
1.3. Обрахування стажу роботи науково-педагогічним, педагогічним та працівникам бібліотеки для виплати відповідних надбавок за вислугу років.
1.4. Забезпечення прав, пільг і соціальних гарантій працівників Інституту.

2. Щодо роботи з питань діловодства:
2.1. Удосконалення форм і методів роботи з документами;
2.2. Забезпечення єдиного порядку документування, організації роботи з документами, побудови інформаційно-пошукових систем, контролю за виконанням і підготовки документів на архівне зберігання відповідно до чинних правил;
2.3. Скорочення документообігу;
2.4. Уніфікація форм документів;
2.5. Розроблення і впровадження нормативних і методичних документів щодо вдосконалення роботи з документами в Інституті;
2.6. Впровадження в роботу з документами новітніх інформаційних
технологій.

3. З питань охорони праці та техніки безпеки:
3.1. Організація і координація роботи з охорони праці в Інституті;
3.2. Контроль за дотриманням законодавчих та інших нормативних правових актів по охороні праці;
3.3. Удосконалення профілактичної роботи з попередження виробничого травматизму, професійних і виробничо-зумовлених захворювань і поліпшення
умов праці.

4. Запобігання виникненню надзвичайних ситуацій техногенного походження і забезпечення зменшення збитків і витрат у разі стихійного лиха,
аварій, катастроф, вибухів і пожеж.

5. Забезпечення контролю за виконанням громадянами України військового обов’язку та дотриманням ними встановлених правил військового обліку.

Отримай
Новини