• тел: (057) 731-33-65
  • м. Харків, пров. Плетнівський, 5

КНТЕУ

Харківський інститут фінансів

Київського національного торговельно-економічного університету

Харківський інститут фінансів


Плановий відділ

Лучнікова Анна Юріївна

начальник відділу

Основні напрямки діяльності відділу є:

• організація, планування та аналіз фінансового стану інституту згідно законності, економічної доцільності, формування найбільш оптимального розподілу фінансових ресурсів;
• підготовка та ведення документації з фінансово-економічних питань;
• складання щорічних кошторисів доходів і видатків інституту;
• формування пакету документів з надання платних освітніх послуг (розрахунок вартості платних послуг) ;
• розробка пропозицій і заходів із забезпечення ефективного та раціонального використання трудових і грошових ресурсів, що знаходяться у розпорядженні інституту;
• підготовка перспективних і короткотермінових планів та кошторисів інституту;
• складання штатних розписів згідно із затвердженою структурою управління, схемами посадових окладів, фондами заробітної плати і чинними нормативами, внесення до них зміни, зумовлені появою нових видів діяльності (посад), властивих ринковій економіці.
Контактний телефон : (057) 731-30-24

внутрішній телефон – 35

Електронна пошта : PEV-HIFUDUFMT@yandex.ua

Коровнікова Олена Олексіївна

провідний економіст відділу.

Соломенна Тетяна Валентинівна

провідний економіст відділу.

Фейгіна Альона Альбертівна

провідний економіст відділу.

Отримай
Новини