• тел: (057) 731-33-65
  • м. Харків, пров. Плетнівський, 5

КНТЕУ

Харківський інститут фінансів

Київського національного торговельно-економічного університету

Харківський інститут фінансів


Соціально-гуманітарних дисциплін

Історична довідка

Кафедру було створено у серпні 2005 року на базі циклової комісії гуманітарних дисциплін, яку до цього часу очолювала Бутиріна Ганна Іванівна. Першим завідувачем кафедри була кандидат історичних наук Мухіна Ірина Геннадіївна (до вересня 2011). На даний час кафедру очолює доктор філософських наук, професор Панфілов Олександр Юрійович.

Колектив кафедри

Панфілов Олександр Юрійович

Завідувач кафедри

Освіта

Дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора філософських наук захистив у 2008 році. Вчене звання професора присвоєне у 2010 році.

Вчений ступінь та звання

• Доктор філософських наук

• Професор

Наукові інтереси

Соціальна філософія, філософія освіти.

Мухіна Ірина Геннадіївна

Доцент кафедри

Освіта

У 1996 році закінчила Харківський державний університет за спеціальністю «Історія».
У 2006 році захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю «Історія України».

Вчений ступінь та звання

• Кандидат історичних наук

• Доцент

Наукові інтереси

Новітня історія України, проблеми трансформації сучасного освітньо-культурного простору України.

Соболєва Світлана Михайлівна

Доцент кафедри

Освіта

У 1991 році закінчила Харківський державний університет за спеціальністю «Географія, радіоекологія».
У 2010 році захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю «Теорія і методика професійної освіти».

Вчений ступінь та звання

• Кандидат педагогічних наук

• Доцент

Наукові інтереси

Соціологія молоді, соціологія освіти.

Кануннікова Олександра Романівна

Старший викладач

Освіта

У 1981 році закінчила Харківський юридичний інститут за спеціальністю «Правознавство».

Наукові інтереси

Правові відносини у економічній сфері.

Топоркова Інна Володимирівна

Старший викладач

Освіта

У 1994 році закінчила Харківський державний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. Працює над дисертаційним дослідженням на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук за спеціальністю 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія.

Наукові інтереси

Психологічні складові професійної підготовки майбутніх фінансистів.

Романова Ірина Василівна

Доцент кафедри

Освіта

У 2005 р. закінчила Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна за спеціальністю «Українська мова та література».  У 2008 р. захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю «Українська література».

Вчений ступінь та звання

• Кандидат філологічних наук

• Доцент.

Наукові інтереси

Культура мовлення, літературознавчий аспект.

Плотнікова Наталя Володимирівна

Доцент кафедри

Освіта

У 2000 році закінчила Харківський державний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди за спеціальністю «Українська мова і література та французька мова». У 2001 році закінчила Харківський державний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди за спеціальністю «Педагогіка та методика середньої освіти. Українська мова і література та англійська мова і зарубіжна література». У 2010 р. захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю «Українська мова».

Вчений ступінь та звання

• Кандидат філологічних наук;

• Доцент.

Наукові інтереси

Лінгвокультурологія, концептологія, когнітивна лінгвістика.

Шапаренко Олена Володимирівна

Доцент кафедри.

Освіта

У 1985 році закінчила Ізмаїлівський державний педагогічний інститут за спеціальністю «Іноземні мови». У 2008 році захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю «Соціальна філософія та філософія історії»

Вчений ступінь та звання

• Кандидат філософських наук

• Доцент.

Наукові інтереси

інтегрування сучасних інформаційних технологій у процес вивчення іноземних мов, філософськи аспекти сучасних технологій у викладанні іноземних мов, впровадження сучасних методів навчання іноземним мовам

Агібалова Тетяна Миколаївна

Доцент кафедри.

Освіта

У 1998 році закінчила Харківський державний університет ім. В.Н. Каразіна, за спеціальністю «Російська мова та література» У 2009 році закінчила Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, інститут післядипломної освіти ХНПУ за спеціальністю «Педагогіка та методика середньої освіти. Українська мова та література, англійська мова». У 2014 році Захистила кандидатську дисертацію.

Вчений ступінь та звання

• Кандидат філологічних наук

Наукові інтереси

Історія української мови, лінгвокультурологія, інтелектуалізація літературної мови, стилістика української, англійської мов, лексикологія англійської мови.

Куделко Вікторія Едуардівна

Професор

Освіта

У 1986 р. закінчила Київський державний інститут фізичної культури за спеціальністю «Фізична культура і спорт». У 2006 р. захистила кандидатську дисертацію за темою «Організація та технологія управління фізичною культурою і спортом в системі адміністративно-територіального утворення». Doctor of Philosophy, Ph.D. Physical Traininq and Sport Sciences. У 2007 році отримала звання доцента кафедри фізичного виховання і здоров’я.

Вчений ступінь та звання

• Кандидат наук з фізичного виховання і спорту;

• Доцент.

Наукові інтереси

Дослідження рівня впливу фізичного виховання на стан здоров’я студентської молоді в сучасних умовах.

Болтєнкова Ольга Миколаївна

Старший викладач

Освіта

У 1989 р. закінчила Харківський спортивний факультет Київського державного інституту фізичної культури за спеціальністю «Фізична культура і спорт».

Вчений ступінь та звання

• Майстер спорту зі спортивної гімнастики.

Наукові інтереси

Вплив фізичного навантаження при заняттях аеробіки та футболу.

Понікарьова Валентина Григорівна

Старший викладач

Освіта

У 1986 р. закінчила Харківський державний педагогічний інститут імені Г.С. Сковороди за спеціальністю «Фізичне виховання»

Вчений ступінь та звання

• Майстер спорту з веслування

Наукові інтереси

Волейбол, лікувальна фізична культура, оздоровчий біг та ходьба, веслування на байдарках та каное.

Гринько Віталій Миколайович

Старший викладач.

Освіта

У 1999 р. закінчив Харківський державний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди за спеціальністю «Фізичне виховання». З 2013 року по теперішній час навчається в аспірантурі Харківської державної академії фізичної культури за спеціальністю 24.00.02 – «Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення».

Наукові інтереси

Вдосконалення процесу фізичного виховання у вищих навчальних закладах.

Наукова робота кафедри

Включає до себе кафедральну науково-дослідницьку роботу та наукову роботу зі студентами в рамках наукових студентських гуртків «Гуманітарій» та «Miracle».

Наукова робота кафедри здійснюється за напрямами:

• виконання та видання монографій з проблесм сучасного інформаційного суспільства, проблеми освіти у суспільствах трансформативного типу; проблеми безпеки сучасного українського суспільства;
• участь викладачів у конференціях різних рівнів;
• участь у міжнародних семінарах та проектах в навчальних закладах зарубіжних країн.

У роботі гуртків «Гуманітарій» та «Miracle» беруть участь студенти 1-5 курсів, що виявили здібності до пошукової роботи. Гуртки щорічно працюють над науковою кафедральною темою під керівництвом керівників гуртків та наукових керівників з числа викладачів кафедри. Апробація результатів наукової діяльності студентів здійснюється на круглих столах, які щорічно організовуються кафедрою, на Міжнародній науково-практичній конференції молодих учених та студентів та інших заходах.

Методична робота кафедри

Спрямована на удосконалення викладацької діяльності, організації самостійної роботи студентів, на підготовку навчальних посібників, методичних розробок за кожною навчальною дисципліною.

Сформовано електронну базу даних всіх видів методичних видань у розрізі дисциплін, які викладаються на кафедрі.
Науково-педагогічні працівники кафедри постійно підвищують свою кваліфікацію, удосконалюють методику викладання та впроваджують в навчальний процес інноваційні навчальні технології.

У навчальному процесі викладачами кафедри соціально-гуманітарних дисциплін використовуються такі інноваційні методи навчання: використання комп’ютерних технологій (мультимедійні презентації), використання у навчальному процесі результатів науково-пошукової діяльності студентів і викладачів кафедри, кейс-технології, посилення міждисциплінарних зв’язків у відповідності з структурно-логічними схемами навчальних дисциплін.

Основними завданнями кафедри є:

1. Підготовка студентів з циклу соціально-гуманітарних дисциплін;
2. Спрямованість навчального процесу на формування громадянської самосвідомості студентів, розширення загального і професійного кругозору;
3. Засвоєння студентами особливостей соціально-економічного, політичного та культурного розвитку українського суспільства, світової спільноти в цілому;
4. Оволодіння студентами необхідним категоріальним апаратом, вміння висловлювати власні позиції, здійснювати порівняльний аналіз, аналогії, узагальнення теоретичного матеріалу.

Основними формами роботи кафедри є: навчальна діяльність, методична, наукова, організаційна робота, міжвузівська співпраця.

Організаційна робота

Організаційна робота кафедри дозволяє удосконалити навчальний процес, зробити його чітким, послідовним і системним за рахунок обміну педагогічним досвідом, контролю за підготовкою і проведенням навчальних занять.

Організаційна робота спрямована на формування активного способу життя, підвищення ролі фізичної культури та спорту, організацію активного відпочинку та зміцнення здоров’я студентів.

Викладачі кафедри здійснюють організаційну роботу шляхом:
• участі і виховній роботі в студентському колективі, у якості кураторів груп;
• керівництва студентськими науковими гуртками для поглиблення гуманітарних знань майбутніх фахівців фінансової сфери;
• участі у профорієнтаційній роботі;
• участі та проведенні студентських олімпіад, круглих столів, семінарів тощо;
• участі збірних команд інституту в обласних щорічних змаганнях «Спорт протягом життя» серед студентів ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації Харківської області;
• участі та проведенні Спартакіади серед студентів І курсу, Спартакіади серед студентів ІІ курсу і Спартакіади серед викладачів та співробітників інституту.

Контактна інформація

Електронна пошта: soc-humanitarium@ukr.net

Отримай
Новини