• тел: (057) 731-33-65
  • м. Харків, пров. Плетнівський, 5

КНТЕУ

Харківський інститут фінансів

Київського національного торговельно-економічного університету

Харківський інститут фінансів


Фінансів і кредиту

Історична довідка

Кафедра фінансів і кредиту була створена у 2005 р. в результаті реорганізації кафедри фінансів. Створення кафедри було обумовлено необхідністю сконцентрувати зусилля на підготовці фахівців з фінансів підприємств, страхування, інвестиційної діяльності та вдосконаленні навчально-методичної роботи; підвищенні ефективності наукових досліджень фінансової діяльності суб’єктів підприємництва в умовах формування ринкової економіки. Сьогодні кафедра характеризується потужним науково-педагогічним потенціалом. Викладання дисциплін, розпочате ще з 1943 р., забезпечується колективом висококваліфікованих викладачів, більшість з яких поєднує викладацьку та професійну діяльність. Очолює кафедру фінансів і кредиту з 1 вересня 2008 року кандидат економічних наук, доцент – Косарєва Ірина Павлівна. Кафедра фінансів і кредиту є провідною у складі інституту та бере участь в підготовці бакалаврів і магістрів за денною та заочною формами навчання з фаху «Фінанси і кредит». Набутий викладачами досвід, науковий світогляд, висока професійність забезпечують ефективну роботу кафедри і знаходять своє відображення в авторських методиках викладання фінансових дисциплін, серед яких чільне місце займають: «Страхування», «Фінансовий аналіз», «Бюджетування діяльності суб’єктів господарювання», «Фінанси підприємств», «Фінанси», «Гроші і кредит», «Фінансовий ринок», «Ринок фінансових послуг», «Страховий менеджмент», «Інвестування», «Міжнародна інвестиційна діяльність», «Ринок цінних паперів», «Управління фінансовою санацією підприємства», «Банківські операції», «Банківська справа», «Банківська система» «Статистика фінансового ринку», «Фінансова діяльність суб’єктів господарювання», «Інвестиційний менеджмент». Кафедра має добре налагоджені зв’язки з Харківським університетом ім. В.Н. Каразіна, Харківським національним економічним університетом ім. С. Кузнеця, Національним технічним університетом «ХПІ», ДП «Укрдіпроважмаш», ТОВ «НВП УКР-ЛЕНД», ДП «Гіпрококс», Українською державною академією залізничного транспорту, Київським національним економічним університетом імені Вадима Гетьмана, Білоруським торгівельно-економічним університетом споживчої кооперації та багатьма іншими ВНЗ. Ці зв’язки знайшли свій прояв у спільному проведенні наукових конференцій, обміні програмами й делегаціями і проведенні консультацій з питань підготовки кадрів для сфери фінансів.

Колектив кафедри фінансів і кредиту

Косарєва Ірина Павлівна

завідувач кафедри кафедри фінансів і кредиту

Освіта

У 1971 році закінчила Харківський інженерно-економічний інститут. Спеціальність: «Організація механізованої обробки економічної інформації». У 1987 році захистила кандидатську дисертацію за темою: «Збільшення ролі соціально-економічних факторів в управлінні виробництвом»

Вчений ступінь та звання

• Кандидат економічних наук

• Доцент

Сфера наукових інтересів

Обіймає посаду завідувача кафедри з 1 вересня 2008 року. У 2001 році рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки Косарєвій І. П. було присвоєно вчене звання доцента. Ірина Павлівна є автором понад 100 наукових та навчально-методичних праць. Сфера наукових інтересів – проблеми формування стратегії розвитку промислового комплексу регіону.

Сердюков Костянтин Георгійович

директор інституту, професор кафедри фінансів і кредиту

Освіта

У 1980 році закінчив Харківський сільськогосподарський інститут В.В. Докучаєва. У 1990 році захистив кандидатську дисертацію за темою: «Управління режимом роботи підприємства в умовах технічного переозброєння».

Вчений ступінь та звання

• Кандидат економічних наук

• Доцент

Сфера наукових інтересів

У 1990-ті роки проходив стажування в навчальних закладах, банках та фондових структурах Нідерландів та Великої Британії.

Чемчикаленко Руслан Анатолійович

декан факультету фінансів, доцент кафедри фінансів і кредиту

Освіта

У 2002 закінчив Харківський державний економічний університет. Спеціальність: «Економіка підприємства». Кваліфікація магістр з економіки підприємства (спеціалізація: «Менеджмент проектів та консалтинг»). У 2007 році захистив кандидатську дисертацію за темою: «Організація інноваційного процесу на ранній стадії його здійснення підприємством».

Вчений ступінь та звання

• Кандидат економічних наук

• Доцент

Сфера наукових інтересів

З 1 вересня 2008 року займав посаду заступника декана факультету фінансів Харківського інституту фінансів. Обов’язки декана факультету фінансів виконує з 1 листопада 2011 року. Має понад 50 наукових публікацій. Сфера наукових інтересів – особливості оцінки інвестиційних проектів в умовах ризику, організація інноваційних процесів на підприємстві, методологія здійснення комплексного фінансового аналізу підприємства.

Майборода Олег Володимирович

професор кафедри фінансів і кредиту

Освіта

В 2001 році закінчив Харківський державний економічний університет. Спеціальність: «Фінанси». У 2006 році захистив кандидатську дисертацію за темою: «Управління фінансовими потоками підприємства».

Вчений ступінь та звання

• Кандидат економічних наук

• Доцент

Сфера наукових інтересів

Працював у Харківській обласній державній адміністрації на посадах головного спеціаліста, керівника відділу. Має понад 50 наукових публікацій. Сфера наукових інтересів – управління фінансовими потоками підприємства.

Рудика Віктор Іванович

професор кафедри фінансів і кредиту, кандидат економічних наук

Освіта

У 1974 році закінчив Харківський Інженерно-економічний інститут. Спеціальність «Економіка та організація хімічної промисловості». Кваліфікація інженер-економіст. У 2008 році захистив кандидатську дисертацію за темою: «Оцінка і прогнозування впливу зовнішнього середовища на виробництво продукції підприємствами коксохімічної промисловості».

Вчений ступінь та звання

• Кандидат економічних наук

Сфера наукових інтересів

Директор ДП «ГИПРОКОКС», лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки 2009 року. З 2015 року є дійсним членом (академіком) Інженерної академії України. Сфера наукових інтересів – економіка та управління підприємствами.

Великий Юрій Михайлович

Професор кафедри фінансів і кредиту.

Освіта

У 1971 році закінчив Харківський інженерно-економічний інститут (спеціальність «Економіка та організація машинобудівної промисловості», кваліфікація  інженер-економіст).

Вчений ступінь та звання

• Кандидат економічних наук

• Професор

Сфера наукових інтересів

Управління фінансовою санацією підприємства, управління ризиками підприємства

Щербань Олена Дмитрівна

доцент кафедри фінансів і кредиту

Освіта

У 2002 р. закінчила Харківський державний економічний університет. Спеціальність: «Фінанси». Кваліфікація економіст.

Вчений ступінь та звання

• Кандидат економічних наук

• Доцент

Сфера наукових інтересів

У 2012 році захистила кандидатську дисертацію за темою: «Формування організаційно-економічного механізму інвестування автотранспортного підприємства». Сфера наукових інтересів – інвестиційні проекти на підприємстві.

Янковська Вікторія Анатоліївна

доцент кафедри фінансів і кредиту

Освіта

У 2000 році закінчила Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна. Спеціальність: «Фінанси і кредит». Кваліфікація економіст.

Вчений ступінь та звання

• Кандидат економічних наук

• Доцент

Сфера наукових інтересів

У 2012 році захистила кандидатську дисертацію за темою: «Стратегічне планування та маркетинг на регіональному ринку фінансових послуг». Сфера наукових інтересів – фінансова діяльність підприємств.

Майборода Ольга Євгенівна

професор кафедри фінансів і кредиту

Освіта

У 2002 році закінчила Харківський державний економічний університет. Спеціальність: «Інформаційні системи в менеджменті».

Вчений ступінь та звання

• Кандидат економічних наук

• Доцент

Сфера наукових інтересів

В 2007 році захистила кандидатську дисертацію за темою: «Розвиток методичного забезпечення антикризового управління підприємством». Сфера наукових інтересів – фінансова санація підприємства.

Максімова Марина Валеріївна

доцент кафедри фінансів і кредиту

Освіта

У 2010 році закінчила Харківський національний економічний університет (спеціальність “Банківська справа”, кваліфікація магістр з банківської справи). У 2017 році закінчила Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України (спеціальність “державне управління”, кваліфікація магістр державного управління). У 2017 році захистила кандидатську дисертацію за темою: “Формування системи фінансового контролінгу банківської діяльності”.

Вчений ступінь та звання

• Кандидат економічних наук

Сфера наукових інтересів

Фінансовий контролінг банківської діяльності, державне регулювання банківської діяльності

Насібова Ольга Вікторівна

доцент кафедри фінансів і кредиту

Освіта

У 2001 році закінчила Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна. Спеціальність: «Фінанси». Кваліфікація економіст.

Вчений ступінь та звання

• Кандидат економічних наук

Сфера наукових інтересів

У 2015 р. захистила кандидатську дисертацію за темою: «Фінансовий механізм пенсійного забезпечення в Україні». Сфера наукових інтересів – розвиток національної моделі соціального захисту населення.

Бєлоусова Світлана Володимирівна

старший викладач кафедри фінансів і кредиту

Освіта

У 1996 році закінчила Харківську державну академію технології громадського харчування. Спеціальність: «Бухгалтер-аудитор». Кваліфікація економіст. Сфера наукових інтересів – розвиток системи недержавного пенсійного забезпечення.

Ткаченко Оксана Іванівна

старший викладач кафедри фінансів і кредиту.

Освіта

У 2003 році закінчила Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна. Спеціальність: «Фінанси». Кваліфікація спеціаліст з фінансів. Сфера наукових інтересів – фінансовий аспект глобалізаційних процесів в Україні.

Невдачина Ольга Іванівна

старший викладач кафедри фінансів і кредиту

Освіта

У 2012 році закінчила Харківський національний університет внутрішніх справ. Спеціальність: «Фінанси і кредит». Кваліфікація спеціаліст з фінансів.

Хохлов Микола Пантелеймонович

доктор економічних наук, професор.

Освіта

У 1960 році закінчив Харківський інженерно-економічний інститут. Спеціальність «Економіка і організація гірничої промисловості», кваліфікація «гірничий інженер-економіст». Захистив докторську дисертацію за темою: «Повышение эффективности использования основных фондов в процессе социалистического реального обобществления средств труда».

Вчений ступінь та звання

• Доктор економічних наук

• Професор

Наукова робота кафедри

На кафедрі фінансів і кредиту Харківського інституту фінансів КНТЕУ проводиться науково-дослідна робота за темою: «Стратегія розвитку фінансових відносин в умовах економічних перетворень». Метою даної роботи є сформувати методичні підходи щодо розробки стратегії розвитку фінансових відносин на різних рівнях економічної системи та визначити пріоритетні напрями підвищення ефективності функціонування фінансів в умовах економічних перетворень. Працівники кафедри мають значний досвід викладацької роботи у вищих навчальних закладах: Харківському університеті ім. В.Н. Каразіна, Харківському національному економічному університеті, Національному технічному університеті «ХПІ» та інших. Понад 81% науково педагогічних працівників кафедри є кандидатами економічних наук, решта – фахівці з великим досвідом викладання спеціальних дисциплін, що отримали визнання серед студентської молоді. Фахівці кафедри фінансів і кредиту постійно підвищують свій професійний рівень, займаються науковою діяльністю, навчаються в аспірантурі. Викладачі кафедри за останні роки підготували понад 400 навчально-методичних рекомендацій, підручників, посібників, наукових статей з різних напрямів фінансово-економічної діяльності держави, регіону, окремих підприємств, банків, страхових організацій тощо. При цьому значна увага приділяється залученню до наукової роботи талановитих студентів. На базі кафедри створений науковий гурток «Ерудит», який допомагає студентам реалізовувати себе в науковій діяльності. На кафедрі проводяться круглі столи, де студенти можуть поділитися своїми надбаннями, не тільки зі студентами та викладачами, а й фахівцями-практиками.

Методична робота

Викладачі кафедри фінансів і кредиту постійно працюють над розробкою навчальних посібників та підручників. Вже у 2016 році викладачами було розроблено та видано навчальний посібник з виконання практичних завдань з дисципліни «Бюджетування діяльності суб’єктів господарювання» та електронний навчальний посібник «Ринок фінансових послуг».
На сьогодні 82 % дисциплін, які викладаються на кафедрі забезпечені підручниками та навчальними посібниками, при цьому викладачі працюють над розробкою підручників для нових дисциплін.
Всі дисципліни на кафедрі забезпечені опорними конспектами, мультимедійними презентаціями, методичними рекомендаціями для проведення практичних занять та самостійної роботи студентів, тестовими завданнями для проведення перевірочних робіт.
Професорсько-викладацький склад кафедри постійно підвищує свою кваліфікацією, а також впроваджує в навчальний процес інноваційні навчальні технології.

Організаційна робота

 

Викладачі кафедри здійснюють організаційну роботу шляхом:
– провадження виховної роботи в студентському колективі, у якості кураторів в групах;
– участі у виховній роботі в студентському гуртожитку;
– участі у профорієнтаційній роботі;
– участі та проведенні конференцій, круглих столів, студентських олімпіад, брейн-рингів тощо;
– організації пізнавально-культурних заходів (екскурсій, концертів)
Кафедра фінансів і кредиту забезпечує викладання в інституті навчальних дисциплін, що мають великий виховний потенціал, сприяє формуванню моральних якостей.

Контактна інформація:

Тел.: 731-22-62(внутрішній 37);
Електронна пошта: kaf_fin@i.ua

Отримай
Новини