• тел: (057) 731-33-65
  • м. Харків, пров. Плетнівський, 5

КНТЕУ

Харківський інститут фінансів

Київського національного торговельно-економічного університету

Харківський інститут фінансів


Економіко-математичних методів та інформаційних технологій

Історична довідка

Кафедра економіко-математичних методів та інформаційних технологій було створено у серпні 2005 року на базі циклової комісії інформатики і математики Харківського фінансово-економічного коледжу (наказ від 18 липня 2005 року №1-130) для підготовки фахівців з економіки. В різні часи кафедра мала різні назви, але завжди її очолювали висококваліфіковані фахівці: Кригіна О.А. і Попова О.М., Чірт В.К., Кузніченко В.М. З 1 вересня 2011 р. на посаду завідувача кафедри обраний за конкурсом Глотов Є.О.

Колектив кафедри

Глотов Євген Олександрович 

Завідувач кафедрою

Освіта

В 1974 р. закінчив Харківський авіаційний інститут. В 1996 р. захистив кандидатську дисертацію за темою «Нові газоводяні та водоповітряні пристрої пожежогасіння”.

Вчений ступінь та звання

• Кандидат технічних наук

• Доцент

Наукові інтереси

Економіко-математичне моделювання у фінансових розрахунках; розробка альтернативного палива на основі кавітаційних технологій.

Лапшин Володимир Ілліч

Професор

Освіта

В 1972 р. закінчив з відзнакою Харківський державний університет ім. О. М. Горького за спеціальністю «Фізика». В 1976 р. захистив кандидатську дисертацію за темою «До теорії нагрівання та стійкості плазми з зіткненнями частинок у магнітному полі». В 1992 р. захистив докторську дисертацію за темою «Ефекти конверсії та поглинання низькочастотних електромагнітних хвиль у неоднорідній плазмі у магнітному полі».

За вагомі наукові здобутки в дослідженні теорії плазми та проблем керованого термоядерного синтезу, плідну науково-педагогічну діяльність. 06.03.1998 року Лапшину Володимиру Іллічу Указом Президента України присвоєно почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки України». У 2002 році Лапшин Володимир Ілліч став лауреатом Державної премії України в галузі науки і техніки.

Вчений ступінь та звання

• Доктор фізико-математичних  наук

• Професор

Наукові інтереси

Економіко-математичне моделювання у фінансових розрахунках.

Попова Ольга Миколаївна

старший викладач

Освіта

У 1978 року закінчила Харківський державний педагогічний інститут ім. Г.С.Сковороди за спеціальністю «Математика».

Наукові інтереси

Економіко-математичне моделювання у фінансових розрахунках.

Піддубна Лідія Валеріївна

Доцент

Освіта

В 1990 р. закінчила з відзнакою Харківський інститут радіоелектроніки. В 2014 р. захистила кандидатську дисертацію за темою «Інформаційна діяльність як засіб формування соціальної реальності».

Вчений ступінь та звання

• Кандидат філософських наук

• Доцент

Наукові інтереси

Інформаційні системи і технології; автоматизація бізнес-процесів суб’єктів господарювання; електронний документообіг; соціально-філософськарефлексія щодо інформаційної діяльності; захист інтелектуальної інформації.

Шульга Наталія Вікторівна

Доцент

Освіта

В 1998 р. закінчила Харківський політехнічний інститут. В 2003 р. закінчила Харківський державний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди.  01.02.2018 р. захистила докторську дисертацію за темою «Теорія та методика навчання (математика)».

Вчений ступінь та звання

• Доктор педагогічних наук

• Доцент

Наукові інтереси

Економіко-математичне моделювання у фінансових розрахунках.

Наукова робота кафедри

Робота кафедри здійснюється за напрямами:

• виконання держбюджетних науково-дослідних робіт;
• підготовка та видання монографій та наукових статей тощо;
• підготовка кандидатських та докторських дисертацій викладачами кафедри;
• участь викладачів у конференціях різних рівнів;
• залучення обдарованої студентської молоді до наукової роботи.

За останній рік були видані:

Глотов Є.О. – 2 колективних монографії, 2 фахових статей, 2 патенти
Лапшин В.І. – 5 статей у зарубіжних та фахових виданнях
Кузніченко В.М. – 5 статей у зарубіжних та фахових виданнях
Шульга Н.В. – 1 монографія, 6 статей у зарубіжних та фахових виданнях
Піддубна Л.В. – 1 колективна монографія, 1 навчальний посібник, 6 статей у зарубіжних та фахових виданнях.
Попова О.М. – 4 фахових статті

Методична робота

Викладачі кафедри постійно працюють над розробкою сучасних навчальних посібників та підручників. На сьогодні 100 % дисциплін, які викладаються на кафедрі, забезпечені підручниками та навчальними посібниками. Всі дисципліни кафедри забезпечені робочими програмами, опорними конспектами та методичними рекомендаціями для проведення практичних, лабораторних занять та самостійної роботи студентів, завданнями для проведення модульного контролю. Сформовано електронну базу даних всіх видів методичних видань у розрізі дисциплін, які викладаються на кафедрі. Професорсько-викладацький склад кафедри постійно підвищує свою кваліфікацію, удосконалює методику викладання та впроваджує в навчальний процес інноваційні навчальні технології.

Організаційна робота

Викладачі кафедри здійснюють організаційну роботу шляхом:

• участі у виховній роботі в студентському колективі, у якості кураторів груп;
• керівництва студентським науковим гуртком «Алгоритм» для поглиблення професійних знань майбутніх фахівців;
• участі у профорієнтаційній роботі;
• участі та проведенні студентських олімпіад, круглих столів, семінарів тощо;
• участі в організації та проведення пізнавальних культурних заходів (екскурсій, виставок, концертів тощо)

Контактна інформація:

телефон (057) 731-33-65
внутрішній телефон – 42
E-mail: kfuduefin@gmail.com

Отримай
Новини