• тел: (057) 731-33-65
  • м. Харків, пров. Плетнівський, 5

КНТЕУ

Харківський інститут фінансів

Київського національного торговельно-економічного університету

Харківський інститут фінансів


Економічної теорії та міжнародної економіки

Історична довідка

Кафедра економічної теорії була створена у серпні 2005 року на базі циклової комісії іноземної мови (наказ від 18 липня 2005 року №1-130). В 2009 році кафедру було перейменовано в кафедру економічної теорії та міжнародної економіки. Сьогодні кафедра забезпечує в інституті викладання дисциплін економічної теорії та прикладних економічних дисциплін. Незважаючи на молодий вік, роки діяльності кафедри, помножені на щоденну невтомну працю викладачів, варті уваги й поваги.

Колектив кафедри

Ярмак Ольга Віталіївна

Завідувач кафедри

Освіта

1997 року закінчила Харківську державну академію технології та організації харчування за спеціальністю «Економіка підприємства».

У спеціалізованій вченій раді Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук. 2013 році присвоєно вчене звання доцента кафедри економічної теорії та міжнародної економіки.

Вчений ступінь та звання

• Кандидат економічних наук

• Доцент

Сфера наукових інтересів

Інтеграційна роль інтелектуальних послуг; методичні засади інтелектуальної власності.

Писін Віталій Миколайович

Професор кафедри

Освіта

У 1962 році закінчив Московський державний університет ім. Ломоносова за спеціальністю «Політична економія». 1974 року захистив кандидатську дисертацію на тему: «Научно-технический прогресс – основы повышения эффективности социалистического производства (на материалах химизации промышленности СССР)».

Вчений ступінь та звання

• Кандидат економічних наук

• Професор

Сфера наукових інтересів

«Політична економія», «Міжнародна економіка», «Міжнародна торгівля», «Регіональна економіка»,  «Історія економіки та економічної думки».

Панкратова Олена Миколаївна

Доцент кафедри

Освіта

У 1991 році закінчила Харківський державний університет ім. О.М. Горького за спеціальністю «Статистика» і здобула кваліфікацію економіста. 2008 р. у спеціалізованій вченій раді Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук. 2013 році присвоєно вчене звання доцента кафедри економічної теорії та міжнародної економіки.

Вчений ступінь та звання

• Кандидат економічних наук

• Доцент

Сфера наукових інтересів

Питання національної і регіональної конкурентоспроможності України в трансформаційний період, вплив інституційних чинників на рівень конкурентоспроможності національної економіки, вплив процесів глобалізації на формування і розвиток суб’єктів господарювання.

Бережна Надія Іванівна

Доцент кафедри

Освіта

У 1976 році закінчила Харківський інститут громадського харчування і отримала кваліфікацію економіста. У 1980 році на спеціалізованій вченій раді Харківського національного університету ім. Каразіна захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему «Закон економії часу та його дія в умовах розвинутого соціалізму». У 1085 році присвоєно звання доцента кафедри політичної економії. З 1979 року до 2017 рік працювала доцентом кафедри політичної економії Харківського національного економічного університету.

Вчений ступінь та звання

• Кандидат економічних наук

• Доцент

Сфера наукових інтересів

Проблеми економічного зростання в Україні;
роль людського чинника в економічному розвитку країни;
питання формування людського капіталу.

Топорков Анатолій Іванович

Доцент кафедри

Освіта

У 1982 р. закінчив Харківський інженерно-економічний інститут за спеціальністю «Економіка та організація гірничої промисловості» та отримав кваліфікацію «Гірничий інженер – економіст». З 1991 р. кандидат економічних наук зі спеціальності 08.00.05  «Економіка, планування, організація управління народним господарством та його галузями (промисловість)». Тема дисертації: «Організація та стимулювання ремонтних робіт (на прикладі коксохімічних підприємств)».

Вчений ступінь та звання

• Кандидат економічних наук

Сфера наукових інтересів

«Економічні синоніми»: їх порівняльні характеристики.

Єчина Лариса Володимирівна

Старший викладач.

Вчений ступінь та звання

1974 року закінчила Харківський інститут інженерів комунального будівництва за спеціальністю «Економіка та організація будівництва».

Сфера наукових інтересів

Процеси міграції робочої сили та наслідки міграції для національної і світової економіки.

Черняєва Анна Олександрівна

Доцент кафедри

Освіта

В 2011 році закінчила Харківський інститут банківської справи УБС НБУ, за спеціальністю «Банківська справа». 2015 р. у спеціалізованій вченій раді при Українській інженерно-педагогічній академії захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук.

Вчений ступінь та звання

• Кандидат економічних наук

• Доцент

Сфера наукових інтересів

Процес організаційно-економічного забезпечення формування і розвитку робітничих кадрів підприємства; методичні засади проведення міжнародних маркетингових досліджень.

Скляренко Марина Вадимівна

Викладач

Освіта

У 2012 році закінчила Харківський інститут фінансів Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі за спеціальністю “Облік і аудит”, у 2013 році за спеціальністю «Фінанси і кредит».

Сфера наукових інтересів

Вплив інститутів на формування економічного середовища та громадянського суспільства; теоретичні і практичні аспекти державного регулювання освітньої та підприємницької діяльності; специфіка демографічних процесів в регіонах України.

Наукова робота кафедри

Основними напрямами наукової роботи кафедри є:

• участь викладачів у конференціях різних рівнів та міжнародних семінарах;
• підготовка та видання монографій та наукових статей тощо;
• підготовка кандидатських та докторських дисертацій викладачами й аспірантами кафедри;
• залучення обдарованої студентської молоді до наукової роботи.

Важливим завданням викладачів кафедри є стимулювання науково-пошукової творчості студентської молоді. На кафедрі працює студентський науковий гурток «Економікс» під керівництвом к.е.н., проф. Писіна В.М.

Методична робота

Викладачі кафедри постійно працюють над розробкою сучасних навчальних посібників та підручників. Всі дисципліни кафедри забезпечені робочими програмами, опорними конспектами та методичними рекомендаціями для проведення практичних занять та самостійної роботи студентів, завданнями для проведення модульного контролю. Сформовано електронну базу даних для всіх видів методичних видань у розрізі дисциплін, які викладаються на кафедрі. Професорсько-викладацький склад кафедри постійно підвищує свою кваліфікацію, удосконалює методику викладання та впроваджує в навчальний процес інноваційні навчальні технології.

Організаційна робота

Викладачі кафедри здійснюють організаційну роботу шляхом:

• участі у виховній роботі в студентському колективі у якості кураторів груп;
• керівництва студентським науковим гуртком для поглиблення професійних знань майбутніх фахівців з міжнародної економіки;
• участь у профорієнтаційній роботі;
• участі та проведенні студентських олімпіад, круглих столів, семінарів, брейн-рингів тощо;
• участі в організації та проведення пізнавальних культурних заходів (екскурсій, виставок).

Контактна інформація: 

Тел. 731-36-20 (внутрішній 39)

Електронна пошта: kafedra.etime@gmail.com

Отримай
Новини