• тел: (057) 731-33-65
  • м. Харків, пров. Плетнівський, 5

КНТЕУ

Харківський інститут фінансів

Київського національного торговельно-економічного університету

Харківський інститут фінансів


Факультет фінансів

Чемчикаленко Руслан Анатолійович

Декан факультету

На факультеті здійснюється підготовка фахівців за державним замовленням та за угодами з юридичними і фізичними особами.

Застосовується двосеместрова форма організації освітнього процесу та модульна система навчання й контролю знань.

Практична підготовка студентів факультету охоплює різні види практик та тренінгів.

Студенти беруть активну участь у науково-дослідній роботі кафедр, за результатами якої студенти виступають із доповідями на міжвузівських, всеукраїнських та міжнародних наукових конференціях, публікують матеріали в періодичних фахових виданнях.

Студентам додатково надається можливість пройти військову підготовку з присвоєнням офіцерського звання.

Студенти-відмінники, які досягли найвищих показників у громадській та науково- дослідній роботі щорічно заохочуються стипендіями Верховної Ради України, Харківського міського голови, Харківської обласної державної адміністрації, іменними стипендіями інституту.

Захопленим і веселим є студентське життя поза навчальним процесом: щорічне святкування Дня факультету, туристичні походи, участь у конкурсах краси і таланту (Міс та Містер ХІФ), День студента, брейн-ринги тощо.

Контактна інформація:

телефон: (057) 731-19-06

Лисяк Аліна Валеріївна

провідний фахівець.

Іванова Юлія Юріївна

провідний фахівець.

Іванова Яніна Юріївна

секретар-друкарка.

До складу факультету входять три кафедри:

Кафедра фінансів і кредиту – випускова кафедра з напряму підготовки «Фінанси і кредит» та  спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування»;

Кафедра державних фінансів – випускова кафедра з напряму підготовки «Фінанси і кредит» та  спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування»;

Кафедра соціально-гуманітарних дисциплін

Перелік спеціальностей, за якими здійснюється навчання студентів за денною формою:

 Код та найменування галузі
Шифр та найменування спеціальності
Термін підготовки
 Освітній ступінь «бакалавр»
 07 Управління та  адміністрування
 072 Фінанси банківська справа та страхування
 (6.030508  «Фінанси і кредит»)
3 роки 10 місяців
 Освітній ступінь «магістр»
 07 Управління та  адміністрування
 072 Фінанси банківська справа та страхування
1 рік
5 місяців

 «ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ»

Студенти спеціальності одержують значний обсяг фундаментальних знань та практичних навичок у галузі державних фінансів й управління фінансовими ресурсами підприємств. Особливість підготовки фінансиста-аналітика полягає у поглибленому вивченні процесів бюджетного планування, фінансово-кредитної діяльності, казначейської справи; здійсненні контролю за формуванням та використанням державних фінансових ресурсів. Актуальність і престижність цієї спеціальності в умовах ринкової економіки і бізнесу обумовлена важливістю вирішення завдань управління фінансовими потоками.

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ «ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ» НАДАЄ ЗНАННЯ, НЕОБХІДНІ В СФЕРАХ:

• державних і муніципальних фінансів, податків;

• банківської і страхової справи, грошового обігу;

• фінансового менеджменту, фінансових ринків, у т.ч. міжнародних;

• оцінки вартості бізнесу, аудиту;

• фінансового посередництва (інвестиційних компаній, пенсійних фондів, довірчих товариств, кредитних спілок, лізингових компаній, факторингу, лотерей, ломбардів, операцій з нерухомим майном, фінансування будівництва житла);

• валютних операцій, біржової діяльності;

• фінансів підприємств, корпоративної власності;

• організаційно-управлінській, науково-дослідній та освітній діяльності.

ПІСЛЯ ПОВНОГО КУРСУ НАВЧАННЯ ФАХІВЕЦЬ З ФІНАНСІВ, БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ ТА СТРАХУВАННЯ МОЖЕ ОБІЙМАТИ ПОСАДИ:

• фінансового директора;

• фінансового аналітика;

• керівника фінансових і економічних підрозділів;

• аналітика фондового ринку;

• начальника страхового управління;

• страхового агента;

• фінансиста в банках, податкових адміністраціях та інших державних та недержавних організаціях і установах в органах державного управління, акціонерних товариствах, корпораціях, концернах та інших об’єднаннях;

• фінансиста в Національному банку України і комерційних банках;

• фінансиста на підприємствах різних форм власності; державних установах (фіскальна служба, пенсійний фонд, фонди соціального страхування, державне казначейство, державна фінансова інспекція);

• директора (начальника іншого керівника) підприємства, фінансової установи чи організації;

• фахівця-аналітика із дослідження фінансового й інвестиційного ринків.

ВИПУСКНИК СПЕЦІАЛЬНОСТІ МОЖЕ ПРАЦЮВАТИ:

• у державних структурах й установах;

• у Рахунковій палаті, Міністерстві фінансів;

• у органах місцевого й державного управління;

• в іноземних компаніях і фірмах;

• на промислових підприємствах;

• в банках, страхових та інших фінансових установах;

• на підприємствах малого й середнього бізнесу;

• у контрольних фінансових органах;

• у страхових організаціях;

• в аудиторських фірмах.

Отримай
Новини