• тел: (057) 731-33-65
  • м. Харків, пров. Плетнівський, 5

КНТЕУ

Харківський інститут фінансів

Київського національного торговельно-економічного університету

Харківський інститут фінансів


Робота секції № 6 «Актуальні проблеми соціально-гуманітарного розвитку сучасної України»

22 листопада 2018 року кафедрою соціально-гуманітарних дисциплін в рамках ХІ Симпозіуму «Фінансова система України: актуальні питання, досягнення та можливості розвитку» було проведено засідання секції «Актуальні проблеми соціально-гуманітарного розвитку сучасної України».

Під час секційного засідання голова секції – д.філос.н., професор Панфілов О.Ю., виступив з доповіддю «Українське суспільство як суспільство ризику».

Також були представлені доповіді студентів Кучер Л.М. «Безпека життєдіяльності людини в економічній сфері: вітчизняний і європейський досвід з охорони праці» та Седих А.І. «Актуальні проблеми сучасної фізичної освіти».

Заключним етапом роботи, була доповідь к.пед.н., доцента Соболєвої С.М., з темою «Соціально-психологічні чинники формування суспільних настроїв у сучасній Україні».

Отримай
Новини