• тел: (057) 731-33-65
  • м. Харків, пров. Плетнівський, 5

КНТЕУ

Харківський інститут фінансів

Київського національного торговельно-економічного університету

Харківський інститут фінансів


Робота секції № 5. Питання управління сучасними організаціями в кризових умовах

18 квітня 2019 року кафедрою менеджменту в рамках Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених «Актуальні проблеми формування ефективної фінансово-економічної системи в умовах глобальної кризи» було проведено засідання секції.

На секції було висвітлено такі основні проблеми:

1. Сухова К. І. Маркетинг персоналу як фактор успішності управління підприємством
2. Зінченко Д. С. Управління лояльністю споживачів як один з елементів системи взаємовідносин з клієнтами торговельних мереж
3. Попова І. В. Особливості використання концепції внутрішнього маркетингу в системі управління підприємства сфери послуг
4. Труфанова Л. О. Вплив глобальних трендів на систему стратегічного управління підприємством
5. Галкін В. С. Напрями управління плинністю персоналу
6. Пильнєв В. Г. Інформаційні системи у діяльності підприємства
7. Гузій Р. С. Диверсифікація підприємницької діяльності та її особливості розвитку в Україні
8. Перець К. Г. Формування асортименту торгового підприємства
9. Філімонова М. Методи та етапи планування прибутку: характеристика, сфера застосування.

Отримай
Новини