• тел: (057) 731-33-65
  • м. Харків, пров. Плетнівський, 5

КНТЕУ

Харківський інститут фінансів

Київського національного торговельно-економічного університету

Харківський інститут фінансів


Робота секції № 5 «Актуальні проблеми розвитку обліку, аналізу, контролю й оподаткування в контексті європейської інтеграції та сучасних інформаційних систем»

22 листопада 2018 року кафедрою обліку, аудиту та економічного аналізу в рамках XІ Симпозіуму «Фінансова система України: актуальні питання, досягнення та можливості розвитку» було проведено засідання секції «Актуальні проблеми розвитку обліку, аналізу, контролю й оподаткування в контексті європейської інтеграції та сучасних інформаційних систем».

В роботі секції прийняли участь викладачі кафедри обліку, аудиту та економічного аналізу та студенти ХІФ КНТЕУ.

На секції розглядались актуальні питання організації бухгалтерського обліку та оптимізації оподаткування контексті інформаційних систем в сучасних умовах господарювання.

Завідувач кафедри к.е.н., доцент Шум М.А. зазначив, що тематика наданих доповідей є актуальною та викликає велику зацікавленість, оскільки стосується найбільш перспективних напрямів діяльності: розвитку нанотехнологій та їх комерціоналізації, ІТ-сфери, наболілі питання пенсійного забезпечення тощо.

Цікавими та змістовними були доповіді усіх виступаючих, проте найбільшу дискусію викликали доповіді доцента Рубан Л.О., доцента Шума М.А., студента Гунько В., які були поєднані спільною тематикою: актуальними проблемами діяльності підприємств в ІТ-сфері.

До наукової дискусії також долучалися студенти, які навчаються за магістерською програмою за спеціальністю «Облік і оподаткування». Так, студентка Бондар Т.І. у своїй промові ознайомила з основними новаціями щодо змін законодавства в сфері документального оформлення операцій з податком на додану вартість, студентка Кохан Т. визначила актуальні способи оптимізації витрат на оплату праці, які на сьогодні використовують в своїй практичний діяльності вітчизняні роботодавці.

Отримай
Новини