• тел: (057) 731-33-65
  • м. Харків, пров. Плетнівський, 5

КНТЕУ

Харківський інститут фінансів

Київського національного торговельно-економічного університету

Харківський інститут фінансів


Робота секції № 4 «Актуальні проблеми вдосконалення механізму управління підприємства й соціального розвитку колективу»

Кафедрою менеджменту ХІФ КНТЕУ 22 листопада 2018 року було проведено секцію 4: «Актуальні проблеми вдосконалення механізму управління підприємства й соціального розвитку колективу».

Учасники Круглого столу заслухали та обговорили доповіді, присвячені актуальним проблемам розвитку науки а саме:

  1. Сєдих А.І. Особливості зайнятості в Україні;
  2. Гнатюк Т.В. Шляхи інтеграції України в світовий ринок праці;
  3. Мазур Т.В. Відповідальність як визначальна ознака діяльності менеджера;
  4. Склянчук І.О. Позитивна економіка: наукові уявлення про економічне положення;
  5. Шатов В.С. Місце та значення спортивного менеджменту в сучасних умовах;
  6. Клочко В.М. Світова економічна криза: минуле, сьогодення та майбутнє.

Під час роботи секції спостерігалася жвава дискусія серед учасників і доповідачів.

Отримай
Новини