• тел: (057) 731-33-65
  • м. Харків, пров. Плетнівський, 5

КНТЕУ

Харківський інститут фінансів

Київського національного торговельно-економічного університету

Харківський інститут фінансів


Робота експертної комісії Міністерства освіти і науки України з первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми “Менеджмент організацій“ зі спеціальності 073 “Менеджмент” за другим (магістерським) рівнем вищої освіти

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 07.12.2018р. № 2949-л «Про проведення акредитаційної експертизи» у Харківському інституті фінансів Київського національного торговельно-економічного університету з 17.12.2018 по 19.12.2018 року працювала експертна комісія з акредитації освітньо-професійної програми «Менеджмент організацій» зі спеціальності 073 «Менеджмент» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти.

У складі експертної комісії працювали:

голова комісії – Іртищева Інна Олександрівна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова,

член комісії – Масленніков Євген Іванович, доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту та інновацій Одеського національного університету імені І. І. Мечнікова.

За результатами акредитаційної експертизи на підставі поданих на акредитацію матеріалів та перевірки результатів діяльності Харківського інституту фінансів КНТЕУ експертна комісія вважає, що освітня діяльність Інституту з підготовки фахівців за освітньо-професійною програмою «Менеджмент організацій» за спеціальністю 073 «Менеджмент» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти відповідає встановленим вимогам і забезпечує державну гарантію якості вищої освіти; стан організації навчального процесу, зміст навчання, його навчально-методичне, кадрове, матеріально-технічне та інформаційне забезпечення, якість підготовки фахівців за зазначеною освітньо-професійною програмою відповідають встановленим вимогам освітнього ступеня «магістр».

Отримай
Новини