• тел: (057) 731-33-65
  • м. Харків, пров. Плетнівський, 5

КНТЕУ

Харківський інститут фінансів

Київського національного торговельно-економічного університету

Харківський інститут фінансів


Про проведення акредитаційної експертизи

З метою проведення чергової акредитаційної експертизи підготовки бакалаврів напряму 6.030508 «Фінанси і кредит» у Харківському інституті фінансів Київського національного торговельно-економічного університету з 24 червня 2019 р. по 26 червня 2019 р. працювала експертна комісія у складі:

голови комісії – Баранової Вікторії Глібівни, завідувача кафедри фінансового менеджменту та фондового ринку Одеського національного економічного університету, доктора економічних наук, професора;

члена комісії – Партин Галини Остапівни, професора кафедри фінансів Національного університету «Львівська політехника», кандидата економічних наук, профессора.

Комісія розглянула подану акредитаційну справу та інші матеріали, надані інститутом, і провела безпосередньо на місці чергову акредитаційну експертизу відповідності освітньої діяльності ХІФ КНТЕУ державним вимогам і критеріям підготовки здобувачів вищої освіти напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» освітнього ступеня «бакалавр».

Отримай
Новини