• тел: (057) 731-33-65
  • м. Харків, пров. Плетнівський, 5

КНТЕУ

Харківський інститут фінансів

Київського національного торговельно-економічного університету

Харківський інститут фінансів


Про нас

Становлення Харківського інституту фінансів розпочалося в роки воєнного лихоліття. Незважаючи на такі виключні обставини відповідно до постанови РНКа УРСР від 1 вересня 1943 року № 262 було засновано Харківський фінансово-економічний технікум. 1949 року Харківський фінансовий технікум було реорганізовано у Харківський фінансово-кредитний технікум згідно з наказом Міністра фінансів СРСР Звєрєва О.Г. від 15 квітня 1949 року №532 «Про об’єднання і реорганізацію фінансових і кредитних технікумів». Обліково-кредитні технікуми, що входили до системи Держбанку СРСР, та фінансово-кредитні технікуми системи Промбанку СРСР були об’єднані з фінансовими технікумами в Харкові, Одесі, Львові і Чернівцях. 1954 року Харківський фінансово-кредитний технікум було перейменовано у Харківський обліково-кредитний технікум (Розпорядження Ради Міністрів СРСР від 17 серпня 1954 року №9050-р). Цього ж року було відкрито Харківський навчально–консультативний пункт (НКП) Одеського фінансового технікуму (розпорядження Ради Міністрів СРСР від 17 серпня 1954 року), також навчально-консультаційні пункти в Дніпропетровську, Полтаві, Сталіні (нині Донецьку).

З початку заснування Харківський НКП здійснював підготовку фахівців для фінансових органів, банків, ощадних кас за спеціальностями: «Державний бюджет», «Державні доходи», «Фінансування капітальних вкладень», «Грошовий обіг та кредит», «Облік у державному банку», «Податки та збори», «Ощадна справа». 1972 рік став поворотним: перед Харківським фінансовим технікумом відкривалися нові перспективи, він мав перетворитися на потужний осередок спеціальної освіти Слобожанщини й України в цілому. Гостра потреба у кваліфікованих кадрах народного господарства України спонукала до відкриття у Харкові самостійного навчального закладу, підпорядкованого Міністерству фінансів УРСР, – Харківського фінансового технікуму. Учні 1972 року дуже пишалися технікумом, вони залишили нам у спадок щирі слова: «Ми були першими. Ми починали славетні традиції технікуму, створювали єдиний дружній колектив. І через декілька років про нас будуть пам’ятати, бо все починалося з нас і для нас. Ми пишаємося тим, що були першими! Першим, кажуть, завжди важко, а ми усі ці труднощі долаємо з гідністю!». 1993 року Харківський фінансовий технікум було реорганізовано у Харківський фінансово–економічний коледж. 2004 року, ураховуючи розвинену матеріально-технічну базу, соціальну інфраструктуру, науково-методичне забезпечення, наявність науково-педагогічних кадрів та великий досвід підготовки фахівців з фінансів, Харківський фінансово-економічний коледж було реформовано в Харківську філію Українського державного університету економіки і фінансів. 2007 року Харківську філію реорганізовано в Харківський інститут фінансів Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі. З квітня 2016 р Харківський інститут фінансів увійшов до складу потужного навчального закладу – Київського національного торговельно-економічного університету. Сьогодні Харківський інститут фінансів КНТЕУ являє собою сучасний заклад освіти з підготовки висококваліфікованих фахівців – спеціалістів у галузі економіки, підпорядкований Міністерству освіти і науки України, який має авторитет і популярність на ринку освітніх послуг Слобожанщини.

Організаційна структура інституту представлена факультетом обліку, менеджменту та міжнародної економіки і факультетом фінансів, які об’єднують сім кафедр.

Починаючи з 1943 року, навчальний заклад очолювали: Грушевський О.А., Самарська Євдокія Семенівна, Коробко Ольга Луківна, Мусієнко Григорій Васильович, Щербань Петро Гаврилович, Анісімова Надія Миколаївна, Снітко Валентина Семенівна, Приходько Надія Іванівна, Кузькін Євген Юрійович.

З березня 2012 року й донині Харківський інститут фінансів очолює Сердюков Костянтин Георгійович, кандидат економічних наук, доцент. Під його керівництвом інститут прагне досягти лідерства в галузі підготовки висококваліфікованих фахівців і наукових кадрів для фінансово-економічної сфери України шляхом гармонійного поєднання фундаментальності та фаховості освіти, наукових досліджень і виховання, інтеграції в європейське освітнє, наукове і економічне співтовариство.

Харківський інститут фінансів Київського національного торговельно-економічного університету має IV рівень акредитації. Загальна чисельність науково-педагогічних та педагогічних працівників – 77 осіб, в т.ч. докторів наук – 5, професорів – 6, кандидатів наук – 45, доцентів – 35.

Контингент студентів станом на 01.10.2016 року складає близько 1 тисяча осіб, у т.ч. іноземні громадяни з різних країн світу: Азербайджан, Камерун, Узбекистан, Сенегал, Гвінея, Туніс, Кот д’Івуар, Ізраїль, Марокко. За ступенем вищої освіти «бакалавр» навчання здійснюється за такими спеціальностями: «Фінанси, банківська справа та страхування»; «Облік і оподаткування»; «Менеджмент»; «Міжнародні економічні відносини». За ступенем вищої освіти «магістр» навчання здійснюється за спеціальностями «Облік та оподаткування»; «Фінанси, банківська справа та страхування».

За участі науково-педагогічних працівників кафедр інституту в 2015-2016 навчальному році було видано: 9 монографій, 14 навчальних посібників, 12 опорних конспектів лекцій, 4 методичних рекомендацій Викладачі кафедр брали участь у більш ніж 30 наукових конференціях та опублікували 88 статей (з них 47- фахові статті, 33 – статті у фахових виданнях, що входять до наукометричних баз даних Web of Science, Scopus, Index Copernicus та 8 – статей, що опубліковані у міжнародних виданнях) 584 тез доповідей.

За звітний період кафедральні науково-творчі колективи Харківського інституту фінансів КНТЕУ проводили дослідження за 11 темами НДР, які зареєстровані в УкрІНТЕІ.

Результати НДР впроваджені в навчальному процесі Харківського інституту фінансів КНТЕУ під час викладання, проведення лекційних занять та під час виконання курсових і дипломних робіт.

Організація НДР студентів має системний характер і демонструє високу результативність та ефективність, про що свідчить розширення роботи наукових гуртків, збільшення за останні 5 років майже в 2 рази наукових публікацій за участю студентів, активна участь студентів у Всеукраїнській студентській олімпіаді та Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт та високі показники участі студентів у науково-комунікативних заходах. За результатами наукової діяльності у 2015-2016 навчальному році студенти Харківського інституту фінансів КНТЕУ взяли участь більше ніж у 20 науково-комунікативних заходах, виступили з 196 доповідями та тезами, у співавторстві з науковими керівниками було надруковано 6 фахових статей, у цілому опубліковано понад 400 тез доповідей на міжнародних та всеукраїнських конференціях.
Харківським інститутом фінансів у рамках підписаних договорів про співробітництво здійснюється робота із закордонними вищими навчальними закладами, такими як Вільнюський університет (Вільнюс, Литва), університет Менеджменту та Економіки (Вільнюс, Литва), Бєлгородський університет споживчої кооперації (Бєлгород, Росія) Білоруський торговельно-економічний університет споживчої кооперації (Республіка Білорусь), Полоцький державний університет (Республіка Білорусь), Школа бізнесу і фінансів (Рига, Латвія), Каунаський технологічний університет (Каунас, Литва), Школа Бізнесу Короля Сигізмунда (Будапешт, Угорщина) Приватний освітній заклад вищої професійної освіти «Курський інституту менеджменту, економіки і бізнесу» (Курськ, Росія), Мінський університет управління (Республіка Білорусь), Університет Мансура (Єгипет).

У рамках бізнес-школи Харківський інститут фінансів активно бере участь в міжнародній студентській програмі ENACTUS. Сформована команда розробляє та реалізовує соціальні, екологічні та бізнес-проекти на національних змаганнях. За результатами конкурсів команда ENACTUS ХІФ щороку отримує перемогу в тій або іншій номінації. Було виграно гранти від компаній «Метінвест» у рамках спеціального конкурсу «Територія підприємництва»; «САН ІнБев Україна»; «Філіп Морріс»; «СОКМО» за підтримки «NED» для реалізації проектів. Завдяки отриманим грантам команда ENACTUS ХІФ продовжує розробляти та реалізовувати соціально-екологічні проекти. Щороку на базі Харківського інституту фінансів проводиться Міжнародна студентська бізнес-гра «Корпорація ідей», у якій беруть участь українські та зарубіжні команди.

В Інституті активно діє студентське самоврядування, яке стало важливою структурною ланкою громадсько-виховної діяльності, соціалізації студентської молоді та демократизації навчально-виховного процесу в закладі. Студентська рада ХІФ КНТЕУ за час своєї діяльності накопичила великий практичний досвід у сфері розвитку студентського самоврядування та захисту прав студентів. Діяльність ради охоплює питання, які становлять інтерес для студентства, зокрема якість освіти, соціальний захист, мобільність студентів, участь студентської молоді в роботі колегіальних органів управління ВНЗ тощо. Студентська рада ХІФ КНТЕУ стала лауреатом міського конкурсу студентських рад в номінації «Кращий орган студентського самоврядування державного ВНЗ». Члени Ради студентського самоврядування є координаторами Харківського студентського антикорупційного агентства (ХСАА), входять до складу Харківської обласної студентської ради та Української асоціації студентського самоврядування.

Отримай
Новини