• тел: (057) 731-33-65
  • м. Харків, пров. Плетнівський, 5

КНТЕУ

Харківський інститут фінансів

Київського національного торговельно-економічного університету

Харківський інститут фінансів


Математичне моделювання та інформаційні технологій у фінансових системах в контексті євроінтеграційних процесів

Засідання 7 секції “Математичне моделювання та інформаційні технологій у фінансових системах в контексті євроінтеграційних процесів”.

Обговоривши доповіді кожного учасника конференції про використання математичного моделювання та інформаційних технологій у фінансових системах в контексті євроінтеграційних процесів учасники конференції дійшли наступних результатів, які потребують подальшого дослідження.

І. Учасники секції «№7» постановили:

  1. Схвалити основні положення наукових доповідей, що були заслухані на засіданні секції та відмітити їх актуальність та наукове практичне значення.
  2. Вважати важливим і необхідним для подальшого розвитку економічних досліджень застосування в них економіко-математичних методів і моделей та впроваджувати в навчальний процес та в роботу наукових товариств матеріали конференції.
  3. Звернути увагу молодих спеціалістів на розробку ефективних методів прогнозування в економічній сфері розвитку галузей промисловості, регіонів та країни в цілому в умовах економічної глобалізації, економічної кризи та виходу з неї.
  4. Досліджувати проблемні галузі економіки з розробкою економіко-математичних моделей для їх аналізу.

ІІ Учасники секції конференції вважають за необхідне обґрунтовувати новизну наукових досліджень та чітко визначити предмет та об’єкт дослідження.

ІІІ Пропозиції і рекомендації:

  1. Наукові роботи дослідити на предмет використання їх в навчальній та практичній діяльності.
  2. Продовжити проведення досліджень галузей економіки і виявлення ризиків на предмет їх мінімізації.
  3. Продовжити розробку наукових досліджень з метою знаходження  оптимальних методів прогнозування в економіці.
Отримай
Новини