• тел: (057) 731-33-65
 • м. Харків, пров. Плетнівський, 5

КНТЕУ

Харківський інститут фінансів

Київського національного торговельно-економічного університету

Харківський інститут фінансів


Дистанційна освіта

Всеукраїнський науково-методичний семінар з елементами вебінару
«Змішане навчання у реформуванні освітньої моделі»

28 лютого 2018 року

Заступник директора Піддубна Л.В. та директор бібліотеки Світлична С.О. 28 лютого 2018 року взяли участь у Всеукраїнському науково-методичному семінарі з елементами вебінару «Змішане навчання у реформуванні освітньої моделі», який було організовано колективом кафедри прикладної математики та інформаційних технологій Харківського торговельно-економічного інституту КНТЕУ.

На семінарі обговорювалися організаційні, педагогічні, загальнодидактичні та психологічні проблеми впровадження змішаного навчання, а саме:

 • Моделі змішаного навчання.
 • Основні підходи до проектування електронного навчального середовища.
 • Використання методики «перевернутого класу» у змішаному навчанні.
 • Інструменти для змішаного навчання: хмарні технології, персональне навчальне середовище, відеосервіси, сервіси для створення інфографіки тощо.
 • Способи організації діяльності та комунікації учасників освітнього процесу в електронному навчальному середовищі.
 • Використання Google-сервісів для організації співпраці учасників освітнього процесу.
 • Геймифікація у змішаному навчанні та ін.

У роботі конференції взяли участь 35 учасників з таких закладів освіти:

 • Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
 • Кам’янець-Подільський національний університет
 • Національний університет «Львівська політехніка»
 • Одеська державна академія будівництва та архітектури
 • Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти ім. М. В. Остроградського
 • Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
 • Українська інженерно-педагогічна академія
 • Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
 • Харківський гідрометеорологічний технікум ОДЕКУ
 • Харківський інститут фінансів КНТЕУ
 • Харківський національний аграрний університет ім. В. В. Докучаєва
 • Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
 • Харківський торговельно-економічний інститут КНТЕУ
 • Харківський регіональний центр оцінювання якості освіти.

Відбулося плідне спілкування, встановлені ділові контакти та окреслені плани на подальшу співпрацю з питань впровадження змішаного навчання в організацію освітнього процесу.

ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Дистанційне навчання – старт із сьогодення в майбутнє»

20–21 квітня 2017 року

У Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна 20–21 квітня 2017 року відбулася ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Дистанційне навчання – старт із сьогодення в майбутнє».

У роботі конференції взяли участь представники Харківського інституту фінансів Київського національного торговельно-економічного університету: заступник директора Піддубна Л. В., начальник навчально-методичного відділу Лавриненко Г. Ю., директор бібліотеки Світлична С. О.

Напрямки роботи конференції:

• Організація дистанційної освіти в навчальних закладах.
• Методичні аспекти створення та застосування дистанційних курсів для іноземних студентів та слухачів.
• Новітні технології дистанційної освіти та навчання.
• Цифрова педагогіка та цифрова майстерність сучасного викладача.
• Мобільні технології навчання.
• Штучний інтелект в освіті та навчанні.
• Гейміфікація сучасної освіти та навчання.

Програма конференції

Основні доповіді учасників:

• Доповідь Кухаренка В. М., к. т. н., професора НТУ «ХПІ» за темою:
«Завдання електронного університету»

• Доповідь Тимченко Г. М., к. б. н., доцента, директора Центру електронного навчання ХНУ імені В. Н. Каразіна за темою:
«Презентация для онлайн событий или как сделать так, чтобы вас слушали, когда вокруг много отвлечений»

 Майстер-клас від Спільноти e-learning Ukraine (Гончарова Т.) за темою:
«Использование видеоконтента в дистанционных курсах (от традиционного МООС к увлекательной обучающий игре)»

• Мастер-класс от CEO Raccoon Gang за темою:
«Практика использования blended Learning подхода»

• Доповідь Шкіля А. С.  наукового керівника тестового центру ХНУРЕ за темою:
«Тестування залишкових знань студентів»

• Доповідь ГребенюкаВ. директора ЦТДН ХНУРЕ
«Інтеграція сервісів Google Apps for Education з MoodleТеку»

Всеукраїнський науково-методичний семінар з елементами вебінару за темою: «Сучасні освітні технології дистанційного та електронного навчання»

28 лютого 2017 року науково-педагогічні та педагогічні працівники Харківського інституту фінансів Київського національного торговельно-економічного університету взяли участь у роботі Всеукраїнського науково-методичного семінару з елементами вебінару за темою: «Сучасні освітні технології дистанційного та електронного навчання», який відбувся на платформі WizIQ в режимі on-line. Учасники вебінару обговорили проблеми та перспективи впровадження сучасних освітніх та інформаційних технологій до дистанційного, змішаного та електронного навчання. Особливий інтерес викликали доповіді Яремко С. А. та Гуліватої І. О. (Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ), Бурачека В. Р. (Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ), Фоменка А. В. (Національний університет «Львівська політехніка»), Анісімова О. М., Бочарова Б. П., Воєводіної М. Ю. та Кузнецова А. І. (Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова), Світличної С. О. та Лисенко В. В. (Харківський інститут фінансів КНТЕУ), Половіна Б. А., Березенеської С. М., Зміївської І. В. та Обоянської Л. А. (Харківський торговельно-економічний інститут КНТЕУ).

Отримай
Новини