• тел: (057) 731-33-65
  • м. Харків, пров. Плетнівський, 5

КНТЕУ

Харківський інститут фінансів

Київського національного торговельно-економічного університету

Харківський інститут фінансів


Дотримання академічної доброчесності здобувачами освіти

Засідання кафедри на тему «Дотримання академічної доброчесності здобувачами освіти»

Сьогодні дедалі ширшого суспільного резонансу набувають проблеми забезпечення належного рівня академічної доброчесності в Україні. Наукова спільнота та суспільство в цілому виявляють помітну нетерпимість до плагіату в наукових роботах, включаючи й наукові кваліфікаційні роботи – від магістерського – до дисертаційного дослідження.

На базі кафедри соціально-гуманітарних дисциплін, 23 квітня 2018 року відбувся семінар для студентів Харківського інституту фінансів КНТЕУ на тему «Дотримання академічної доброчесності здобувачами освіти».

Під час семінару розглянуто наступні питання:

  • ознайомлено студентів із Законом України «Про освіту» від 05.09.2017 року, який запровадив і формалізував єдині для всіх рівнів освіти види порушень академічної доброчесності;
  • ознайомлено зі змінами, що були внесені до Закону України «Про вищу освіту», якими визначено зміст академічної доброчесності;
  • розкрито зміст академічної доброчесності здобувачами освіти, що вважається порушенням академічної доброчесності;
  • висвітлені проблеми забезпечення належного рівня академічної доброчесності;
  • розглянуто заходи, яких зобов’язані вживати заклади вищої освіти щодо запобігання та виявлення академічного плагіату в наукових роботах здобувачів вищої освіти та притягнення їх до дисциплінарної відповідальності.
Отримай
Новини