• тел: (057) 731-33-65
  • м. Харків, пров. Плетнівський, 5

КНТЕУ

Харківський інститут фінансів

Київського національного торговельно-економічного університету

Харківський інститут фінансів


Наукове товариство студентів

Студентське наукове товариство було створено наказом директора «Про створення Студентське наукове товариство» від 26 грудня 2008 р. № 1-348, яким також було затверджене Положення про СНТ. Голова СНТ є членом Вченої ради Харківського інституту фінансів. Структурними складовими СНТ є загальні збори, координаційна рада та студентські наукові гуртки.

У 2014-2015 н.р. студенти активно залучалися до реалізації тем та науково-дослідницьких програм кафедр у рамках виконання бакалаврських та магістерських дипломних робіт. Участь студентів в науково-практичних конференціях і семінарах є пріоритетним напрямком в організації студентської науково-дослідної роботи, оскільки не лише надає студентам можливість апробації власних наукових досліджень, але й сприяє розширенню світогляду студентів, їх всебічному розвитку, встановленню творчих і особистих контактів з колегами із провідних навчальних закладів України.

В 2014-2015 навчальному році в інституті було проведено Міжнародну науково-практичну конференцію молодих вчених та студентів за темою: «Розвиток фінансової політики України в умовах трансформації соціально-економічних відносин». Конференція проходила у формі пленарного та 7 секційних засідань. В рамках проведення конференції відбувся круглий стіл «Студентське самоврядування: імплементація Закону України “Про вищу освіту”. У роботі науково-практичної конференції взяли участь молоді вчені, аспіранти та студенти провідних вищих навчальних закладів та установ. Молоді науковці мали можливість поділитися своїми науковими здобутками, обговорити нові ідеї, обмінятися думками, виступити з цікавими доповідями щодо актуальних проблем сьогодення. Під час конференції відбувалась жвава дискусія та обговорення доповідей. В цілому учасники конференції відзначили високій рівень її науково-практичного наповнення, підготовки та проведення.

За звітний період члени студентського наукового товариства брали участь у наступних науково-комунікативних заходах:

• Круглий стіл «Фахова компетентність: мовний сегмент» (ХІФ УДУФМТ, 10 листопада 2014);

• Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених і студентів «Українська мова вчора, сьогодні, завтра в Україні і світі» (м.Київ, Інститут української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова 11–13 листопада 2014 р.);

• Тренінг «Стипендії, гранти та стажування в ЄС» (Інститут Міжнародної Академічної та Наукової Співпраці (ІМАНС), (м. Київ, 31 жовтня – 02 листопада 2014 р.);

• Тренінг «Peacebuilding & Conflict Management» за підтримки МЗС Німеччини (м. Миколаїв, 20 листопада 2014 р.).

• Круглий стіл «Моя професія» (ХІФ УДУФМТ, 20 листопада 2014 р.).

• Семінар-тренінг з написання освітніх проектів в рамках програми Еразмус+ (м. Київ, 22 січня 2015 року ).

• Всеукраїнська студентська конференція «Перспективи та виклики реформ вищої освіти: студентський погляд» (м.Київ, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, 20-22 лютого 2015р.).

• Міжнародна студентська наукова конференція «Проблеми та перспективи функціонування національної господарської системи в умовах глобалізаційних змін» (м.Харків, ХІБМ, 17 березня 2015р.).

• Міжнародна науково-практична інтернет-конференція молодих учених, майстрів та студентів “Роль молоді у процесі соціально-економічних перетворень суспільства: вітчизняний та зарубіжний досвід” (м. Харків, ХТЕУ КНТЕІ, 26-27 березня 2015 р.).

• ХV Міжнародна конференція молодих науковців «Актуальність реформування податкової системи України/ Проблеми модернізації економіки України в контексті Угоди про асоціацію з ЄС та їх вирішення» (м.Київ, УДУФМТ, 16 квітня 2015 р.).

• Всеукраїнський круглий стіл “Адвокаційні кампанії в студентському самоврядуванні” (м.Умань, 17 травня 2015 р.).
та конкурсах:

• Ярмарка бізнес-ідей «First capital» «Форумі ідей», команда ENACTUS KHIF презентувала проект щодо продажу води, збагаченої озоном, «Water style» (ХНЕУ ім. С.Кузнеця, 23 жовтня 2014 р.);

• Брейн-ринг присвячений 15-річчю Студентської ради ХІФ УДУФМТ (ХІФ УДУФМТ 26 листопада 2014 р.).

• “Школа проектного менеджменту” за підтримки NED (4-8 лютого, м. Суми). Як підсумок роботи у школі відбулась презентація проектів учасників.
Командою ENACTUS KHIF був виграний грант від СОКМО на реалізацію одного з соціальних проектів ENACTUS, а саме – пошив спальних мішків для воїнів АТО.

• Брейн-ринг, присвяченому Європейському Союзу (29 квітня, 2015р.). Серед 12 команд Харкова, які взяли участь, команда нашого інституту посіла 4 місце.

У жовтні 2014 р. студенти 4-5 курсів взяли участь в BUSINESS ACADEMY 2.0 від ПрАТ «Філіп Морріс Україна», прослухавши лекції від топ-менеджерів, а також взяли участь у реальних бізнес-задачах та кейсах.

У вересні та листопаді 2014 р. студенти інституту брали участь як аналітики у телепрограмі «Делай деньги» творчого об’єднання Колес ТВ.
20 листопада 2014 року в рамках Дня факультету проведений круглий стіл «Моя професія», де виступили студенти з науковими доповідями, в яких висвітлювались особливості професії бухгалтера й аудитора з її перевагами та актуальними проблемами. Студенти брали активну участь у обговоренні важливих питань, що стосувалися їхньої професії, подальшого професійного життя і кар’єрного росту.

24-25 листопада 2014 року Студентською радою Харківського інституту фінансів Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі спільно з Українською асоціацією студентського самоврядування та Харківської обласною студентською радою був проведений Всеукраїнський студентський форум «Імплементація нового Закону України «Про вищу освіту»: погляд студентів». Німкович А.І. став переможцем у номінації «Кращий студент-аналітик» в конкурсі «Кращий студент України» який організувала Всеукраїнська молодіжна громадська організація “Студентська республіка”.

За результатами наукової діяльності у 2014-2015 навчального року студентами у співавторстві з науковими керівниками було надруковано 14 фахових статей та опубліковано 336 тез доповідей на наукових конференціях, в тому числі міжнародних. Студенти-члени СНТ беруть участь у олімпіадах та конкурсах і займають призові місця.

У Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук з галузі «Політичні науки» (у м. Івано-Франківськ) за наукове дослідження «Трансформації сучасного тероризму як політичного явища» Горинчина Л.М. отримала грамоту.

На базі Інституту було проведено 1 етап Всеукраїнської студентської олімпіади з спеціальностей «Фінанси і кредит», «Облік і аудит», «Міжнародна економіка», «Управління персоналом та економіка праці» та навчальних дисциплін «Інформатика», «Вища математика», «Міжнародна економіка», «Страхова справа», «Українська мова». За результатами І етапу студентської олімпіади студенти-переможці делеговані для участі у ІІ етапі згідно графіку проведення олімпіад за спеціальностями та дисциплінами. За результатами проведення ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Міжнародна економіка» (м.Львів) Німкович А.І. посів друге місце, зі спеціальності «Фінанси і кредит» (м.Тернопіль) Андрєєв М.А. посів шосте місце. Шмат О. студентка факультету фінансів посіла друге місце на обласному етапі V Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді ім. Т.Шевченко серед студентів технічних спеціальностей м.Харкова та 3 місце на V Міжнародному мовно-літературного конкурсі учнівської та студентської молоді ім. Т.Шевченко.

В лютому 2015 р. було обрано новим Президентом Української асоціації студентського самоврядування Микиту Андрєєва. З 17 листопада 2014 р. студентка факультету фінансів V курсу групи 53ф денної форми навчання галузі знань 0305 “Економіка та підприємництво” спеціальності 7.03050801 “Фінанси і кредит” Байрачна Олена Валеріївна відповідно до Стипендіальної програми “Польський Єразмус для України” проходить навчання в Університеті Миколая Коперніка в Торуні (Польща).

Отримай
Новини