• тел: (057) 731-33-65
  • м. Харків, пров. Плетнівський, 5

КНТЕУ

Харківський інститут фінансів

Київського національного торговельно-економічного університету

Харківський інститут фінансів


Наукова діяльність

Основною метою наукової роботи є одержання і використання нових наукових знань з метою створення суспільно-корисних наукових результатів, забезпечення якісної підготовки фахівців для фінансово-економічної галузі, науково-педагогічних працівників вищої кваліфікації, впровадження та використання в Україні і на світовому ринку наукових і науково-практичних результатів.

Основними завданнями наукової діяльності Інституту є:

• ефективне використання наукового потенціалу вищої школи для розв’язання проблем розвитку національної економіки;

• підвищення якості підготовки спеціалістів шляхом активного використання наукових досліджень у навчальному процесі та організація наукової діяльності студентів для виконання науково-дослідних робіт;

• організація впровадження результатів наукових розробок та досліджень у різних галузях економіки України;

• організацію та проведення наукових заходів на базі інституту (конференції, круглі столи, науково-методичні семінари);

• організацію науково-дослідної роботи студентів (організація роботи студентського наукового товариства, виконання студентами наукових досліджень під керівництвом викладачів, підготовку конкурсних студентських наукових робіт, підготовку та проведення студентських наукових конференцій на базі інституту та забезпечення участі студентів у конференціях на базі університету у всеукраїнських заходах);

• публікацію результатів наукових досліджень (статті, тези, матеріали виступів на конференціях, круглих столах, семінарах тощо);

Науково-дослідна робота, яка проводиться науково-творчими колективами на кафедрах Інституту, включає фундаментальні та прикладні наукові дослідження в галузі природничих, гуманітарних, суспільних наук.

Згідно з планом наукової діяльності Харківського інституту фінансів КНТЕУ на 2016-2017 н.р. було заплановане дослідження науково-дослідних робіт. (Таблиця)

Отримай
Новини