• тел: (057) 731-33-65
  • м. Харків, пров. Плетнівський, 5

КНТЕУ

Харківський інститут фінансів

Київського національного торговельно-економічного університету

Харківський інститут фінансів


Акредитація та ліцензування

Сертифікат про акредитацію галузі знань 0305 “Економіка та підприємництво” напряму підготовки 6.030508 “Фінанси і кредит” за рівнем вищої освіти бакалавр

Висновок експертної комісії Міністерства освіти і науки України з проведення акредитаційної експертизи освітньої діяльності з підготовки бакалаврів напряму підготовки 6.030508 “Фінанси і кредит” 

Наказ про проведення акредитаційної експертизи освітньої діяльності з підготовки бакалаврів напряму підготовки 6.030508 Фінанси і кредит

Висновок експертної комісії Міністерства освіти і науки України щодо первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми “Облік і оподаткування” за другим (магістерським) рівнем вищої освіти

Наказ про проведення акредитаційної експертизи освітньої діяльності з підготовки бакалаврів напряму підготовки 6.030509 “Облік і аудит”

Висновок експертної комісії Міністерства освіти і науки України з проведення акредитаційної експертизи освітньої діяльності з підготовки бакалаврів напряму підготовки 6.030509 “Облік і аудит” 

Сертифікат про акредитацію з галузі знань (спеціальності) 07 “Управління та адміністрування”
071 “Облік і оподаткування”
за рівням бакалавр

Наказ про проведення акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми Облік і оподаткування зі спеціальності 071 “Облік і оподаткування” за другим (магістерським) рівнем вищої освіти

Робота експертної комісії Міністерства освіти і науки України з первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Облік і оподаткування» за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти

Сертифікат про акредитацію з галузі знань (спеціальності) 07 “Управління та адміністрування”
071 “Облік і оподаткування”
за другим (магістерським) рівнем вищої освіти

Наказ про проведення первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми Менеджмент організацій зі спеціальності 073 “Менеджмент” за другим (магістерським) рівнем вищої освіти

Висновок експертної комісії Міністерства освіти і науки України за результатами проведення акредитаційної експертизи підготовки фахівців освітнто-професійної програми Менеджмент організацій спеціальності 073 “Менеджмент” у галузі знань 07 “Управління та адміністрування” за другим (магістерським) рівнем вищої освіти

Сертифікат про акредитацію освітньо-професійної програми “Менеджмент організацій” за спеціальністю 
073 Менеджмент за другим магістерським рівнем

Наказ про проведення первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми “Фінанси, банківська справа та страхування” зі спеціальності 072 “Фінанси, банківська справа та страхування” за другим (магістерським) рівнем вищої освіти

Висновок експертної комісії Міністерства освіти і науки України за результатами проведення первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми “Фінанси, банківська справа та страхування” зі спеціальності 072 “Фінанси, банківська справа та страхування” за другим (магістерським) рівнем вищої освіти

Сертифікат про акредитацію освітньо-професійної програми “Фінанси, банківська справа та страхування” за спеціальністю 072 “Фінанси, банківська справа та страхування” за другим (магістерським) рівнем вищої освіти

Отримай
Новини