• тел: (057) 731-33-65
  • м. Харків, пров. Плетнівський, 5

КНТЕУ

Харківський інститут фінансів

Київського національного торговельно-економічного університету

Харківський інститут фінансів


Акредитація та ліцензування

Висновок експертної комісії Міністерства освіти і науки України щодо первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми “Облік і оподаткування” за другим (магістерським) рівнем вищої освіти

Наказ про проведення акредитаційної експертизи освітньої діяльності з підготовки бакалаврів напряму підготовки 6.030509 “Облік і аудит”

Висновок експертної комісії Міністерства освіти і науки України з проведення акредитаційної експертизи освітньої діяльності з підготовки бакалаврів напряму підготовки 6.030509 “Облік і аудит” 

Сертифікат про акредитацію з галузі знань (спеціальності) 07 “Управління та адміністрування”
071 “Облік і оподаткування”
за рівням бакалавр

Наказ про проведення акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми Облік і оподаткування зі спеціальності 071 “Облік і оподаткування” за другим (магістерським) рівнем вищої освіти

Робота експертної комісії Міністерства освіти і науки України з первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Облік і оподаткування» за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти

Сертифікат про акредитацію з галузі знань (спеціальності) 07 “Управління та адміністрування”
071 “Облік і оподаткування”
за другим (магістерським) рівнем вищої освіти

 

 

 

Отримай
Новини