• тел: (057) 731-33-65
  • м. Харків, пров. Плетнівський, 5

КНТЕУ

Харківський інститут фінансів

Київського національного торговельно-економічного університету

Харківський інститут фінансів


Міжнародні економічні відносини

Міжнародні економічні відносини

Сучасний український бізнес відчуває нагальну потребу у фахівцях з міжнародних економічних відносин, які б добре зналися на формах і методах міжнародної торговельної діяльності й професійно орієнтувалися в закономірностях та основних тенденціях розвитку світових і регіональних товарних ринків. Тенденції до нестабільності й посилення ризиків у міжнародному бізнес-середовищі вимагають ґрунтовної підготовки фахівців відповідної спеціальності в галузі зовнішньоторговельної та міжнародної інвестиційної діяльності, валютних та обліково-економічних операціях. Актуальність підготовки економістів-міжнародників зумовлена процесами глобалізації й високим рівнем відкритості національних ринків.

Отримай
Новини