• тел: (057) 731-33-65
  • м. Харків, пров. Плетнівський, 5

КНТЕУ

Харківський інститут фінансів

Київського національного торговельно-економічного університету

Харківський інститут фінансів


Учбовий Корпус ХІФ

Менеджмент туристичного бізнесу

Фахівці спеціальності організація туризму орієнтовані на роботу у туристичних агенціях. Під час роботи фахівець з туризму створюють інформаційний матеріал рекламного характеру; можуть отримувати інформацію про місце розташування, клімат, історію країн світу; в цікавій та доступній формі подають інформацію клієнту. Також фахівець буде вміти планувати та організовувати туристичні поїздки; бронювати автобусні…

Фінанси, банківська справа та страхування

Студенти спеціальності одержують значний обсяг фундаментальних знань та практичних навичок у галузі державних фінансів й управління фінансовими ресурсами підприємств. Особливість підготовки фінансиста–аналітика полягає у поглибленому вивченні процесів бюджетного планування, фінансово-кредитної діяльності, казначейської справи; здійсненні контролю за формуванням та використанням державних фінансових ресурсів. Актуальність і престижність цієї спеціальності в умовах ринкової…

Облік і оподаткування

Фахівець у галузі обліку і оподаткування здатний приймати оптимальні управлінські рішення із забезпечення обліково-аналітичної роботи підприємств і організацій різних форм власності, здійснення аудиторських перевірок, проведення експертизи прогнозування показників бюджету на різних рівнях, забезпечувати об’єктивною й достовірною інформацією про фінансовий стан та результати діяльності підприємства. Особливістю підготовки студентів зі спеціальності «Облік…

Міжнародні економічні відносини

Сучасний український бізнес відчуває нагальну потребу у фахівцях з міжнародних економічних відносин, які б добре зналися на формах і методах міжнародної торговельної діяльності й професійно орієнтувалися в закономірностях та основних тенденціях розвитку світових і регіональних товарних ринків. Тенденції до нестабільності й посилення ризиків у міжнародному бізнес-середовищі вимагають ґрунтовної підготовки фахівців...

Менеджмент

Фахівці спеціальності орієнтовані на керування процесами та організаціями у реальному бізнес-середовищі, на раціональне використання матеріальних, фінансових і трудових ресурсів. Менеджери повинні володіти високим рівнем професіоналізму в прийнятті управлінських рішень, передбачати перспективи розвитку будь-якої організації чи установи, мати розвинене почуття соціальної відповідальності, критично-конструктивний стиль мислення, бути відкритими до інновацій. Фахівець з…

Облік і оподаткування

Фахівець у галузі обліку і оподаткування здатний приймати оптимальні управлінські рішення із забезпечення обліково-аналітичної роботи підприємств і організацій різних форм власності, здійснення аудиторських перевірок, проведення експертизи прогнозування показників бюджету на різних рівнях, забезпечувати об’єктивною й достовірною інформацією про фінансовий стан та результати діяльності підприємства. Особливістю підготовки студентів зі спеціальності «Облік…

Фінанси, банківська справа та страхування

Студенти спеціальності одержують значний обсяг фундаментальних знань та практичних навичок у галузі державних фінансів й управління фінансовими ресурсами підприємств. Особливість підготовки фінансиста–аналітика полягає у поглибленому вивченні процесів бюджетного планування, фінансово-кредитної діяльності, казначейської справи; здійсненні контролю за формуванням та використанням державних фінансових ресурсів. Актуальність і престижність цієї спеціальності в умовах ринкової…

Отримай
Новини