• тел: (057) 731-33-65
  • м. Харків, пров. Плетнівський, 5

КНТЕУ

Харківський інститут фінансів

Київського національного торговельно-економічного університету

Харківський інститут фінансів


Історія бібліотеки

Бібліотека Харківського інституту фінансів розпочала свою діяльність у 1943 році, книжковий фонд якої склав лише 385 підручників і 570 брошур. Комплектування бібліотеки упродовж років було і залишається важливим показником забезпечення навчального й наукового процесів. Книжковий фонд налічує 35000 примірників, і широко представлений навчальною, науковою, методичною, довідковою, художньою та фаховою періодичною літературою.

Основне завдання бібліотеки на сучасному етапі – постійне вдосконалення традиційних і запровадження нових форм і методів її діяльності. Інформатизація усіх сфер життя суспільства спричинила збільшення числа напрямів діяльності бібліотеки.

Сьогодні бібліотека інституту для обслуговування читачів має абонемент, два читальних зали, зал електронних ресурсів, оснащений сучасною технікою, філію бібліотеки в гуртожитку. У бібліотеці інституту функціонує корпоративна комп’ютерна мережа та мережа Інтернет, що забезпечує доступ до загальнодоступних інформаційних ресурсів. Забезпечити сучасні потреби користувачів бібліотека може завдяки комплексній автоматизації бібліотечних процесів. У 2009 році здійснено остаточний перехід на комп’ютерне забезпечення читачів: введено штрих кодування книг, створена електрона база книжкового фонду та читацьких формулярів, повністю автоматизована видача та повернення книг, комплектація, наукова обробка документів та їх зберігання. Важливою складовою єдиного інформаційного середовища інституту стала сторінка бібліотеки на веб-сайті вуза. Студентам, викладачам, науковцям, надається повна інформація про ресурси бібліотеки через систему електронного каталогу. Електронний каталог складає 21828 бібліографічних записів.

Успішному навчальному процесу та науково-дослідній діяльності вузу сприяє оптимально організована робота бібліотеки, яка зосереджена на формуванні та використанні інформаційних ресурсів, удосконаленні обслуговування користувачів різних категорій; запроваджені технологій автоматизованих і бібліотечно-інформаційних процесів; ефективному управлінні інформаційно-бібліотечним обслуговуванням; комплектуванні та збереженні фондів, бібліографічній та видавничій діяльності, ведення баз даних, тощо.

Бібліотека інституту є учасником Проекту створення корпоративного (зведено-розподільного) каталогу бібліотек ВНЗ міста Харкова, метою якого є створення єдиного інформаційного середовища, об єднання спільних електронних ресурсів для надання студентам та науковцям вузів інформації про наявність і місцезнаходження в бібліотеках міста наукових видань та можливості роботи з ними.

Співробітники бібліотеки завжди готові надати Вам інформацію та ресурси, допомогти в організації Вашого навчання. Ми проводимо для Вас багато культурологічних та просвітницьких акцій, науково-практичних заходів, тренінгів, семінарів, тощо.


Отримай
Новини