• тел: (057) 731-33-65
  • м. Харків, пров. Плетнівський, 5

КНТЕУ

Харківський інститут фінансів

Київського національного торговельно-економічного університету

Харківський інститут фінансів


Передплата

Список періодичних видань України,  передплачених бібліотекою ХІФ КНТЕУ у 2017 р.

Журнали

• Актуальні проблеми економіки

• Бухгалтерський облік і аудит

• Вісник Книжкової палати

• Вісник. Право знати все про податки та збори

• Головбух: бюджет

• Економіка та держава

• Економіка та Україна

• Економіка. Фінанси. Право.

• Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право

• Кадровик України

• Казна України

• Маркетинг в Україні

• Менеджмент и кадры: психология управления, соционика и соціологія

• Право України. Юридичний журнал

• Ринок праці та зайнятість населення

• Фінанси України

• Фінансовий контроль

• Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики

• Формування ринкових відносин в Україні

Газети

• Урядовий кур’єр


Отримай
Новини