• тел: (057) 731-33-65
  • м. Харків, пров. Плетнівський, 5

КНТЕУ

Харківський інститут фінансів

Київського національного торговельно-економічного університету

Харківський інститут фінансів


Бібліографічні покажчики

Людина. Держава. Право : темат. бібліогр. покажч. (1995–2015 рр.) / уклад. А. Я. Стрижак, С. О. Світлична ;  Харк. ін-т фінансів Київ. нац. торгов.-екон. ун-ту, б-ка. – Харків, 2016. – 11 с.

Анотація

Правове становище особистості регламентується різними законодавчими актами, основною з них є Конституція України. Проблемі прав людини присвячено багато робіт. В даному покажчику представлені видання  з питань права, які знаходяться в фонді бібліотеки ХІФ КНТЕУ.
Покажчик розраховано на студентів вищих навчальних за­кладів, аспірантів, науково-педагогічних працівників.

Переглянути

Отримай
Новини