• тел: (057) 731-33-65
  • м. Харків, пров. Плетнівський, 5

КНТЕУ

Харківський інститут фінансів

Київського національного торговельно-економічного університету

Харківський інститут фінансів


Тематична виставка «Мова моєї країни»: до Міжнародного Дня рідної мови

«Мова моєї країни»

Виставка словників української мови присвячена Міжнародному дню рідної мови, відзначається щорічно 21 лютого.

Перелік словників представлених на виставці:

1. Боярова, Людмила Георгіївна Російсько-український словник сучасних банківських, фінансово-кредитніх та комерційних термінів / Людмила Георгіївна Боярова, Олександр Петрович Корж. – Х. : Основа, 1997.

2. Бусел, В. Т. Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод. і допов.) / В. Т. Бусел ; ред. В. Т. Бусел. – К. : Ірпінь: ВТФ «Перун», 2005. – 1720 с. – Рек. МОНУ.

3. Ганіч, Дмитро Іванович Російсько-український і українсько-російський словник / Дмитро Іванович Ганіч, Іван Степанович Олійник. – 6-є вид., стер. – К. : Фенікс, 1995.

4. Зубков, М. Російсько-український сучасний словник / М. Зубков. – 2-ге виправл. – Харків : ВД Школа, 2007.

5. Короткий українсько-російський словник. – К. : Знання, 1992.

6. Мацько, Любов Іванівна Російсько-український і українсько-російський словник: Відмінна лексика / Любов Іванівна Мацько, Олеся Михайлівна Сидоренко, Світлана Володимирівна Шевчук. – К. : Вища шк., 1993.

7. Полюга, Левко Михайлович Словник синонімів української мови / Левко Михайлович Полюга. – 2-ге вид. – К. : Довіра, 2006.

8. Російсько-український і українсько-російський словник фінансової термінології. – ХАРКІВ. : Прапор, 1997.

9. Російсько-український словник у чотирьох томах. Том. 1. А-Й / І. С. Гнатюк, С. І. Головащук, В. В. Жайворонок та ін. – К. : Знання, 2011. – 992 с. – (Академічні словники).

10. Словник іншомовних слів: 23 000 слів та термінологічних словосполучень. – К. : Довіра, 2000.

11. Словник фразеологізмів української мови. – К. : Наук. думка, 2003.

12. Сучасний словник іншомовних слів: Близько 20 тисяч слів і словосполучень. – К. : Довіра, 2006.

13. Сучасний російсько-український, українсько-російський словник: 60 000 слів. – К. : А.С.К., 2005.

14. Тараненко, Олександр Онисимович Російсько-український словник для ділових людей / Олександр Онисимович Тараненко, Віктор Михайлович Брицин. – К. : Укр. письменник, 1992.

15. Удовиченко, Григорий Михайлович Фразеологичний словник української мови. Т. 1. А – М / Григорий Михайлович Удовиченко. – К. : Вища шк., 1984.

16. Український орфографічний словник: Близько 165 тис. слів. – 5-е вид. переробл. і доповн. – К. : Довіра, 2006.

Як парость виноградної лози,
Плекайте мову. Пильно в ненастанно
Політь бур’ян. Чистіша від сльози
Вона ха
й буде. Вірно і слухняно
Нехай вона щоразу служить вам,
Хоч і живе своїм живим життям.
( М. Рильський)

Отримай
Новини