• тел: (057) 731-33-65
  • м. Харків, пров. Плетнівський, 5

КНТЕУ

Харківський інститут фінансів

Київського національного торговельно-економічного університету

Харківський інститут фінансів


Новий порядок призначення академічних та соціальних стипендій

На виконання постанов Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 №1045 «Деякі питання виплати соціальних стипендій студентам (курсантам) вищих навчальних закладів»,  від 28.12.2016 №1050 «Деякі питання стипендіального забезпечення» та наказу КНТЕУ «Про окремі заходи щодо виконання постанови Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 №1045» від 06.01.2017 № 2 створено робочу групу для підготовки «Положення про порядок призначення та виплати соціальних стипендій студентам ХІФ КНТЕУ», «Правил призначення академічних стипендій ХІФ КНТЕУ» до складу якої увійшли декани факультетів, начальники відповідних структурних підрозділів та 50% представників Ради студентського самоврядування і профспілки від студентів.

За результатами розгляду «Положення про порядок призначення та виплати соціальних стипендій студентам ХІФ КНТЕУ» та «Правил призначення академічних стипендій ХІФ КНТЕУ» Вчена рада ХІФ КНТЕУ 24 січня 2017 року
(протокол № 4) постановила:

1.     Затвердити «Положення про порядок призначення та виплати соціальних стипендій студентам Харківського інституту фінансів Київського національного торговельно-економічного університету».

2. Затвердити «Правила призначення академічних стипендій студентам Харківського інституту фінансів Київського національного торговельно-економічного університету».

2. Установити, що призначення стипендії за перший семестр 2016/17 н.р. відбувається відповідно до «Правила призначення академічних стипендій студентам Харківського інституту фінансів Київського національного торговельно-економічного університету» за рейтингами, сформованими за середнім балом успішності семестрового контролю з екзаменів, підсумкового модульного контролю, курсових робіт, тренінгів за перший семестр зазначеного навчального року, округленим до десятої частки, відповідно до ч. 2 постанови КМУ від 28.12.2016 № 1050 «Деякі питання стипендіального забезпечення».

3. Затвердити ліміт стипендіатів, яким буде призначатися академічна стипендія, в тому числі у підвищеному розмірі, за результатами семестрового контролю за 1 семестр 2016/17 н.р., в межах 40% фактичної кількості студентів денної форми навчання, які навчаються за державним замовленням на факультеті, курсі за спеціальністю (напрямом підготовки).

4. Академічна стипендія у підвищеному розмірі за результатами семестрового контролю за 1 семестр 2016/17 н.р. призначається студентам, які займають найвищі рейтингові позиції і мають середній бал академічної успішності не менше 90 балів, в межах фактичних асигнувань загального фонду державного бюджету на стипендіальне забезпечення.

Правила призначення академічних стипендій студентам Харківського інституту фінансів Київського національного торговельно-економічного університету

Положення про порядок призначення та виплати соціальних стипендій студентам Харківського інституту фінансів Київського національного торговельно-економічного університету

Отримай
Новини