• тел: (057) 731-33-65
  • м. Харків, пров. Плетнівський, 5

КНТЕУ

Харківський інститут фінансів

Київського національного торговельно-економічного університету

Харківський інститут фінансів


Круглий стіл «Можливості отримання грошового потоку у різних сферах діяльності на сучасному етапі»

16 травня 2017 року на базі Харківського інституту фінансів КНТЕУ з нагоди святкування Тижня науки кафедрою фінансів і кредиту був проведений круглий стіл на тему «Можливості отримання грошового потоку у різних сферах діяльності на сучасному етапі».

Метою круглого столу було обговорення питань між фахівцями практиками, педагогічними кадрами та студентами стосовно можливості отримання грошових потоків у різних сферах діяльності в Україні. При цьому круглий стіл надав можливість студентам ближче зустрітися зі своїми потенційними роботодавцями та обговорити питання майбутнього працевлаштування після закінчення Харківського інституту фінансів КНТЕУ.

В своїх виступах студенти визначили новітні, наукові підходи щодо сфери  своєї майбутньої діяльності.

Організаторами круглого столу виступали завідувач кафедри фінансів і кредиту Косарєва І. П. – допомогла залучити гостей для участі в круглому столі, зокрема представників страхових установ та Бєлоусова С. В., ст. викладач кафедри фінансів і кредиту, яка безпосередньо займалася розробкою тематики та програми проведення круглого столу, запрошенням гостей, а саме представників страхової сфери діяльності. Провідний спеціаліст відділу молодіжної політика, к.е.н., доцент кафедри фінансів і кредиту Янковська В. А., сприяла залученню гостей для участі в круглому столі, зокрема представників банківських установ. Щербань О. Д. к.е.н, доцент, займалася консультуванням студентів, щодо актуальності проблем, які досліджувалися, пошуку матеріалу та написання доповіді.

Зі вступним словам виступили: кандидат економічних наук, доцент, директор Харківського інституту фінансів Київського національного торговельно-економічного університету Сердюков Костянтин Георгійович  кандидат економічних наук, доцент та декан факультету фінансів Чемчикаленко Руслан Анатолійович кандидат економічних наук, доцент .

Гостями круглого столу були фахівці практики:

• Кононенко Лариса Михайлівна – регіональний директор Східної дирекції брокерської компанії ТОВ “ФИНАНС ПАРТНЕР”;
• Суріна Лариса Іванівна – фінансовий консультант страхової компанії «Starlife»;
• Осанок Анастасія Ігорівна – начальник роздрібного відділу регіонального відділення м. Харкова банку «Південний»;
• Пасько Наталія Іванівна – Економіст 1-ї категорії банку «Південний»;
• Ришко Іван Михайлович – Керівник з роздрібного бізнесу відділення «Харківське №3»;
• Бех Світлана Миколаївна – провідний фахівець з продажів ПраТ СК «PZU Україна».

Гості розповіли про своє бачення отримання грошових потоків в сфері їх діяльності та можливості студентів після закінчення інституту, долучитися до неї.

Активну участь в обговоренні проблемного питання круглого столу прийняли студенти інституту, які виступи зі своїми доповідями:

• Дряніна Л. М. – студентка 4 курсу факультету фінансів Харківського інституту фінансів КНТЕУ.
Доповідь на тему «Організація бізнесу шляхом придбання франшизи».

• Лисенко Д. Д. – студента 4 курсу факультету фінансів Харківського інституту фінансів КНТЕУ.
Доповідь на тему: «Аналіз страхових компаній, що пропонують послуги з накопичувального страхування життя».

• Маркарян В. С. – студент 1 курсу ступеня вищої освіти «магістр» факультету фінансів Харківського інституту фінансів КНТЕУ.
Доповідь на тему «Перспективи венчурного інвестування в Україні».

• Сендецький О. С. – студент 1 курсу ступеня вищої освіти «магістр» факультету фінансів Харківського інституту фінансів КНТЕУ.
Доповідь на тему «Сучасні технологічні інструменти кредитування населення на прикладі продуктів ПАТ КБ «Приватбанк».

• Чередниченко Д. С. – студент 3 курсу факультету фінансів Харківського інституту фінансів КНТЕУ.
Доповідь на тему «Перспективи ломбардного бізнесу».

• Войнов Д. В. – студент 3 курсу факультету фінансів Харківського інституту фінансів КНТЕУ.
Доповідь на тему: «Діяльність аутсорсингових компаній в Україні.

• Івашкевич І. О. та Ткаченко А. Ю. – студентки 3 курсу факультету фінансів Харківського інституту фінансів КНТЕУ.
Доповідь на тему «Огляд електронних ресурсів, необхідних для ведення бізнесу».

• Рубльова А. Ю. – студентка 4 курсу факультету фінансів Харківського інституту фінансів КНТЕУ.
Доповідь на тему: «Інтернет – підприємництво»

Студенти підготовили наукові роботи, що розкрили питання, які розглядалися в їхніх доповідях та обговорили їх з запрошеними гостями та викладачами, при цьому розширили свої практичні знання стосовно отримання грошових потоків в різних сферах діяльності на сьогодні, зокрема в Україні.

В результаті круглого столу, під керівництвом заступника директора з науково-педагогічної роботи Семенець А. О. і завідувача кафедри фінансів і кредиту Косарєвої І. П., була налагоджена подальша співпраця кафедри фінансів і кредит  з фахівцями практиками фінансових установ, стосовно підвищення якості підготовки  студентів за рахунок практичної складової навчання.

Директор Харківського інституту фінансів КНТЕУ Сердюков К. Г., декан факультету фінансів Чемчикаленко Р. А та завідувач кафедри фінансів і кредиту Косарєва І. П. подякували гостям круглого столу за участь, активне обговорення проблемних питань та за прагнення до подальшої співпраці з кафедрою. Студенти, які приймали активну участь були відзначенні подяками.

Отримай
Новини