• тел: (057) 731-33-65
  • м. Харків, пров. Плетнівський, 5

КНТЕУ

Харківський інститут фінансів

Київського національного торговельно-економічного університету

Харківський інститут фінансів


Книжкова виставка «Основоположники педагогічної науки»

Многое, конечно, значит дух заведения; но этот дух живет не в стенах, не на бумаге, но в характере большинства воспитателей и оттуда уже переходит в характер воспитанников.

                                                                                                                                        К. Д. Ушинский

Видання, які знаходяться у фонді Бібліотеки ХІФ КНТЕУ

1. Галузинський В. М. Педагогіка: теорія та історія : навч. посіб. / В. М. Галузинський, М. Б. Євтух. – К. : Вища шк., 1995. – 237 с.
2. Карпенчук С. Г. Теорія і методика виховання : навч. посіб. / С. Г. Карпенчук. – К. : Вища шк., 1997. – 304 с.
3. Константин Дмитриевич Ушинский (1824–1871). Жизнь и деятельность в портретах, иллюстрациях и документах / сост. М. С. Гриценко. – К. : Вища шк., 1974. – 124 с.
4. Кузьмінський А. І. Педагогіка вищої школи : навч. посіб. / А. І. Кузьмінський. – К. : Знання, 2005. – 486 с.
5. Кузьмінський А. І. Педагогіка родинного виховання : навч. посіб. / А. І. Кузьмінський, В. Л. Омеляненко– К. : Знання, 2006. – 324 с.
6. Кузьмінський А. І. Педагогіка у запитаннях і відповідях : навч. посіб. / А. І. Кузьмінський, В. Л. Омеляненко. – К. : Знання, 2006. – 311 с.
7. Макаренко А. С. Педагогическая поэма / А. С. Макаренко. – Харьков : Прапор, 1979. – 628 с.
8. Мчедлидзе Н. Б. История дошкольной зарубежной педагогіки : хрестоматія : учеб. пособие / сост. Н. Б. Мчедлидзе, А. А. Лебеденко, Е. А. Гребенщикова. – М. : Просвещение, 1974. – 464 с.
9. Сухомлинский В. А. Мудрая власть коллектива (Методика воспитания коллектива) / В. А. Сухомлинский. – М. : Мол. гвардия, 1975. – 240 с.
10. Сухомлинский В. А. о воспитании : [Выдержки из книг и статей] / сост. и авт. вступ. ст. С. Соловейчик. – М. : Политиздат, 1973. – 271 с.
11. Сухомлинский В. А. Письма к сыну / В. А. Сухомлинский. – М. : Просвещение, 1979. – 93 с.
12. Сухомлинский В. А. Родина в сердце / В. А. Сухомлинский. – 2-е изд. – М. : Мол. гвардия, 1980. – 175 с.
13. Педагогика : учеб. пособие / под общ. ред. А. П. Кондратюка. – К. : Вища шк., 1982. – 382 с.
14. Педагогіка вищої школи: навч. посіб. / за ред. З. Н. Курланд. – 2-ге вид., перероб. і допов. – К. : Знання, 2005. – 399 с.
15. Педагогічна майстерність : підручник / За ред. І. А. Зазюна. – К. : Вища шк., 1997. – 349 с.
16. Фіцула М. М. Педагогика : навч. посіб. / М. М. Фіцула. – К. : Академія, 2000. – 544 с.

 

Отримай
Новини