• тел: (057) 731-33-65
  • м. Харків, пров. Плетнівський, 5

КНТЕУ

Харківський інститут фінансів

Київського національного торговельно-економічного університету

Харківський інститут фінансів


Нормативна база

• Положення про Харківський інститут фінансів Київського національного торговельно-економічного університету

Наказ від 29.08.2016 №158 “Про затвердження Положень Харківського інституту фінансів Київського національного торговельно-економічного університету щодо організації освітнього процесу”

• Положення про організацію освітнього процесу Харківського інституту фінансів Київського національного торговельно-економічного університету

• План роботи Харківського інституту фінансів Київського національного торговельно-економічного університету на 2016-2017 н. р.

• Колективний договір між адміністрацією та трудовим колективом Харківського інституту фінансів Київського національного торговельно-економічного університету на 2017-2020 роки

• Положення про методичну раду Харківського інституту фінансів Київського національного торговельно-економічного університету

• Склад методичної ради

• Положення про директорат Харківського інституту фінансів Київського національного торговельно-економічного університету

• Склад директорату

• Положення про організацію, виконання та захист курсових робіт у Харківському інституті фінансів Київського національного торговельно-економічного університету

• Положення про самостійну роботу студентів Харківського інституту фінансів Київського національного торговельно-економічного університету

• Положення про дистанційне навчання в Харківському інституті фінансів Київського національного торговельно-економічного університету

• Положення про редакційно-видавничу діяльність Харківського інституту фінансів Київського національного торговельно-економічного університету

Положення про навчально-методичний комплекс дисципліни в Харківському інституті фінансів Київського національного торговельно-економічного університету

Положення про відкриті заняття науково-педагогічних працівників у Харківському інституті фінансів Київського національного торговельно-економічного університету

• Положення про оформлення випускних кваліфікаційних та інших індивідуальних робіт студентів Харківського інституту фінансів Київського національного торговельно-економічного університету

• Положення про міжнародну студентську бізнес-гру «Корпорація ідей» у Харківському інституті фінансів Київського національного торговельно-економічного університету

• Положення про бізнес-школу Харківського інституту фінансів Київського національного торговельно- економічного університету «Youcanall»

• Положення про підвищення кваліфікації та стажування педагогічних і науково-педагогічних працівників Харківського інституту фінансів Київського національного торговельно- економічного університету

• Положення про переведення, відрахування, поновлення, надання академічної відпустки та права на повторне навчання у Харківському інституті фінансів Київського національного торговельно-економічного університету

• Положення про переведення студентів на вакантні місця державного замовлення у Харківському інституті фінансів Київського національного торговельно- економічного університету

Правила призначення академічних стипендій студентам Харківського інституту фінансів Київського національного торговельно-економічного університету

Положення про порядок призначення та виплати соціальних стипендій студентам Харківського інституту фінансів Київського національного торговельно-економічного університету

Новий порядок призначення академічних та соціальних стипендій

Правила внутрішнього трудового розпорядку Харківського інституту фінансів Київського національного торговельно-економічного університету

Правила прийому на навчання до Харківського інституту фінансів Київського національного торговельно-економічного університету в 2017 році

Умови прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2017 році

• Положення про інформаційний супровід веб-сайту Харківського інституту фінансів Київського національного торговельно-економічного університету

Положення про проведення практики студентів Харківського інституту фінансів Київського національного торговельно-економічного університету

Статут професійної спілки працівників державних установ України

Положення  про вчену раду Харківського інституту фінансів Київського національного торговельно-економічного університету

• Положення про випускну кваліфікаційну роботу студентів у Харківському інституті фінансів Київського національного торговельно-економічного університету

Положення про апеляцію результатів підсумкового контролю знань студентів Харківського інституту фінансів Київського національного торговельно-економічного університету

• Положення про атестацію здобувачів вищої освіти та екзаменаційну комісію з атестації у Харківському інституті фінансів Київського національного торговельно-економічного університету

Положення самообслуговування у Харківському інституті фінансів Київського національного торговельно-економічного університету

• Положення про академічну мобільність студентів Харківського інституту фінансів Київського національного торговельно-економічного університету

• Положення про студентське самоврядування та його органи  Харківського інституту фінансів Київського національного торговельно-економічного університету

Положення про куратора академічної групи Харківського інституту фінансів  Київського національного торговельно-економічного університету

Положення про виховну роботу Харківського інституту фінансів Київського національного торговельно-економічного університету

Положення про інститут кураторства Харківського інституту фінансів Київського національного  торговельно–економічного університету

Положення про раду кураторів Харківського інституту фінансів Київського національного  торговельно–економічного університету

Положення про самообслуговування студентів Харківського інституту фінансів Київського національного торговельно–економічного університету

Правила  внутрішнього розпорядку для студентів Харківського інституту фінансів  Київського національного торговельно–економічного  університету

• Правила внутрішнього розпорядку в студентському гуртожитку  Харківського інституту фінансів Київського національного  торговельно–економічного університету

• Форми документів з організації освітнього процесу: методичні вказівки щодо складання форм документів з організації освітнього процесу

Наказ Про введення в дію рішення вченої ради КНТЕУ щодо затвердження Етичного кодексу здобувача вищої освіти Київського національного торговельно-економічного університету

• Наказ про затвердження персонального складу Методичної ради Харківського інституту фінансів Київського національного торговельно-економічного університету на 2017-2018 навчальний рік

• План роботи Методичної ради Харківського інституту фінансів Київського національного торговельно-економічного університету на 2017-2018 навчальний рік

• Положення про систему забезпечення якості вищої освіти та якості освітньої діяльності Харківського інституту фінансів Київського національного торговельно-економічного університету

Положення про структурні підрозділи інституту

• Положення про навчально-методичний відділ Харківського інституту фінансів Київського національного торговельно-економічного університету

• Положення про навчальний відділ Харківського інституту фінансів Київського національного торговельно-економічного університету

• Положення про редакційно-видавничий відділ Харківського інституту фінансів Київського національного торговельно-економічного університету

• Положення про факультет обліку, менеджменту та міжнародної економіки Харківського інституту фінансів Київського національного торговельно-економічного університету

• Положення про відділ технічних засобів навчання Харківського інституту фінансів Київського національного торговельно-економічного університету

• Положення про відділ кадрів Харківського інституту фінансів Київського національного торговельно-економічного університету

Положення про кафедру менеджменту Харківського інституту фінансів Київського національного торговельно-економічного університету

• Положення про відділ сприяння працевлаштуванню та наукової роботи студентів Харківського інституту фінансів Київського національного торговельно-економічного університету

Положення про кафедру державних фінансів Харківського інституту фінансів Київського національного торговельно-економічного університету

• Положення про кафедру фінансів і кредиту  Харківського інституту фінансів Київського національного торговельно-економічного університету

Положення про експлуатаційно-технічний відділ Харківського інституту фінансів Київського національного торговельно-економічного університету

Положення про відділ навчально–виховної роботи Харківського інституту фінансів Київського національного торговельно-економічного університету

• Положення про студентський гуртожиток Харківського інституту фінансів  Київського національного  торговельно-економічного університету

• Положення про загальний відділ Харківського інституту фінансів Київського національного торговельно-економічного університету

• Положення про кафедру економіко-математичних методів та інформаційних технологій Харківського інституту фінансів  Київського національного  торговельно-економічного університету

Положення про кафедру обліку, аудиту та економічного аналізу Харківського інституту фінансів Київського національного  торговельно-економічного університету

Положення про відділ молодіжної політики та профорієнтаційної роботи студентів Харківського інституту фінансів Київського національного торговельно-економічного університету

Положення про факультет фінансів Харківського інституту фінансів Київського національного торговельно-економічного університету

• Положення про кафедру соціально-гуманітарних дисциплін Харківського інституту фінансів Київського національного торговельно-економічного університету

• Положення про плановий відділ Харківського інституту фінансів Київського національного торговельно-економічного університету

• Положення про бібліотеку Харківського інституту фінансів Київського національного торговельно-економічного університету

Отримай
Новини