• тел: (057) 731-33-65
  • м. Харків, пров. Плетнівський, 5

КНТЕУ

Харківський інститут фінансів

Київського національного торговельно-економічного університету

Харківський інститут фінансів


Харківський фінансово-економічний коледж (крок у майбутнє 1993–2004)

Харківський фінансовий технікум рішенням Міжгалузевої акредитаційної комісії від 21 жовтня 1993 року (протокол №7), Колегії Міністерства освіти України від 27 жовтня 1993 року (протокол №17/1), згідно з наказом Міністерства фінансів України від 24.12.1993 року №114 було реорганізовано у Харківський фінансово–економічний коледж.

Під керівництвом директора Снітко В.С. Харківський фінансово-економічний коледж набув іміджу сучасного закладу з високим конкурсним відбором. Постійне вдосконалення навчально-виховного процесу в сучасних умовах стало підставою для прийняття експертною комісією республіканського журналу «Деловая жизнь» рішення про присвоєння Снітко Валентині Семенівні почесного звання «Деловая женшина года – 1996».

Заступником директора з навчальної роботи була Макарова Л.Г. За багаторічну сумлінну працю, особистий внесок у підготовку висококваліфікованих фахівців, упровадження сучасних методів навчання і виховання студентської молоді в 1999 р. Міністерство освіти і науки України нагородило Макарову Ларису Георгіївну нагрудним знаком «Відмінник освіти України». 2000 року Макаровій Л.Г. була висловлена подяка від імені голови Харківської обласної держадміністрації Дьоміна О.О. за високу професійну майстерність. 2002 р. вона стала  дипломантом обласного конкурсу «Вища школа Харківщини – кращі імена».

Особливу увагу Макарова Л.Г. приділяла роботі з молодими викладачами, під її керівництвом діяла «Школа молодого викладача», де вона передавала викладачам-початківцям свій багаторічний педагогічний досвід та працювала разом із ними над пошуком ефективних шляхів підвищення рівня педагогічної майстерності та самоосвіти.

Навчально-лабораторний корпус, як і раніше, розташовувався за адресою: пров. Плетньовський, 5, в чотириповерховому будинку, реконструйованому в 1983 році. Коледж мав у своєму розпорядженні всі передбачені навчальним планом кабінети, приміщення для адміністративного та науково-педагогічного персоналу, функціональних відділів, актовий, спортивний, тренажерний зали та їдальню на 80 посадкових місць. У навчальному корпусі функціонували 17 навчальних кабінетів та 4 комп’ютерні аудиторії. Неподалік від коледжу знаходився дев’ятиповерховий будинок гуртожитку на 320 місць, збудований у 1981 році. Загальна площа гуртожитку складала 3109 кв. м. Усі студенти денного відділення у разі потреби забезпечувались місцями в ньому. У гуртожитку розташовувалися  актова зала на 150 місць і філія бібліотеки.

Формування контингенту студентів коледжу здійснювалося відповідно до потреб Міністерства фінансів України, Головної Державної податкової адміністрації України для Харківської, Сумської, Полтавської, Донецької, Луганської, Чернігівської областей, а також з урахуванням потреби підприємств різних форм власності цього регіону.

Відповідно до рішення Державної акредитаційної комісії від 9 грудня 1997 року протокол №11 Харківський фінансово-економічний коледж визнано акредитованим за ІІ рівнем. Ліцензією серії АА №232760 від 21 січня 2002 року Міністерства освіти і науки України засвідчувалося право на надання освітніх послуг, пов’язаних з одержанням вищої освіти на рівні кваліфікаційних вимог до молодшого спеціаліста й бакалавра з напряму 0501 «Економіка і підприємництво» за спеціальністю 5.050504 та 6.050100 «Фінанси».

Коледж мав денне та заочне відділення, філію у місті Донецьку, яка здійснювала підготовку фахівців тільки за заочною формою навчання.

Загальна характеристика кадрів Харківського фінансово-економічного коледжу 1993/1994 н.р.

 

 Показники  ХФЕК  Донецька
філія ХФЕК
 Всього
 Адміністративно  управлінський
персонал

8

3

11

 Методисти

1

1

2

 Викладачі на постійній  основі

32

5

37

 Сумісники та викладачі
з погодинною оплатою

15

28

43

 Навчально-допоміжний  персонал 9 3 12
 Обслуговуючий   персонал 30 9 39
 Всього 95 49 144

 

Підготовка фахівців у Харківському коледжі здійснювалась за такими освітньо-кваліфікаційними рівнями: бакалавр з напряму «Економіка і підприємництво» за спеціальністю «Фінанси» на базі повної загальної середньої освіти за денною і заочною формами (термін навчання – 3 роки 10 місяців); молодший спеціаліст з напряму «Економіка і підприємництво» за спеціальністю «Фінанси» на базі повної загальної середньої освіти за заочною формою (термін навчання – 2 роки 5 місяців).

Завідуючими денним відділенням у різні роки були Кузнєцова С.В. (02.09.1993 року – 11.11.1998 р.), Соболєва С.М. (02.09.1996 року – 01.02.2001 року),  Книш Л.В.(01.09.1995 року – 02.09.1997 року),  Затуливітер М.П.(02.09.1997 року – 01.03.2000 року), Гацкалова А.В.(18.04.2000 року – 20.08.2001 р.) , Боровець (Лупандіна) Н.А., Тюріна Д.М. (03.04.2001 року – 31.05.2005 року), Кисіль І.Л. (з 21.08.2001 року – )  Топоркова І.В. (12.04.2002 року – 31.05.2005 року), Ткаченко О.І. Визначальним є той факт, що ця нелегка ділянка роботи спиралася на тендітні плечі жінок, які з високим професіоналізмом і самовідданістю забезпечували виконання навчального плану в коледжі.

Постійно вдосконалювалась і організація заочного навчання в нашому ВНЗ, яке багато років очолювала Шматова Т.М. За заочною формою навчання у коледжі діяла також ступенева підготовка фахівців: перший ступінь – молодший спеціаліст за спеціальністю «Фінанси», термін навчання – 2 роки 5 місяців; другий ступінь – бакалавр за спеціальністю «Фінанси», термін навчання – 1 рік 10 місяців. Кожний ступінь навчання мав професійну завершеність

Коледж працював у комплексі з економічним факультетом Харківського національного університету, Харківським державним економічним університетом і співпрацював з Харківським інститутом бізнесу і менеджменту та іншими навчальними закладами ІІІ-ІV рівнів акредитації, що надавало можливість випускникам коледжу продовжувати навчання у цих навчальних закладах за денною та заочною формами. Таке співробітництво сприяло реалізації концепції безперервної поетапної підготовки фахівців з повною вищою освітою.

Харківський фінансово-економічний коледж, продовжуючи добру традицію, закладену в попередні роки, працював у тісному зв’язку з фінансовими і податковими органами, казначействами північно-східного регіону України. Постійно ведеться пошук шляхів формування та розвитку цих інтеграційних зв’язків. Практичних працівників фінансових та податкових органів, казначейств регіону залучали до навчально-виховного процесу; рецензування навчальних планів, програм, наукових робіт, навчальних посібників, методичних матеріалів; організації занять на виробництві, проведення виробничої практики.

Заступник директора з навчально-виробничої роботи Дяченко Н.В. упродовж 2000-2004 років на високому рівні забезпечувала організацію і керівництво практичною підготовкою студентів, виконання ними курсових робіт, а також реалізацію Програми роботи з обдарованою молоддю, встановлення і розвиток зв’язків з фінансовими і податковими органами регіону. Сьогодні Ніна Володимирівна є керівником навчально-методичного відділу інституту (наказ від 15 лютого 2006 року №35-к).

Роботу Державної екзаменаційної та кваліфікаційної комісій з прийому комплексного екзамену з фундаментальних дисциплін та основ економічної теорії очолювали кандидати економічних наук, доценти кафедри економічної теорії Харківського державного економічного університету. Роботу державної кваліфікаційної комісії зі спеціальності «Фінанси» очолював начальник головного фінансового управління Харківської обласної державної адміністрації Кузькін Є.Ю.

У коледжі працювало сім циклових комісій: гуманітарних дисциплін (голова – Бутиріна Г.І.), загальноекономічних дисциплін (голова – Єчіна Л.В.), інформатики і математики (голова Кригіна О.А.), податково-бюджетних дисциплін (голова Наркізова Т.М.), облікових дисциплін (голова Приходько Н.І.), фінансових дисциплін (голова – Шибалкіна В.М.) та циклова комісія іноземної мови та фізичного виховання (голова Керопян Л.М.). Головна задача циклових комісій полягала у забезпеченні високого рівня фундаментальної, наукової, загальнокультурної, практичної підготовки фахівців. При циклових комісіях діяли навчальні кабінети, Які були покликані сприяти організації самостійної та практичної підготовки студентів, проведенню конкурсів, олімпіад, професійних свят, зустрічей студентів з практичними працівниками фінансових та податкових установ.

Так, викладач-метадист Наркізова Тамара Миколаївна 2000 року була нагороджена Почесною грамотою Міністерства освіти України за високу професійну майстерність. У лютому 2002 році організаційний комітет науково-практичної конференції викладачів ВНЗ I-II рівнів акредитації Харківської області «Якісний контроль знань та оцінка навчальних досягнень студентів – один з дидактичних засобів управління процесом підготовки висококваліфікованих фахівців» відзначив грамотою викладачів коледжу Наркізову Т.М., Черниченко Т.М., Керопян Л.М. за комплексне забезпечення навчальної дисципліни різними видами та формами контролю.

В умовах формування принципово нової для України економічної системи, розбудови незалежної держави перед науково-педагогічними працівниками і студентами коледжу постали нові задачі: оволодіння економічними законами і категоріями та формами їх прояву в умовах ринкових відносин, вивчення й аналіз особливостей національної економіки, процесів інтеграції України в систему сучасних світогосподарських зв’язків, з’ясування методичних основ обчислення макроекономічних показників та прогнозування макроекономічного розвитку, розроблення наукових основ соціально-економічного планування, методології та основних прийомів мікроекономічного аналізу.

Вагомий особистий внесок завідуючої заочним відділенням Шматової  Т.М. у справу вдосконалення підготовки фахівців для державної податкової служби України, а також викладача податкових дисциплін Мартинець І.Г був відмічений Подякою Державної податкової адміністрації України (наказ від 12 листопада 2002 року №1176-о).

Ініціатором упровадження комп’ютерної техніки в навчальний процес була заступник директора з навчальної роботи Макарова Л.Г., яка отримала Почесну грамоту Обласного управління освіти та Ради директорів вищих навчальних закладів І-II рівня акредитації за 2000/2001 рік як учасник розробки цільової комплексної програми «Коледж–2000».

У лютому 2002 року коледж було підключено до мережі Internet, що дало можливість покращити навчальний процес та поглибити знання студентів з інформатики та комп’ютерної техніки, а викладачам – виконувати наукову роботу на більш високому рівні. На посаді інженера-програміста у період з 2002 по 2005 роки працював Колесніков С.В.

Комп’ютеризація не лише навчального процесу, а й управлінської діяльності, дозволила денному і заочному відділенням виконувати свої організаційні і контролюючі функцій за допомогою програмного забезпечення, сучасних інформаційних технологій. Була повністю комп’ютеризована робота приймальної комісії, бухгалтерії, бібліотеки.

Значна увага в коледжі приділялась науково-дослідній та науково-пошуковій роботі викладачів і студентів. Формування тематики наукових робіт відбувалося з урахуванням рекомендацій Науково-дослідного фінансового інституту при Міністерстві фінансів України (м. Київ) та відповідних кафедр Харківського державного економічного університету.

З метою поглиблення знань студентів, формування та розвитку їх творчих здібностей при навчальних кабінетах була організована робота студентських наукових об’єднань, члени яких займались науково-пошуковою діяльністю, підготовкою рефератів, доповідей, статей, наданням практичної допомоги фінансовим органам, бюджетним установам, податковим інспекціям. Проводились також науково-теоретичні конференції, олімпіади. Найбільш активно працювали студентські наукові об’єднання циклових комісій (кафедр) гуманітарних та податково-бюджетних дисциплін, інформатики та математики, іноземної мови.

Закономірним результатом роботи пошукових студентських груп при навчальних кабінетах була участь студентів коледжу у Всеукраїнських і обласних конкурсах студентських наукових робіт, науково-теоретичних конференціях і молодіжних форумах, виставках наукових робіт, за результатами яких роботи студентів відзначено дипломами різних ступенів. Студентське наукове об’єднання з гуманітарних дисциплін співпрацювало з Харківським історичним музеєм.

У грудні 2000 року була проведена науково-практична конференція студентів коледжу на базі та за участі працівників Харківського історичного музею «Слобожанщина – мій рідний край», яка стала підсумком науково-дослідницької роботи з історії, культури та розвитку економіки Слобожанщини. 2001 року в історичному музеї в експозиції, присвяченій 10-ій річниці незалежності України, демонструвалися експонати коледжу. 2002 року викладачі циклової комісії соціально-гуманітарних дисциплін організували і провели студентську науково-теоретичну конференцію «Молодь і релігія в сучасному суспільстві» із запрошенням працівників історичного музею.

Студенти коледжу постійно брали участь у міському та обласному конкурсах студентських наукових робіт та олімпіадах. Переможцями конкурсів у різні роки були:

Рєпін Д. отримав диплом за ІІ місце в міському конкурсі студентських наукових робіт за роботу «Діагностика та стимулювання зростання професійної кваліфікації студентів коледжів міста Харкова» (1999 р.);

Четвертак Р. отримав на міському конкурсі студентських наукових робіт диплом за високий рівень наукової роботи «Козацтво та його роль в історичному, економічному розвитку Харкова і Слобожанщини» (1999 р.);

Курносова К. отримала сертифікат з відзнакою за активну участь у роботі та презентації кращої наукової доповіді на Харківській міській студентській конференції, тема доповіді «Антимонопольна політика України» (2000 р.);

Кржижанівська Ю. нагороджена дипломом за високі досягнення в міському конкурсі студентських наукових робіт за напрямом «Державне управління, право та соціальний захист населення»(2001 р.);

Саприкін Г. у конкурсі «Аудитор-2003» видавничо-консалтингової компанії «Фактор» посів ІІ місце серед студентів вищих навчальних закладів міста Харкова;

Кононенко Н. нагороджена дипломом Х міжнародної студентської наукової конференції «Життєві цінності студентства на початку ХХІ століття» (2003 р.);

Павленко Н.Л. – отримала диплом за І місце Харківського регіонального етапу V Всеукраїнського конкурсу «Молода економіка» за студентську наукову роботу (2004 р);

Доюженко Т.В – нагороджена дипломом за ІІ місце Харківського регіонального етапу V Всеукраїнського конкурсу «Молода економіка» (2004 р);

Козубська А. нагороджена дипломом за І місце в номінації «Файна» на Українському студентському фестивалі реклами (2004 р.).

Щорічно у коледжі проходили студентські наукові конференції за напрямами «Україна: поступ у XXI століття», «Фінансова система України, її проблеми в умовах ринкових відносин», «Продуктивна податкова політика та ефективна бюджетна система – запорука фінансової стабільності держави», «Десять років незалежності України: результати економічних реформ» та інші. Доповіді на конференціях друкувалися у збірниках матеріалів студентських конференцій. До отримання якісних професійних знань студентів спонукали такі урочисті заходи, як «Свято відмінників», конкурс «Віват, податки» та ін.

Конкурсне змагання «Віват, податки!», проведене в лютому 2002 року спільно з податковими інспекціями Червонозаводського та Київського районів м. Харкова, студентами Харківського фінансово-економічного коледжу і Харківського кооперативного технікуму викликав неабияке зацікавлення. Програма конкурсу, в якому перемогли студенти нашого коледжу, продемонструвавши високий фаховий рівень знань, була побудована з урахуванням законодавчої податкової бази України.

У грудня 2003 року відбулася студентська науково-практична міжпредметна конференція «Переяславська рада: історія і сучасність» Її учасниками стали, наукові працівники Харківського історичного музею, студенти коледжу і викладачі циклової комісії соціально-гуманітарних дисциплін.

У квітні 2004 року серед студентів І курсу було проведено конференцію «Соціально-економічне зростання України як запорука та основа духовного відродження та морального оздоровлення наших сучасників» (циклова комісія економічних та податково-бюджетних дисциплін), а для студентів ІІІ курсу – науково-теоретичну конференцію за темою «Шляхи удосконалення фінансово-кредитної системи відповідно до концепції сталого розвитку» (циклова комісія фінансових дисциплін).

Викладачі коледжу брали активну участь в обласних конференціях педагогічних працівників вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації. Щорічно науково-методична робота педагогічного колективу коледжу, окремих викладачів на цих конференціях була відмічена грамотами. Кращі науково-методичні розробки викладачів надруковані в збірниках матеріалів Харківської обласної конференції педагогічних працівників вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації: Бутиріна Г.І. «Національно-патріотичне виховання молоді при вивченні дисципліни Історії України» (1999 р.), Затуливітер М.П. «Пошукові методи навчання в коледжі як шлях до розвитку пізнавальної активності студентів» (2000 р.), Лисенко С.А. «Методологія контролю в організації самостійної навчально-пізнавальної діяльності студентів» (2002 р.), Проскуріна Т.В. «Державний екзамен як одна з форм контролю знань студентів» (2002 р.).

Педагогічні працівники коледжу були постійними учасниками науково-практичних конференцій вищих навчальних закладів Міністерства фінансів України з проблем і перспектив розвитку фінансової політики України в умовах ринкової економіки. Серед найбільш активних учасників наукових конференцій – Шибалкіна В.М., її дослідницька робота була пов’язана з розвитком банківської системи у вирішенні проблем фінансово-кредитної політики.

Підручник з української ділової мови, написаний викладачем Проскуріною Т.В., 2000 року був відзначений Дипломом третього ступеня на регіональній виставці-ярмарку наукових ідей і розробок вчених вузів і науковців галузевих та академічних науково-дослідних установ Харківської області «Наука Харківщини – 2000». 2001 року на основі цього підручника було створено електронний довідник-практикум з української ділової мови для студентів економічних факультетів ВНЗ денної і заочної форм навчання, екстернів.

У лютому 2003 р. на базі коледжу була проведена обласна науково-методична конференція «Самостійна навчальна робота як фактор підвищення пізнавальної активності студентів» та виставка науково-методичних розробок викладачів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації Харківської області. Підготовка і проведення цієї конференції консолідували викладачів та студентів у творчій діяльності, дали можливість продемонструвати високий інтелектуальний потенціал навчального закладу.

Однією з визначальних рис випускників Харківського фінансово-економічного коледжу була висока практична підготовка. Ефективності занять з навчальної практики сприяло запровадження інноваційних інформаційних технологій, широке використання програмного забезпечення, в тому числі програм «1С: Предприятие», «Парус», «Банківський день», «Zemnalog». Навчальна практика проводилась з використанням практичного матеріалу органів Державної податкової служби, фінансових органів, централізованих бухгалтерій, органів Держказначейства, підприємств, організацій та установ м. Харкова. Студенти IV курсу денного відділення щорічно надавали допомогу працівникам бухгалтерії коледжу у проведенні інвентаризації основних засобів.

Науково-теоретична студентська конференція «Соціально-економічне зростання України як запорука духовного відродження та морального оздоровлення нації» проходила за участі заступника начальника головного фінансового управління, начальника управління по бюджету Харківської Держадміністрації Пронькіної Г.С. та старшого податкового інспектора ДПІ Жовтневого району м. Харкова Якименко Н.Г.

Виробнича практика передбачала безпосередню роботу в податкових інспекціях, фінорганах, централізованих бухгалтеріях освіти, охорони здоров’я, де студенти ознайомлювалися зі структурою та функціями окремих відділів, обов’язками працівників інспекцій, фінансових відділів, бухгалтерій, розширювали і поглиблювали знання та формували навички практичної роботи для прийняття самостійних рішень.

Значну допомогу в організації навчально-виховного процесу у коледжі надавали працівники бібліотеки під керівництвом Стрижак А.Є. До складу бібліотеки входили абонемент, книгосховище, читальна зала на 46 посадових місць, філія бібліотеки в гуртожитку з читальною залою на 56 посадових місць. Бібліотека була комп’ютери- зована. Книжковий фонд постійно поповнювався новими надходженнями – навчальною літературою, періодикою фінансово-економічного спрямування (понад 30 найменувань газет і журналів).

Фонд бібліотеки у 2000 році налічував 21663 примірники, у тому числі 17807 примірників навчальної, наукової та довідкової літератури, 3856 примірників – художньої літератури.

Виховна робота у коледжі традиційно була органічним компонентом освітянської діяльності і полягала у формуванні молодої людини як громадянина, патріота України, який спроможний самостійно, активно і творчо вирішувати політичні, економічні, правові, соціальні, моральні проблеми суб’єкта демократичного суспільства, та як високоосвіченого фахівця з відповідальним ставленням до праці на благо держави. Система виховної роботи спрямовувалась на формування у студентів прагнення до самоосвіти, саморозвитку, самовиховання, самовдосконалення, моральної самодостатності особистості. Значну виховну роботу виконували куратори академічних груп, пріоритетним напрямком у діяльності яких став індивідуальний підхід до кожного студента.

Правове виховання студентів було націлене на виховання поваги до Конституції і законів України, національної символіки, усвідомлення взаємозв’язку між правами громадянина та його обов’язками. Значна робота проводилася з профілактики правопорушень, алкоголізму, наркоманії, злочинності. Традиційними стали участь студентів в декаді «Молодь – проти наркоманії і СНІДу», акції «Без паління», відвідування патологоанатомічного музею Харківського медичного університету, зустрічі та лекції лікарів, спеціалістів з проблем молоді.

Характерною рисою виховної роботи зі студентами як в коледжі, так і в гуртожитку, стала активізація ланок студентського самоврядування з усіх напрямів виховної роботи, що зумовило підвищення зацікавленості і творчу активність студентської молоді. У гуртожитку під керівництвом вихователів працювали Клуб молодої сім’ї, Клуб цікавих зустрічей, гурток «Господиня». На заняттях гуртка дівчата вчилися шити, готувати, в’язати, створювати художні вироби. Вони також шили костюми для художньої самодіяльності коледжу, виготовляли штори для кімнат і залів гуртожитку тощо.

Педагогічний колектив і представники студентського самоврядування коледжу приділяли велику увагу пошуку й утіленню нових форм і методів виховання, які б відповідали потребам розвитку та самовиявленню особистості, сприяли розкриттю її духовно-емоційних, розумових та фізичних здібностей. Чимало студентів коледжу були учасниками дискусійно-інформаційного клубу «Полеміка», в програмі якого – зустрічі з цікавими людьми, представниками влади, громадських організацій, диспути на морально-етичні теми.

Відновлено випуск друкованої газети коледжу «Фінансист», перший номер, якої був створений зусиллями студентів, заступника директора з виховної роботи Лисенко С.А., викладача Проскуріної Т.В. і вийшов до Дня студента в Україні.

Розкриттю творчої індивідуальності, розвитку естетичних потреб і почуттів студентів сприяли заняття в гуртках художньої самодіяльності, клубах «Що? Де? Коли?», КВК, редколегіях стіннівок і радіогазети коледжу, участь у концертних програмах-зустрічах з артистами харківських театрів, відвідування Харківського художнього музею, галерей, виставок, театрів, органного залу, філармонії.

Так, студентка Романова А. одержала гран-прі Міжнародного фестивалю дитячої народної творчості «Золотий лелека» у номінації «Декоративно-прикладне мистецтво» (2002 р.). Студентка Момрик С. була нагороджена Дипломом за ІІ місце в номінації «Художня фотографія» на П’ятій виставці творчих робіт викладачів, співробітників та студентів вищих навчальних закладів Харківщини (2003 р.).

У коледжі проводилась значна фізкультурно-спортивна і оздоровча робота. Діяли 7 секцій: туристична (25 чол.), атлетичної гімнастики (15 чол.), футболу (16 чол.), волейболу (15 чол.), легкої атлетики (20 чол.), настільного тенісу (25 чол.), оздоровчої ритмічної гімнастики (150 чол.). Усього секціями та спортивними змаганнями районного і обласного рівня охоплено 266 студентів (понад 40%). Традиційними і масовими за участю стали такі спортивно-виховні заходи, як День фізкультурника, День бігуна, конкурс ритмічного танцю, спортивно-розважальні свята «Суператлет», «Козацькі розваги», спортивно масовий захід «День здоров’я». Упродовж 1995-1997 років керівником фізичного виховання в коледжі була Шабайдаш Л.М.

Упродовж декількох років збірна коледжу виборювала І командне місце у спортивних іграх Комітету з фізкультури та спорту виконкому Червонозаводської районної ради. За підсумками 2002-2003 навчального року наша команда посіла І місце у змаганнях з гирьового спорту, шахів, ІІ – з кросу, кульової стрільби, міні-футболу, багатоборства, баскетболу (дівчата), ІІІ – з настільного тенісу, почесне І місце в обласних змаганнях з ритмічної гімнастики та ІІІ – з багатоборства. У загальному заліку збірна коледжу за три останні роки піднялася в обласному рейтингу з 8 на 6 місце серед майже 50 вищих навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації.

Велику популярність серед студентів мала туристична секція, члени якої окрім знайомства з історією, побутом, географічними й економічними особливостями Слобожанщини, Криму, України, деяких регіонів Росії, створювали фотомонтажі про туристичні походи та постійно підтримували зв’язок з ветеранами Великої Вітчизняної війни.

Отримай
Новини