• тел: (057) 731-33-65
  • м. Харків, пров. Плетнівський, 5

КНТЕУ

Харківський інститут фінансів

Київського національного торговельно-економічного університету

Харківський інститут фінансів


Харківський навчально-консультативний пункт одеського фінансового технікуму (1954-1972)

1954 року Харківський фінансово-кредитний технікум було перейменовано у Харківський обліково-кредитний технікум (Розпорядження Ради Міністрів СРСР від 17 серпня 1954 року №9050-р).

1954 року було відкрито Харківський навчально–консультативний пункт (НКП) Одеського фінансового технікуму (розпорядження Ради Міністрів СРСР від 17 серпня 1954 року), також навчально-консультаційні пункти в Дніпропетровську, Полтаві, Сталіні (нині Донецьку)..

На підставі наказу Міністра фінансів Української РСР від 8 червня 1957 року №36 «Про закриття Дніпропетровського фінансового технікуму і реорганізацію мережі заочного навчання» завідувачем Харківського навчально-консультацій- ного пункту було призначено Мусієнка Григорія Васильовича, який перебував на цій посаді до 1972 року.

Мусієнко Григорій Васильович народився 1913 року, незадовго до Великої Вітчизняної війни закінчив Дніпропетровський університет, роботу в Харківському фінансовому технікумі розпочав після демобілізації у вересні 1946 року на посаді викладача математики. З 1947/1948 навчального року очолював предметну комісію фізико-математичних дисциплін, неодноразово визнавався кращим викладачем. Григорій Васильович пройшов шляхами війни тисячі кілометрів, мав державні нагороди: орден Червоної зірки, медаль «За відвагу», медаль «За Перемогу над Німеччиною» та інші (всього 11 нагород). Мусієнко Г.В. характеризувався як мудрий, досвідчений керівник, який завзято працював над актуальними проблемами покращення професійної підготовки, про що свідчать загальні відомості про стан перевірки навчального процесу в НКП.

Згідно з наказом по Одеському фінансово-кредитному технікуму від 15 липня 1957 року №86 секретарем Харківського НКП призначено Сидоренко Ганну Степанівну, бібліотекарем – Дробка Івана Володимировича (раніше обіймав посаду директора Харківського фінансового технікуму, а згодом і Харківського фінансово-кредитного технікуму), бухгалтером – Твердохвалову Євгенію Василівну.

З початку заснування Харківський НКП здійснював підготовку фахівців для фінансових органів, банків, ощадних кас за спеціальностями: «Державний бюджет», «Державні доходи», «Фінансування капітальних вкладень», «Грошовий обіг та кредит», «Облік у державному банку», «Податки та збори», «Ощадна справа».

З 1 вересня 1968 року Одеський фінансово-кредитний технікум було перейменовано в Одеський фінансовий технікум і підготовка кадрів заочної форми навчання в Харківському НКП здійснюється за спеціальностями: «Державний бюджет» (спеціалізації: «Складання та виконання бюджету», «Державні доходи») і «Державне страхування». Із текстів наказів про роботу Одеського фінансового технікуму відомі такі форми та методи роботи з заочниками НКП: установчі заняття, оглядові лекції, виїзні консультації викладачів НКП до місць проживання студентів-заочників з метою допомоги під час виконання і захисту домашніх контрольних робіт, письмові консультації тощо.

Педагогічний колектив НКП посилено працював над опорними конспектами лекцій, розробками індивідуальних завдань, завдань для контрольних робіт та екзаменаційних білетів, що мали практичне спрямування. Ці заходи мали сприяти поліпшенню якості освіти й більш високому фаховому рівню підготовки спеціалістів з економіки та фінансів.

25 травня 1972 року вийшов наказ Міністерства фінансів УРСР №91 про утворення Харківського фінансового технікуму.

18 вересня 1972 року (на виконання наказу Міністерства фінансів України від 22 серпня 1972 року №132) було видано наказ по Одеському фінансовому технікуму №200 про передачу майна, особових справ заочників Харківського і Донецького НКП, а також трудових книжок на осіб, які працювали тут, до Харківського фінансово-економічного технікуму.

4 листопада 1972 року було видано наказ Міністра фінансів УРСР №171 «Про стан розгортання роботи Харківського фінансового технікуму», на виконання якого вийшов наказ по Одеському фінансовому технікуму (заочне відділення) від 25 січня 1973 року №5. Згідно з цим документом Харківському фінансовому технікуму передали учнів-заочників Дніпропетровського НКП (усі курси Дніпропетровської, Запорізької, Кіровоградської та IV курс Кримської області) у такому складі:

№ з/п  Спеціальність(спеціалізація) І курс ІІ курс ІІІ курс IV курс
1  Державне страхування 8 63 66
2  Бюджетний облік 14 102 150
3  Державний бюджет (Складання і  виконання бюджету) 1 4
4  Державний бюджет (Державні  доходи) 1 17 20

Учні І, ІІ і ІІІ курсів Кримської області були прикріплені для продовження навчання до заочного відділення Харківського фінансового технікуму в такому складі:

№ з/п  Спеціальність (спеціалізація) І курс ІІ курс ІІІ курс
1  Державне страхування 2 1 12
2  Бюджетний облік 4 3 21
3  Державний бюджет  (Складання і  виконання бюджету) 1
4  Державний бюджет  (Державні  доходи) 2 6

Отже, 1972 рік став поворотним, перед Харківським фінансовим технікумом відкривалися нові перспективи, він мав перетворитися на потужний осередок спеціальної освіти Слобожанщини й України в цілому.

Отримай
Новини