• тел: (057) 731-33-65
  • м. Харків, пров. Плетнівський, 5

КНТЕУ

Харківський інститут фінансів

Київського національного торговельно-економічного університету

Харківський інститут фінансів


Макарова Лариса Георгіївна

Макарова Лариса Георгіївна

Макарова Лариса Георгіївна працює у нашому навчальному закладі з 1972 року, на посаді заступника директора з навчальної роботи працювала з 13.08.1990 року по 01.10.2005 року.

Багаторічна педагогічної діяльності в одному навчальному закладі сприяли формуванню її як високопрофесійного організатора навчально-виховного процесу та ефективної навчально-методичної роботи з педагогічними кадрами.

Управлінські рішення Макарової Л.Г. відзначаються технологічною системністю й педагогічним прогнозуванням, базуються на вивченні і творчому осмисленні основних законодавчих і нормативних документів реформування вищої освіти, Державних стандартів вищої школи, передових педагогічних ідей.

Раціонально і комплексно організовувала й координувала роботу педагогічного колективу, що сприяло підвищенню якості знань та фахової освіти молоді. Постійно працювала сама і стимулювала творчу активність викладачів щодо впровадження у навчально-виховний процес сучасних форм і методів навчання, інтерактивних методик, впровадження інформаційних технологій.

Макарова Л.Г. безперервно вела та веде роботу щодо удосконалення використання як класичних методів вищої освіти, гак і нетрадиційних форм, що сприяє формуванню у студентів економічного мислення, аналітико-діагностичних умінь.

В системі науково-методичної роботи у навчальному закладі вона поєднувала різні форми роботи: від проведення науково-педагогічних семінарів у навчальному закладі до участі в науково – практичних конференціях навчальних закладів Харківської області та України.

Макарова Л.Г. – автор багатьох педагогічних ідей, велику увагу й на даний час приділяє удосконаленню навчально-методичного забезпечення, створенню навчально-методичних комплексів з дисциплін, науково-видавничої га методичної роботи викладачів.

Результатом цієї роботи є низка методичних розробок щодо організації та проведення аудиторних занять та забезпечення самостійної позааудиторної роботи студентів. Власний узагальнений досвід з цієї проблеми Лариса Георгіївна представила на обласній конференції ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації у 2003 році «Самостійна навчальна робота як фактор підвищення пізнавальної активності студентів» та була безпосереднім організатором ї проведення на базі коледжу.

Вона є ініціатор впровадження комп’ютерної техніки в навчальний процес, про що свідчить Почесна грамота Обласного управління освіти та Ради директорів вищих навчальних закладів І та II рівня акредитації за 2000-2001 рік як учасника розробки цільової комплексної програми “Коледж – 2000”.

Як досвідчений викладач, Макарова Лариса Георгіївна досконало володіє сучасними методами викладання, має високий науково-теоретичний рівень. У 2001 році стала дипломантом обласного конкурсу „Вища школа Харківщини – кращі імена”.
Особливу увагу Макарова Л.Г. приділяла роботі з молодими викладачами, керує «Школою молодого викладача», де передає молоді свій багаторічний педагогічний досвід та працює разом з нею над пошуком ефективних шляхів підвищення рівня педагогічної майстерності та самоосвіти.

Організаторські здібності Лариси Георгіївни, як заступника директора з навчальної роботи, забезпечили отримання коледжем в 1993 р. статус навчального закладу II рівня акредитації, в 2004 році – ліцензії на підготовку спеціалістів з «Фінансів».

Макарова Л.Г. – це енергійна, ініціативна, творча особистість. Вона відзначається високою загальною культурою, інтелігентністю та відповідальністю. Користується повагою і авторитетом серед колег і студентів. Її багаторічна плідна діяльність відзначалася грамотою та подякою Харківської обласної державної адміністрації, знаком „Відмінник освіти України”.

Отримай
Новини