• тел: (057) 731-33-65
  • м. Харків, пров. Плетнівський, 5

КНТЕУ

Харківський інститут фінансів

Київського національного торговельно-економічного університету

Харківський інститут фінансів


Снітко Валентина Семенівна

Снітко Валентина Семенівна

директор з липня 1990 року по січень 2006 року

Снітко Валентина Семенівна 1970 року закінчила економічний факультет Харківського державного університету ім. М.Горького за спеціальністю «Фінанси і кредит».

З 1973 року пов’язала свою долю з нашим навчальним закладом, за час роботи перебувала на посадах: викладача, завідуючої денним відділенням, завідуючої заочним відділенням, заступника директора з навчально-виховної роботи. З 1990 року – директор.

На всіх ділянках роботи зарекомендувала себе як високопрофесійна, творча, відповідальна, вимоглива до себе і до підлеглих працівників людина, яка повністю віддається справі.

З її ініціативи 1991 року створено навчальний комплекс «Технікум-ВНЗ» у співробітництві з Харківським державним університетом та Харківським державним економічним університетом, який успішно діяв упродовж багатьох років.

Адміністративно-педагогічна, організаторська майстерність Снітко В.С. забезпечили отримання коледжем 1993 року статусу навчального закладу II рівня акредитації, а 2004 року навчального заклад отримав ІІІ рівень акредитації.

З 2004 року під керівництвом Валентини Семенівни навчальний заклад розпочав підготовку фахівців за спеціальністю 7.050104 «Фінанси» за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Спеціаліст». У 2008 року за її активної участі здійснено ліцензування підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Магістр» за спеціальністю 8.050104 «Фінанси».

Снітко Валентина Семенівна – творчий керівник, який завжди сприяв новим ефективним формам і методам роботи. Разом із педагогічним колективом систематично працювала над удосконаленням навчально-виховного процесу, пошуком нових технологій та методик організації виховання і навчання, виходячи з конкретних задач сучасної податкової політики, теорії і практики фінансів, бухгалтерського обліку і аудиту; активно впроваджувала в навчально-виховний процес державну мову.

Вона є ініціатором інтеграції навчального закладу, фінансових та податкових органів північно-східного регіону країни з напрямків: профорієнтаційної, навчально-виховної роботи, державної атестації випускників, адаптації молодих фахівців тощо.

Завдяки наполегливості Снітко В.С. постійно зміцнювалася матеріально-технічна база навчального закладу. Під її керівництвом проводилася комп’ютеризація навчального процесу та бухгалтерії інституту. Здійснювався капітальний ремонт навчального корпусу і гуртожитку. В обласних конкурсах гуртожиток нашого навчального закладу неодноразово відзначався як один із найкращих, серед інших ВНЗ міста за всіма напрямками роботи.

За роки роботи на керівних посадах Снітко В.С. спрямовувала роботу педагогічного колективу на досягнення якісних результатів. Викладачі навчального закладу були і є переможцями й дипломантами обласного конкурсу науково-педагогічних працівників «Вища школа Харківщини – кращі імена»

Снітко В.С. нагороджена медаллю «Ветеран праці» та Почесною грамотою Міністерства фінансів України (1996 рік). Достойною оцінкою її праці є визнання переможцем конкурсу «Ділова жінка 1996 року».

Досвід Валентини Семенівни як керівника узагальнений у журналі «Деловая жизнь» видання «Лідери XXI століття», присвяченого десятиріччю України та в ювілейному виданні «500 видатних харків’ян». За пропонуванням Міністерства фінансів України її кандидатура внесена до біографічного енциклопедичного словника «Жінки України», який видано у Києві 2002 року. Достойною оцінкою діяльності Валентини Семенівни є її членство у консультативній раді Американського бібліографічного інституту

За особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів, впровадження сучасних методів навчання Снітко В.С. висловлена подяка Міністерства фінансів України (2001 рік, 2002 рік, 2006 рік).

Валентина Семенівна – Ветеран праці, неодноразово нагороджувалась почесними грамотами: 2002 рік – Почесна грамота Державної податкової адміністрації України, Грамота Державної податкової адміністрації в Харківській області, Почесна грамота Державної податкової адміністрації в Полтавській області, Грамота Головного управління освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації, Грамота Червонозаводської районної ради; 2003 рік – Грамота Головного управління освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації за значний внесок у підготовку і проведення обласної науково-практичної конференції «Самостійна навчальна робота як фактор підвищення пізнавальної активності студентів»; 2004 рік – грамота Головного управління освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації за великий особистий вклад в розробку методики організації виховної роботи серед студентів; 2006 рік Почесна грамота Міністерства фінансів України, Грамота Українського державного університету економіки і фінансів.

Сьогодні Валентина Семенівна обіймає посаді заступника директора з навчально-організаційної та економічної роботи.

Отримай
Новини