• тел: (057) 731-33-65
  • м. Харків, пров. Плетнівський, 5

КНТЕУ

Харківський інститут фінансів

Київського національного торговельно-економічного університету

Харківський інститут фінансів


Кузькін Євген Юрійович

Кузькін Євген Юрійович

директор з квітня 2007 року по квітень 2010

1981 року Кузькін Євген Юрійович закінчив Харківський інженерно-економічний інститут;

2002 року Харківський регіональний інститут державного управління Української академії державного управління при Президентові України, отримав ступінь магістра державного управління.

2002 року захистив кандидатську дисертацію у спеціалізованій Вченій раді Харківського державного економічного університету на тему: «Активізація інвестиційної діяльності промислових підприємств у період розвитку економіки», отримав науковий ступінь кандидата економічних наук. Автор багатьох наукових публікацій, у тому числі навчальних посібників і підручників. Він є автором інноваційних розробок у галузі знаходження і формування джерел стабільного фінансування програм освіти і науки регіону.

Свою трудову діяльність Кузькін Є.Ю. розпочав після закінчення Харківського інженерно-економічного інституту в Харківському обласному статистичному управлінні, працював на посадах інженера, старшого інженера.

З 1984 року обіймав посаду контролера-ревізора Контрольно-ревізійного управління УРСР в Харківській області, з 1988 року працював в науково-дослідному інституті автоматизованих систем управління транспортування газу заступником завідувача планового відділу, завідувачем планового відділу.

Із серпня 1990 року – заступник начальника податкової інспекції по Харківському району, з червня 1991 року – завідувач фінансового відділу Харківської районної державної адміністрації, з квітня 2000 року – начальник фінансового управління Харківської обласної державної адміністрації, на чальник Головного фінансового управління Харківської обласної державної адміністрації. Досвід Кузькіна Є.Ю узагальнений у ювілейному виданні «500 видатних харків’ян».

З квітня 2005 року – голова Державної податкової адміністрації у Харківській області.

З січня 2007 року – доцент кафедри фінансів Харківського національного економічного університету, з 1 квітня 2007 року – директор нашого навчального закладу, рішенням Атестаційної колегії від 23 грудня 2008 року присвоєне вчене звання доцента.

За вагомий особистий внесок у розвиток вітчизняної науки, зміцнення науково-технічного потенціалу України, підготовку наукових кадрів, багаторічну плідну наукову діяльність, Указом Президента України від 16 травня 2007року №411/2007 Кузькіну Є.Ю. присвоєно почесне звання: «Заслужений економіст України».

Творчі здобутки Кузькіна Є.Ю. ґрунтуються на двадцятип’ятирічному практичному досвіді діяльності в органах державної виконавчої влади та науково-дослідних установах, навчальних закладах освіти, його вихованці активно працюють на ниві розбудови і становлення національної освіти, сприяють вихованню фахівців для фінансово-економічного сектору регіону.
За роки перебування Кузькіна Є.Ю. на посаді директора навчальний заклад отримав статус інституту.

Сьогодні Харківський інститут фінансів здійснює підготовку магістрів з фінансів на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» однойменної спеціальності терміном навчання один рік за денною формою навчання.

Значну увагу Євген Юрійович приділяє профорієнтаційній роботі, що сприяє формуванню якісного контингенту студентів. За його активної участі та всебічної підтримки в інституті суттєво посилилась наукова робота, про свідчать міжнародні та Всеукраїнські конференції з питань економіки та фінансів, проведені на базі навчального закладу. Кузькін Є.Ю. не залишає поза увагою питання, пов’язані з розвитком студентського самоврядування й організацією дозвілля студентів.

Отримай
Новини