• тел: (057) 731-33-65
  • м. Харків, пров. Плетнівський, 5

КНТЕУ

Харківський інститут фінансів

Київського національного торговельно-економічного університету

Харківський інститут фінансів


Дистанційна освіта

До уваги науково-педагогічних працівників Харківського інституту фінансів КНТЕУ! 

Шановні колеги!

Запрошуємо на пілотний відкритий дистанційний курс «Змішане навчання», який буде проходити 6 тижнів з 24 квітня по 4 червня 2017 р.

Мета: спроектувати змішані навчальні заняття та отримати навички проведення змішаного навчального процесу.

Результат навчання: спроектований навчальний курс для змішаного навчання.

Для участі у курсі необхідно мати бажання вивчати нове, навчальні матеріали одного з Ваших курсів або тренінгів, дистанційний курс. Якщо у Вас немає дистанційного курсу – на першому тижні занять буде можливість створити дистанційний курс як онлайн ресурс. Бажано знати основні педагогічні теорії (біхевіоризм, когнітивизм, конструктивизм, андрагогіку) та таксономію Блума.

Програма курсу

• Визначення змішаного навчання
• Проектування змішаного навчання
• Методи та моделі змішаного навчання
• Інструменти змішаного навчання
• Змішаний навчальний процес
• Співпраця у змішаному навчанні. Рейтингове оцінювання

Участь у курсі безкоштовна. Учасники, які виконають всі завдання курсу та будуть брати активну участь у курсі, отримають електронний сертифікат.

Для участі у курсі необхідно заповнити анкету слухача та зареєструватися на сайті.

Доступ до курсу відкрито з 19 квітня

Автор курсу та тьютор Кухаренко Володимир, науковий керівник Проблемної лабораторії дистанційного навчання НТУ «ХПІ», професор, к.т.н., автор понад 16 посібників з питань дистанційного навчання.

Курс базується на монографії: Теорія та практика змішаного навчання : монографія / В. М. Кухаренко [та ін.] ; ред. В. М. Кухаренко ; Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т. – Харків : КП «Міськдрук», 2016. – 284 с. (http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/23536)

ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Дистанційне навчання – старт із сьогодення в майбутнє»

20–21 квітня 2017 року

У Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна 20–21 квітня 2017 року відбулася ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Дистанційне навчання – старт із сьогодення в майбутнє».

У роботі конференції взяли участь представники Харківського інституту фінансів Київського національного торговельно-економічного університету: заступник директора Піддубна Л. В., начальник навчально-методичного відділу Лавриненко Г. Ю., директор бібліотеки Світлична С. О.

Напрямки роботи конференції:

• Організація дистанційної освіти в навчальних закладах.
• Методичні аспекти створення та застосування дистанційних курсів для іноземних студентів та слухачів.
• Новітні технології дистанційної освіти та навчання.
• Цифрова педагогіка та цифрова майстерність сучасного викладача.
• Мобільні технології навчання.
• Штучний інтелект в освіті та навчанні.
• Гейміфікація сучасної освіти та навчання.

Програма конференції

Основні доповіді учасників:

• Доповідь Кухаренка В. М., к. т. н., професора НТУ «ХПІ» за темою:
«Завдання електронного університету»

• Доповідь Тимченко Г. М., к. б. н., доцента, директора Центру електронного навчання ХНУ імені В. Н. Каразіна за темою:
«Презентация для онлайн событий или как сделать так, чтобы вас слушали, когда вокруг много отвлечений»

 Майстер-клас від Спільноти e-learning Ukraine (Гончарова Т.) за темою:
«Использование видеоконтента в дистанционных курсах (от традиционного МООС к увлекательной обучающий игре)»

• Мастер-класс от CEO Raccoon Gang за темою:
«Практика использования blended Learning подхода»

• Доповідь Шкіля А. С.  наукового керівника тестового центру ХНУРЕ за темою:
«Тестування залишкових знань студентів»

• Доповідь ГребенюкаВ. директора ЦТДН ХНУРЕ
«Інтеграція сервісів Google Apps for Education з MoodleТеку»

Всеукраїнський науково-методичний семінар з елементами вебінару за темою: «Сучасні освітні технології дистанційного та електронного навчання»

28 лютого 2017 року науково-педагогічні та педагогічні працівники Харківського інституту фінансів Київського національного торговельно-економічного університету взяли участь у роботі Всеукраїнського науково-методичного семінару з елементами вебінару за темою: «Сучасні освітні технології дистанційного та електронного навчання», який відбувся на платформі WizIQ в режимі on-line. Учасники вебінару обговорили проблеми та перспективи впровадження сучасних освітніх та інформаційних технологій до дистанційного, змішаного та електронного навчання. Особливий інтерес викликали доповіді Яремко С. А. та Гуліватої І. О. (Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ), Бурачека В. Р. (Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ), Фоменка А. В. (Національний університет «Львівська політехніка»), Анісімова О. М., Бочарова Б. П., Воєводіної М. Ю. та Кузнецова А. І. (Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова), Світличної С. О. та Лисенко В. В. (Харківський інститут фінансів КНТЕУ), Половіна Б. А., Березенеської С. М., Зміївської І. В. та Обоянської Л. А. (Харківський торговельно-економічний інститут КНТЕУ).

Отримай
Новини