• тел: (057) 731-33-65
  • м. Харків, пров. Плетнівський, 5

КНТЕУ

Харківський інститут фінансів

Київського національного торговельно-економічного університету

Харківський інститут фінансів


«І гірко від Чорнобиля… » книжкова виставка до Дня Чорнобильської трагедії

Вже лелека не в’є там гніздечко,

Не лунає там пісня і сміх,

Наче сироти, стали містечка

Без людей нерозумних своїх…

Надія Косяк

В календарі знаменних та пам’ятних дат України існує день 26 квітня – День національної жалоби.

У ніч з 25 на 26 квітня 1986 р. сталася найбільша техногенна катастрофа ХХ сторіччя – аварія на четвертому енергоблоці Чорнобильської атомної електростанції (ЧАЕС), розташованої у м. Прип’ять Київської області. Масштаби цієї події набули характеру велетенської екологічної катастрофи, що зачепила життя десятків мільйонів людей в Україні та в сусідніх країнах. Причиною аварії стали використання застарілого (недосконалого) типу реактора, порушення технологічної дисципліни, допущення помилок під час проведення технологічного експерименту, домінування при прийнятті рішень політичних факторів над економічними, екологічними, моральними, ігнорування союзним центром прав та інтересів Української РСР.

Збитки від катастрофи не піддаються обліку, бо неможливо оцінити шкоду, завдану здоров’ю людей, втрати від радіоактивного забруднення довкілля, орних земель, джерел водопостачання, рідних домівок. Радіацією забруднено понад 54 тис. кв. км території, постраждало понад 3,4 млн людей, з яких 1,5 млн – діти. Смертоносна пляма накрила понад 1000 українських міст і сіл, а на карті України з’явилась 30-кілометрова «зона відчуження».

Страшні наслідки Чорнобильської трагедії: смерті, хвороби, безлюдна пустеля навколо станції. Про те, що сталось, не можна забувати. Лише пам’ять і вдячність тих, хто живе на обпаленій радіацією землі, може бути хоч якоюсь винагородою тим, хто поклав на цей «атомний вівтар» своє здоров’я та життя. Пам’ять — це данина живих усім, хто загинув, рятуючи інших. Нехай ніколи не замовкають дзвони людської пам’яті, що не даватимуть забути про трагедію. Доземно схиляємося в подяці перед ліквідаторами цієї страшної аварії. Перед живими, перед пам’яттю до часу померлих від радіаційного смерчу.

 

Чорнобильський вітер по душах мете

Чорнобильський пил на роки опадає.

Годинник життя безупинно іде,

 …Лиш пам’ять усе пам’ятає.

 

Список літератури,представленої на виставці, з фондів Бібліотеки ХІФ КНТЕУ:

• Білявський Г. О. Основи екологічних знань : проб. мас. підруч. для учнів 10–11 кл. середніх загальноосвіт. закл. / Г. О. Білявський, Р. С. Фурдуй, І. Ю. Костіков. – К. : Либідь, 2000. – 336 с.
• Довідник з історії України (А–Я) / за заг. ред. І. Підкови, Р. Шуста. – 2-ге вид., доопрац. і допов. – К. : Генеза, 2001. – 1136 с.
• Екологічна енциклопедія : у 3 т. / Редколегія А. В. Толстоухов [та ін.] – К. : ТОВ «Центр екол. освіти та інформації», 2008. – Т. 3: О–Я. – 472 с.: іл.
• Дуднікова І. І. Екологія : навч. посіб. / І. І. Дуднікова, С. П. Пушкін. – К. : Вид-во Європ. ун-ту, 2006. – 328 с.
• Жарова Л. Косвенные ущербы катастрофы на ЧАЭС: социально-экономическая динамика / Л. Жарова, Е. Хлобыстов // Економіст. – 2012. – № 3. – С. 70–73.
• Иллеш А. В. Репортаж из Чернобыля: Записки очевидцев. Комментарии. Размышления / А. В. Иллеш, А. Е. Пральников. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Мысль, 1988. – 169 с.
• Кулландер С. Жизнь после Чернобыля. Взгляд из Швеции : пер. со швед. /
• С. Кулландер, Б. Ларссон. – М. : Энергоатомиздат, 1991. – 48 с., ил.
• Куркин Б. А. Бремя «мирного» атома / Б. А. Куркин. – М. : Мол. гвардия, 1989. – 272 с.
• Одинец, М. С. Чернобыль: дни испытаний / М. С. Одинец. – М. : Юрид. лит., 1988. – 144 с.
• Пилип’юк Л. Загальна характеристика системи державних органів влади, що забезпечують ліквідацію наслідків Чорнобильської катастрофи / Л. Пилип’юк // Вища школа. – 2011. – № 11. – С. 119–125.
• Пилип’юк Л. Законодавство про ліквідацію наслідків катастрофи на ЧАЕС: проблеми та тенденції розвитку / Л. Пилип’юк // Вища школа. – 2012. – № 2. – С. 109–115.
• Сафранов Т. А. Екологічні основи природокористування : навч. посіб. / Т. А. Сафранов. – Львів : Новий Світ–2000, 2003. – 248 с.

Отримай
Новини