• тел: (057) 731-33-65
 • м. Харків, пров. Плетнівський, 5

КНТЕУ

Харківський інститут фінансів

Київського національного торговельно-економічного університету

Харківський інститут фінансів


Ласкаво просимо до нашого веб-сайту

Найбільш популярні та актуальні спеціальності для Вас

Фінанси, банківська справа та страхування

blog-image1

Студенти спеціальності одержують значний обсяг фундаментальних знань та практичних навичок у галузі державних фінансів й управління фінансовими ресурсами підприємств.

Менеджмент

blog-image2

Фахівці спеціальності орієнтовані на раціональне використання матеріальних, фінансових і трудових ресурсів.

Облік і оподаткування

Studying

Фахівець у галузі обліку і оподаткування здатний приймати оптимальні управлінські рішення із забезпечення обліково-аналітичної роботи підприємств.

Міжнародні економічні відносини

event1

Сучасний український бізнес відчуває нагальну потребу у фахівцях з міжнародних економічних відносин.

 

Менеджмент туристичного бізнесу

Фахівці спеціальності організація туризму орієнтовані на роботу у туристичних агенціях. Фахівці спеціальності організація туризму орієнтовані на роботу у туристичних агенціях.

Заходи з нагоди 75-річчя

Харківського Інституту Фінансів
Київського національного торговельно-економічного університету

Навчальний заклад було створено як Харківський фінансовий технікум у відповідно до Постанови РНК УРСР за №263 від 01.09.1943 року.

Згідно з розпорядженням Ради Міністрів СРСР від 17 серпня 1954 року технікум було реорганізовано у Харківський навчально–консультативний пункт Одеського фінансового технікуму.

На базі Харківського навчально–консультативного пункту Одеського фінансового технікуму було створено Харківський фінансовий технікум згідно з наказом Міністерства фінансів УРСР за №91 від 25.05.1972р.

Відповідно до рішення міжгалузевої акредитаційної комісії від 21 жовтня 1993р. (протокол №7), колегії Міністерства освіти України від 27 жовтня 1993р. (протокол №17/1), наказу Міністерства фінансів України за №114 від 24.12.1993р. технікуму було надано статус коледжу.

Рішенням Державної акредитаційної комісії від 9 грудня 1997р. (протокол №11) Харківський фінансово–економічний коледж визнано акредитованим за ІІ (другим) рівнем. У червні 2002 року коледж удруге підтвердив вищезазначений рівень акредитації (рішення ДАК від 04.06.2002р., протокол №39).

Згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України за №471–р від 13 липня 2004р., наказу Міністерства фінансів України за №487 від 28.07.2004р. Харківський фінансово–економічний коледж реформовано в Харківську філію Українського державного університету економіки і фінансів, який є правонаступником коледжу.
Рішенням Державної акредитаційної комісії від 21.06.2005 р. (протокол №56), наказом МОН України від 30.06.2005 р. №1858-Л Харківській філії УДУЕФ надано ліцензію № 175649 від 07.09.2005 р. на підготовку спеціалістів з фінансів.

Відповідно до рішення державної акредитаційної комісії від 22.06.2006 р. (протокол № 61), наказу МОН України від 29.06.2006 р. №2043-Л напрям 0501 «Економіка і підприємництво» Харківська філія УДУЕФ визнано акредитованим за ІІ – ІІІ (другим – третім) рівнем акредитації.

Згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України за № 98-р від 14 березня 2007р., наказу Міністерства фінансів України за №487 від 28.07.2004р. на базі Харківської філії Українського державного університету економіки і фінансів створено Харківську філію Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі.

Відповідно до розпорядження КМУ від 11 липня 2007 року № 513-р «Про внесення змін до розпорядження КМУ від 14 березня 2007 року № 98» навчальний заклад реорганізовано та створено Харківський інститут фінансів Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі.

Відповідно до розпорядження КМУ від 25 листопада 2015 р. №1223-р «Про реорганізацію Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі», наказу Міністерства освіти і науки України від 17 грудня 2015 р. №1309 «Про реорганізацію Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі» та відповідно до наказу Київського національного торговельно-економічного університету від 4 квітня 2016 р. №1007 «Про створення відокремленого структурного підрозділу Харківського інституту фінансів КНТЕУ»навчальний заклад реорганізовано та створено Харківський інститут фінансів Київського національного торговельно-економічного університету.

 • 9 лютого 2018 р. V Науково-методична конференція Харківського інституту фінансів
  «Забезпечення якості вищої економічної освіти: сучасний стан та перспективи» (всеукраїнська) Піддубна Л.В. заступник директора 
 • 28 лютого 2018 р. Круглий стіл «Актуальні проблеми соціально-гуманітарного розвитку сучасного українського суспільства»
  Панфілов О.Ю., завідувач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін
 • лютий 2018 р. Круглий стіл «Організація та розвиток страхового бізнесу в Україні»
  Косарєва І.П., завідувач кафедри фінансів і кредиту
 • 16-17 березня 2018 р. Міжнародна Бізнес-гра «Корпорація ідей-5»
  Семенець А.О., заступник директора з науково-педагогічної роботи
 • березень 2018 р. Круглий стіл «Молодь і бізнес: проблеми та перспективи»
  Косарєва І.П., завідувач кафедри фінансів і кредиту
  Бєлоусова С. В., старший викладач кафедри фінансів і кредиту
 • 19 квітня 2018 р. Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених та студентів «Економіка України в системі інноваційних процесів: стан та перспективи розвитку»
  Семенець А.О., заступник директора з науково-педагогічної роботи
 • квітень 2018 р. Всеукраїнська студентська конференція «Якісний інноваційний розвиток вищої освіти в Україні: проблеми та засадницькі орієнтири»
  Скляренко М.В., РСС ХІФ КНТЕУ
 • квітень 2018 р. Круглий стіл професорсько-викладацького складу «Економічні процеси та явища в умовах глобалізації»
  Ярмак О.В., завідувач кафедри економічної теорії та міжнародної економіки
 • квітень 2018 р. Кафедральний науково-практичний семінар «Моделювання аналітичного забезпечення управління підприємством»
  Шум М.А., завідувач кафедри обліку, аудиту та економічного аналізу
 • квітень 2018 р. Круглий стіл «Проблемні питання прибутковості страхових компаній в Україні»
  Косарєва І.П., завідувач кафедри фінансів і кредиту
 • квітень 2018 р. Брейн-рінг «Сучасні тенденції розвитку національної економіки»
  Ярмак О.В., завідувач кафедри економічної теорії та міжнародної економіки
 • травень 2018 р. Фестиваль науки:
  Кафедральні науково-комунікативні заходи
  Хохлова Я.В., в.о. начальника відділу сприяння працевлаштуванню та наукової роботи студентів
  Науково-практична конференція «Актуальні проблеми обліку, аналізу і аудиту в інформаційній системі підприємства»
  Шум М.А., завідувач кафедри обліку, аудиту та економічного аналізу
  Науково-теоретичний семінар «Проблеми розвитку університетської гуманітарної науки»
  Панфілов О.Ю., завідувач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін
  Круглий стіл «Математичні методи і моделі у прогнозуванні економічних процесів»
  Глотов Е.О., завідувач кафедри економіко-математичних методів та інформаційних технологій
  Круглий стіл «Актуальні проблеми міжнародного маркетингу та шляхи їх розв’язання»
  Богоявленський О.В., завідувач кафедри маркетингу
  Круглий стіл «Структурні трансформації фінансових процесів на місцевому рівні»
  Городецька Т.Е., завідувач кафедри державних фінансів
 • 1 вересня 2018 р. «Свято першокурсника»
  Скляренко М.В., РСС ХІФ КНТЕУ
 • 22.11.2018 р. XІ Cимпозіум «Фінансова система України: актуальні питання, досягнення та можливості розвитку»
  Семенець А.О., заступник директора з науково-педагогічної роботи
 • листопад 2018 р. Книжкова виставка та віртуальний бібліографічний огляд:
  «Бібліотека як сервер наукових знань»: наукова спадщина викладачів ХІФ КНТЕУ
  Віртуальна інформина «З днем народження, ХІФ!»
  Піддубна Л.В., заступник директора
 • листопад 2018 р. Селфі-Челендж «Освіта перевірена часом»
  РСС ХІФ КНТЕУ
 • жовтень 2018 р. Круглий стіл «Значення РСС в управлінні ВНЗ: завдання та перспективи»
  Скляренко М.В., РСС ХІФ КНТЕУ
 • листопад 2018 р. Круглий стіл «КНТЕУ: вчора, сьогодні, завтра»
  РСС ХІФ КНТЕУ
 • листопад 2018 р. Бізнес-гра «Старт 4»
  Семенець А.О., заступник директора з науково-педагогічної роботи
 • листопад 2018 р. Легкоатлетичний пробіг «в здоровому тілі – здоровий дух»
  Панфілов О.Ю., завідувач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін
 • листопад 2018 р. Круглий стіл «Обліково-аналітичне і фінансове забезпечення діяльності суб’єктів господарювання: національні, глобалізацій ні та євроінтеграційні аспекти»
  Шум М.А., завідувач кафедри обліку, аудиту та економічного аналізу
 • листопад 2018 р. Перформанс «ХІФ КНТЕУ: освіта перевірена часом»
  Скляренко М.В., РСС ХІФ КНТЕУ
 • листопад 2018 р. Святковий флешмоб «ХІФ КНТЕУ – освіта перевірена часом»
  Скляренко М.В., РСС ХІФ КНТЕУ

Чому обирають

Харківський Інститут Фінансів ?

Харківський інститут фінансів (далі ХІФ КНТЕУ) є регіональним структурним підрозділом Київського національного торговельно-економічного університету (КНТЕУ). В університеті з 2009 р. ефективно функціонує система управляння якістю (СУЯ КНТЕУ), що сертифікована на національному рівні, відповідає міжнародному стандарту ДСТУ ISO 9001:2009 (ISO 9001:2008), характеризує якість надання освітніх послуг і регламентує діяльність всіх співробітників університету та його регіональних структурних підрозділів.
Система внутрішнього забезпечення якості вищої освіти Харківського інституту фінансів КНТЕУ, відповідно до статті 16 закону України «Про вищу освіту», регламентується вимогами нормативних документів, що розміщені на офіційному сайті інституту khif.edu.ua у розділі «Публічна інформація».

Харківський інститут фінансів Київського національного торговельно-економічного університету має IV рівень акредитації. Загальна чисельність науково-педагогічних та педагогічних працівників – 77 осіб, в т.ч. докторів наук – 5, професорів – 6, кандидатів наук – 45, доцентів – 35.

В час жорсткої конкурентної ситуації на ринку освітніх послуг, одним із головних чинників при виборі ВНЗ, перед майбутніми студентами чи не найважливіше місце посідає вартість навчання.

Харківський інститут фінансів КНТЕУ поєднує у собі, як демократичну та конкурентоспроможну вартість навчання серед інститутів економічного профілю м.Харкова з одніє сторони, так і якісну та змістовну інформативно-методичну та наукову базу, яка дає можливість готувати спеціалістів економічного профілю,які відповідають сучасним вимогам на ринку праці.

За результатами проведеного моніторингу щодо працевлаштування випускників 2015/2016 навчального року Харківського інституту фінансів КНТЕУ виявлено, що випускники працевлаштовані у компаніях та банках і їхні посадові обов’язки безпосередньо пов’язані з економічною, фінансовою, зовнішньоекономічною діяльністю.

Останні Новини

Будь у курсі останніх новин інституту

Інформація щодо організації освітнього процесу у Харківському інституті фінансів КНТЕУ в зимово-весняний період 2018/2019 навчального року

28.12.2018

Режим роботи Харківського інституту фінансів КНТЕУ у весняному семестрі 2018/2019 навчального року регламентовано рішенням вченої ради інституту від 23.10.2018 р. (протокол № 23) та наказом виконуючого обов’язки директора інституту Сердюкова К.Г. від 24.10.2018 р. № 453.

Докладнiше

Мотиваційний вечір 8.0

26.12.2018

Напередодні всіх новорічних свят, а саме у день святого Миколая 19 грудня 2018 року, HUB 311 вкотре провів свій чудовий захід, який був останнім в цьому календарному році – це “Мотиваційний вечір 8.0”.

Докладнiше

Святкування Дня Святого Миколая

26.12.2018

З нагоди Святкування Дня Святого Миколая 19 грудня студенти нашого інституту завітали до дітей інтернату зі зниженя слуху та дітей Багатопрофільного санаторію Основ’янського району, щоб привітати їх приємними подарунки.

Докладнiше

Анонси Інституту

Найближчі анонси подій

Отримай
Новини